Harlingen is een gemeente in het westen van Friesland. Deze gemeente grenst aan het water en is o.a. bekend om haar haven. De gemeente heeft een oppervlakte van 385,68 km²en heeft 15.951 inwoners.

Geschiedenis

Rond 1157 sticht Eilwardus Ludinga het klooster Ludingakerke in het dorp Almenum. De monniken van dat klooster graven grachten om de handelsvaart mogelijk te maken. Harlingen, een buurt ten westen van Alemnum wordt hierdoor erg belangrijk. Zodoende krijgt het plaatsje in1234 stadsrechten. De naam Harlingen is vermoedelijk afkomstig van de state Harlinga.

Vroeger lag Harlingen veel westelijker maar de zee slaat regelmatig land weg. In 1543 en 1565 breidt Harlingen uit in noordelijke richting. Hierdoor wordt de Noorderhaven de binnenhaven van Harlingen. Tot op de dag van vandaag is dit nog zo.

In 1579 breidt men uit richting het oosten. De kerk van Almenum ligt nu binnen de stad. Doordat de handelsvaart toeneemt is een uitbreidng noodzakelijk. In 1598 volgt daarom een verdere uitbreiding van de stad, ditmaal in zuidelijke richting.

In 1644 krijgt de Zuiderhaven het karakter van een marinehaven. Toch blijft de handelsvaart belangrijker. Veel schippers onderhouden hun boten en varen naar de Waddeneilanden of richting Amsterdam. Tegenwoordig is de haven van Harlingen als kustvaart- en vissershaven van groot economisch belang voor de stad.

Woonwijken en dorpen

Nadat Harlingen de stadsgrenzen had overschreden ontstonden er vele woonwijken buiten de singels. Het Oosterpark, Groot Ropens, Bynia State zijn enkele woonwijken in Harlingen. Momenteel liggen de plannen voor een nieuwbouwplan klaar, genaamd Ludinga. Dit plan omvat ruim 400 woningen.

Daarnaast beschikt de gemeente Harlingen over de dorpen Midlum en Wijnaldum. Die laatste ligt op fietsafstand van Harlingen. Het Van Harninxmakanaal scheidt Harlingen van Midlum. Wonen op het platteland staat in beide dorpen centraal. Wijnaldum is een terpdorp en na de vondst van een grote fibula (mantelspeld) bleek dat Wijnaldum al in de 7e eeuw een belangrijke vestigingsplaats was.

Het dorp Midlum heeft 600 inwoners. Er staat een oude kerk op een klein restant van de terp. Deze kerk is in de twaalfde eeuw gebouwd. In 1999 is de kerk gerestaureerd.

Haven

De haven van Harlingen heeft meerder functies. Naast handels- en industriehaven is het tevens een visserij-, recreatie- en veerhaven. Een kleine toelichting op deze functies:

Handels- en industriehaven

Harlingen beschikt over een 1500 meter lange kade waar dagelijks schepen geladen en gelost kunnen worden met behulp van grote kranen. Er bevinden zich vele loodsen bij de haven waar goederen kunnen worden opgeslagen. De goede verbindingen richting de rest van Nederland trekt veel ondernemers om hier aan te leggen.

Visserijhaven

Aan het einde van de week komen veel vissersboten hun vis aflossen. Tong, schol, kabeljauw en schelvis zijn de meest gevangen soorten vis. Door de goede ligging aan de Noordzee is dit een uitstekende haven voor vissers.

Veerhaven

Harlingen is een vertrekhaven voor veerboten richting de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Per jaar worden er ruim 600.000 passagiers vervoerd met deze veerboten.

Jachthavens (recreatief)

Harlingen beschikt over enkele jachthavens. De Zuiderhaven wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vaste ligplaatshouders. De Noorderhaven is hoofdzakelijk bedoeld als passantenhaven. Deze haven ligt nabij het centrum en ligt dicht bij horeca en andere voorzieningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in