Rutte's strijd voor een betere economie en een gezond finacieel Nederland leidt tot een akkoord met de sociale partners. Een akkoord met grote hervormingen volgens Rutte, maar is dat wel zo?

"Mark

Het poldermodel is terug

Het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid gezamenlijk onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en salarissen maakte gisteren zijn rentree met het sociaal akkoord van Rutte 2.

Rutte toont zich een blij man met de “grote hervormingen”, maar zijn die hervormingen wel zo groot?

De versobering van de WW wordt afgezwakt. De versoepeling van het ontslagrecht wordt vertraagd.

Het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten wordt doorgeschoven.

Het doel om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen zal niet gehaald worden.

Het bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro voor volgend jaar gaat (voorlopig) van tafel.

Gevoelige klappen vooral voor regeringspartij VVD, die met deze onderwerpen hoog had ingezet.

Door het bereikte akkoord behouden werknemers twee jaar recht op een WW-uitkering. De lasten voor de werknemer gaan echter wel extra omhoog, omdat werknemers weer een WW-premie gaan betalen. Ook de werkgevers verliezen erop: ze gaan meer betalen en moeten plaatsen  creëren voor arbeidsgehandicapten. De maatregel zal stapsgewijs ingevoerd worden in 2016 en moet in 2019 een feit zijn.

Helaas blijft het bij dit kabinet bij deze vorm van symptoombestrijding, want aan het wezenlijke werkeloosheidsprobleem wordt niets gedaan.

Regeren met een toekomstvisie?

Op dit moment telt Nederland ruim 600.000 werklozen. Daar komen er elke maand zo’n 20.000 bij. In 2012 koste de WW bijna 5 miljard euro, wat een gigantisch bedrag is. Maar de eerdere plannen van het kabinet, om de WW te bekorten naar twee jaar, waarvan het laatste jaar op bijstandsniveau, had voor de vele werklozen in Nederland een catastrofale ramp betekend. Het kabinet vergeet dat de werkeloosheid een product is van haar eigen onvermogen.

Het kabinet focust zich teveel op de cijfers, regeren omvat meer dan bezuinigen om snel de schatkist, te vullen. Jammer, want om dit land gezond te maken, zoals Rutte zo graag wil, zou het beter zijn als de regering de daadwerkelijke problematiek zou aanpakken. Niet alles wordt veroorzaakt door de crisis. Veel geld gaat verloren door slecht management binnen bedrijven en instanties, ook bij de eigen overheid. Instanties als UWV en woningcorporaties werken loom en weinig innovatief. De privatisering in het algemeen is een absolute mislukking gebleken, waar we elke dag weer nieuwe brokstukken van moeten rapen. In plaats van deze en de vele andere geldverslindende problemen aan te pakken, kan men maar één ding bedenken, bezuinigen.

De overheid zou, mijn inziens meer draagvlak creëren bij de bevolking, wanneer ze de grootscheepse belastingontduiking een halt toeroept, salarissen van directeuren van banken, woningcorporaties en zorginstellingen terugschroeft naar de Balkenende-norm en de geldverslindende criminaliteit indamt door betere inzet van politie en leger.

Versoepeling ontslagrecht, arbeidsgehandicapten en zorg

Ook zal de versoepeling van het ontslagrecht uitgesteld worden tot 2016.

Uitstel… dat is dus geen afstel. De arbeidsmarkt is momenteel totaal verziekt. Er is een nieuwe vorm van slavernij ontstaan, waarbij stagiaires volwaardig worden ingezet met beloning van een zakcent, als ze al iets krijgen. Mensen met een jaarcontract, die volgens de wet na drie jaar recht hebben op een vast contract worden door werkgevers ontslagen en een half jaar later weer in dienst genomen voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Diezelfde werkgevers die wij moeten vertrouwen op kunde en neutraliteit binnen het ontslagrecht. Deze handelswijze is bij wet verboden en zal dus door de overheid bestraft moeten worden.

Er komen 125.000 banen bij voor arbeidsgehandicapten. De werkgevers beloven 100.000 banen, de overheid 25.000. Als werkgevers in 2016 alsnog onvoldoende gehandicapten aannemen, komt er alsnog een wettelijk quotum.

Een aantal dat wat mij betreft zelfs nog aan de lage kant is, maar niet verassend van een kabinet dat de zorg van zijn werknemers niet zo hoog heeft staan. Werken, werken en nog eens werken en als de mensenwerknemers fysiek of geestelijk wat gaan mankeren kunnen ze nergens terecht. De zorg wordt immers ook steeds verder uitgehold.

Er komt (voorlopig) geen nullijn voor personeel in de zorg, het onderwijs en gewone ambtenaren.

Klinkt geweldig, maar ik blijf moeite hebben met het woordje “voorlopig”.

Want “voorlopig” blijkt bij Rutte 2, maar al te vaak een synoniem te zijn voor “later alsnog, via een achterdeur”.

Misschien zou Rutte 2 eens echt serieus moeten nadenken over een hernieuwd invoeren van de dienstplicht, alternatief of in het leger. Defensie en de zorg komen nog een hoop mensen tekort.

www.bndestem.nl
www.telegraaf.nl
www.ad.nl
www.nrc.nl
http://nl.wikipedia.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in