Door de jaren heen heeft De ScheidingsWeg als scheiding- en bemiddelingskantoor voor Noord en Midden Limburg een grote mate van ervaring opgedaan in het begeleiden en ondersteunen van partijen die in gezamenlijk overleg hebben besloten hun relatie te beëindigen. "Deze unieke vorm van dienstverlening, waarbij de complete scheiding van begin tot einde wordt verzorgd, bleek echter onvoldoende," zei Hans Peeters, werkzaam als scheidingsbemiddelaar bij De ScheidingsWeg.

"Onze deskundigheid was, gericht op het verzorgen van een respectvolle scheiding, waarbij de belangen van beide partijen in acht werden genomen. Wij werken niet volgens een uurtarief, maar volgens een vantevoren vastgestelde prijs, en de gesprekken vinden plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. De behoefte aan ondersteuning bleek echter groter".

"In veel gevallen zijn er kinderen bij betrokken. Samen met de ouders stellen we een ouderschapsplan op, bepalen we de omgangsregeling en de hoogte van de kinderalimentatie, en zorgen zo dat de belangen van de kinderen behartigd worden. Hiermee worden echter de problemen die de kinderen hebben met de scheiding niet aangekaart. In veel gevallen gaven de ouders aan hier extra hulp bij te kunnen gebruiken. In de praktijk bleek dat deze hulp vaak zeer moeilijk of te laat voorhanden was".

"Doordat wij ernaar streven dat men na de scheiding een nieuwe start kan maken, en vinden dat het tot onze verantwoordelijkheid behoort om dat voor àlle betrokkenen mogelijk te maken, hebben wij contact opgenomen met Mevr. Ria Oomen therapeute met een jarenlange ervaring met kinderen in probleemsituaties".

Samen voor de kinderen.

Ria Oomen zegt hierop het volgende: "Eén op de zes kinderen in Nederland krijgt te maken met een echtscheiding van hun ouders. Voor kinderen is een echtscheiding een opeenvolging van ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen, waar ze mee moeten leren omgaan. Ondersteuning en aandacht zijn heel hard nodig bij een zo ingrijpende verandering in hun leven. Het helpt kinderen om over de scheiding en de daaruit voortkomende veranderingen te praten. In de eerste plaats is een open en eerlijke communicatie tussen ouders en kinderen van het grootste belang.  Ook andere personen binnen hun eigen netwerk zijn heel belangrijk omdat zij vertrouwd  en gemakkelijk te benaderen zijn. Maar over sommige zaken is het juist lastig praten met de eigen ouders en met mensen die het kind en het gezin goed kennen. Een kind wil immers zijn ouders niet afvallen. Dan is het fijn als er iemand is waar kinderen heen kunnen als er problemen zijn, een deskundige die een luisterend oor biedt, die informatie geeft en helpt bij moeilijke keuzes".

Cliënten bepalen zelf het verloop, en kunnen dan ook afhankelijk van de gewenste begeleiding, kiezen voor de begeleiding van beide kantoren oftewel voor De ScheidingsWeg als het gaat om financiele/juridische begeleiding, oftewel voor de Praktijk voor Kindercoaching voor advies en begeleiding van de kinderen. 

De Scheidingsweg                               Praktijk voor Kindercoaching,

Paardebloem 21                                                      Van der Steenstraat 5 

5913 DP Venlo                                                         5768 AH Meijel

T:  077-3523359    M: 06-53264978                     T: 06-17580746  

info@scheidingsweg.nl                                          ria.oomen@home.nl

www.scheidingsweg.nl 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in