Een psychotherapeut schetst het beeld van hoe een depressie behandeling verloopt. Daarbij zijn verschillende fases te onderrscheiden met elk hun eigen karakteristieken.

De media staan bol van aangrijpende verhalen over hoe iemand zijn depressie te boven komt. Als psychotherapeut wil ik mijn kant van het verhaal laten horen. Hoewel er veel verschillende sooorten psychotherapie bestaan en elke psycholoog zijn eigen stijl ontwikkelt zijn er toch een aantal gelijkenissen. Ik zal een helder beeld schetsen van hoe een psychotherapie bij iemand die depressief is verloopt.

Depressie therapie voor de start
 
Het is vaak ontzettend moeilijk om  voor zichzelf te erkennen dat men lijdt aan een depressie. Nog moeilijker is de beslissing nemen om een depressie behandeling te starten. Velen beschouwen dit immers als een teken van zwakte. Terwijl het precies een teken van sterkte en dadenkracht is .
 
Praten over depressief zijn
 
Vaak vermoeden mensen dat depressiviteit beter kan besproken worden met een goede vriend of familielid. Soms is dit inderdaad ook het geval, maar voor een ernstige depressie is professionele hulp nodig van een psycholoog. In een klein aantal gevallen zijn ook antidepressiva noodzakelijk. Waarom is gesprekstherapie met een psychotherapeut verschillend van het praten met een vriend of familielid? Er is uiteraard de opleiding van de psychotherapeut die een eerste grote verschil uitmaakt. En daarnaast ook het strikte beroepsgeheim van de psychotherapeut en zijn verplichting om aan de deontologische code van zijn beroepsvereniging te banantwoorden. Het feit dat de psychotherapeut verder geen deel uitmaakt van het leven van de patiënt maakt het vrij en ongedwongen spreken in psychotherapie verderr mogelijk.  Tot slot zorgt de betaling door de patieënt na elke sessie ervoor dat men niet in 'debet' staat.
 
Wat staat aan het begin van de depressie genezen?
 
Na een korte kennismaking tracht de psycholoog via vraag-en-antwoord een overzicht te krijgen van de klachten  en het leven van de patiënt met een depressie. Daarbij is het van belang om een diagnose te stellen en uit te maken of een psychotherapie, begeleiding of een doorverwijzing geïndiceerd is. In het eerste geval zal een klachtenanalyse en een verdere klinische diagnostiek uitwijzen of een steungevende dan wel ontdekkende psychotherapie noodzakelijk is. Verder dient voldoende tijd besteed aan het informeren van de patiënt. Die kan dan beslissen  om een depressie therapie aan te vatten.
 
De middenfase van de depressie behandeling
 
De patiënt krijgt tijdens de sessies de opdracht  om volledig vrij te spreken over alles waar hij of zij denkt. De psycholoog beperkt zich daarbij  tot het begeleiden van dit spreken. Stiltes, interpretaties van het gezegde door de therapeut of het benadrukken van sleutelwoorden of zinnen bevorderen verder dit spreken. Geleidelijk aan ontvouwen zich op die manier verhaallijnen die de patiënt langzaam zullen bevrijden vanonder het juk van zijn depressie. Deze verhaallijnen brengen het  het depressief gevoel van de patiënt samen met herinneringen, gebeurtenissen, personen, situaties enz. Dit groeiend inzicht zorgt er langzamerhand voor dat de patiënt meer en meer inzicht verwerft en controle herwint over zijn gevoelsleven, gedachten en gedrag.

De depressie genezen door vrijuit te spreken in psychotherapie

Dit groeiend inzicht  en de groter wordende controle zorgt ervoor dat de patiënt zich steeds verder losmaakt van vroegere remmingen. Er ontstaat bij de psycholoog een ruimte waarin het verlangen groeit, waarin er terug plaats vrijkomt voor toekomstplannen en concrete projecten. De lethargie van de depressie wordt verlaten. Eigen initiatief keert terug.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in