Aboe Bakr was de eerste man buiten Mohammeds familie die zich bekeerde tot de islam. Ook was hij de schoonvader en opvolger van Mohammed. Ondanks dat hij maar twee jaar heeft geregeerd, heeft hij grote gebieden toegevoegd aan het moslimrijk.

Geboorte en jeugd

'Abda Allah ibn 'Uthman werd geboren in 573 na Chr. in de stad Mekka. Hij was in zijn jeugd gek op kamelen en kreeg daardoor de bijnaam Aboe Bakr, wat kan worden vertaald als 'de vader van de kameel'. Wel is er twist over wat de bijnaam precies betekent. Op tienjarige leeftijd ging Aboe met zijn vader mee op karavaantochten naar Syrië en Jemen.
Mohammed, twaalf jaar op dat moment, trok ook mee met deze karavanen. Aboe was handelaar in stoffen en kleden. Toen Mohammed trouwde met een rijke vrouw (zijn eerste vrouw) kwam hij naast Aboe te wonen. Beiden waren handelaren en van ongeveer dezelfde leeftijd, vandaar dat Mohammed en Aboe veel contact hadden met elkaar. Toen Aboe terugkeerde van een lange handelsreis naar Jemen, hoorde hij dat Mohammed zichzelf tot boodschapper van God had verklaard. Aboe was de eerste man buiten Mohammeds familie die zich bekeerde tot de islam. De inwoners van Mekka waren echter niet blij met Mohammed en zijn nieuwe religie. Aboe is vervolgd en tot bewusteloosheid toe geslagen. In 622 vertrok Aboe naar Medina, waar veel volgelingen van Mohammed woonden.

Medina en opvolger van Mohammed

In Medina bracht Aboe veel geld bij elkaar om een grote moskee te bouwen. In medina was de aanhang van Mohammed en de islam zeer groot. Een jaar na aankomst in Medina, in 623, trouwde Aboe's dochter Aisha met Mohammed. Dit huwelijk was zeer omstreden. Het meisje in kwestie was namelijk maar negen jaar oud toen zij met Mohammed trouwde. Na het huwelijk zou zij verder zijn gaan spelen met poppen. In sommige culturen wordt Mohammed dan ook beschouwd als een pedofiel. Sommige historici echter zeggen dat het niet heel opzienbarend was in die tijd en dat het vaker voor kwam. Er brak oorlog uit tussen Mekka en Medina. Aboe, een handelaar van origine, vocht in het begin niet mee, maar bewaakte de tent van Mohammed. In 625 werd een groot moslimleger van Mohammed verslagen door generaal Khalid Ibn Al-Walid. Deze generaal, die zich 4 jaar later bekeerde tot de islam, bleek later Aboe's belangrijkste generaal. Nadat in 629 Khalid zich had bekeerd  tot de islam, viel Mohammed in 630 Mekka aan. Deze expeditie werd grotendeels gefinancieerd door Aboe. Mohammed stierf in 632 na Chr. en er kwam een probleem over de opvolging. Aboe Bakr is verkozen tot de eerste kalief, maar dat is met veel problemen gepaard gegaan. Aan het begin van zijn heerschappij heeft hij veel tegenstanders moeten overwinnen. Hierbij werd hij bijgestaan door generaal Khalid. Dit conflict heeft onder meer een breuk gevormd tussen Soennieten en Sji'ieten. Sji'ieten accepteren Aboe Bakr niet als eerste kalief. Volgens hen had een andere man, Ali, Mohammed moeten opvolgen.

Perzische rijk en Byzantijnse rijk

Aboe heeft maar twee jaar, twee maanden en 15 dagen geregeerd als kalief. In deze korte tijd heeft hij twee van de grootste rijken op dat moment in vele veldslagen verslagen. Het begon in 633 met het Perzische rijk. Generaal Khalid, ook wel 'het zwaard van God', trok met twintigduizend soldaten Irak binnen. In vier opeenvolgende veldslagen werd een groot deel van Perzië verslagen. In november 633 stond het leger van Aboe al voor de hoofdstad Ctesiphon. Aboe had veel vertrouwen gekregen na de gemakkelijke overwinning op het grote Perzische rijk. Hij stuurde een brief naar Khalid met de opdracht om Syrië, in handen van de Oost-Romeinse keizers, aan te vallen. Khalid keerde om en met vier grote legers trok hij Syrië binnen. De grote stad Basra viel al snel in handen en Aboe liet het leger verder oprukken. Het Byzantijnse Rijk had echter een heel groot leger verzameld. Dit leger bestond volgens schattingen uit 100.000 soldaten. Khalid beval toen om alle moslimtroepen te verzamelen op een plek waar ze een strategisch voordeel hadden. Dit werkte en het Byzantijnse leger werd volledig vernietigd. Hierna werd de strijd voortgezet rond de stad Damascus. Het beleg van deze stad heeft minstens een maand, waarschijnlijk meerdere maanden, geduurd en uiteindelijk veroverde Khalid de stad. Aboe was tijdens het beleg van Damascus overleden.

Dood en betekenis

Aboe stierf op maandag 23 augustus 634 aan een ziekte, waarschijnlijk had hij kou gevat. Hij wist hoe groot de problemen na Mohammeds dood waren geweest en daarom wees hij zijn eigen opvolger voor zijn dood aan. Umar werd door Aboe aangewezen als opvolger. Aboe heeft een zeer grote betekenis gehad voor de ontwikkeling en verspreiding van de islam. Als eerste kalief heeft hij heel Arabië veroverd en de islam als nieuwe religie gebracht. Van Aboe wordt gezegd dat hij een van de tien mannen is die zijn voorbestemd om het paradijs in te gaan. Soennieten beschouwen Aboe als een zeer groot leider en godvrezend man. Sji'ieten echter waren niet zo blij met Aboe. Zij vonden dat hij de titel kalief had gestolen van Ali. Voor het ontstaan van het moslimrijk in Arabië was Aboe Bakr van grote betekenis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in