Men leert steeds meer door, de participatiegraad aan het vervolgonderwijs is nog nooit zo hoog geweest. Natuurlijk is het mooi dat men steeds meer de kans krijgt om zichzelf te verrijken met educatieve vorming, maar zitten er ook negatieven aspecten aan deze evolutionaire beweging?

Sociaal-culturele revolutie

De afgelopen decennia heeft er een sociaal-culturele evolutie plaatsgevonden betreffende de participatiegraad aan het hoger onderwijs (hbo en wo opleidingen). Het lijkt de sociale norm te zijn geworden om eindeloos gebruik te maken van de verschillende zelfverrijkende mogelijkheden die onze maatschappij biedt. Dit lijkt een logisch gevolg te zijn van de economische crisis, echter is deze beweging al voor de recessie begonnen.

Cijfer-inflatie

Allereerst bestaat er zoiets als 'grade inflation'. Deze term vindt zijn oorsprong in Amerika en slaat op de beoordelingsinflatie van becijferde stukken. Er worden in de educatieve branche extreem hoge cijfers gegeven aan redelijk of goed werk. Hoewel dit in Nederland niet op die manier getoetst is, is er ook wel degelijk een vorm van cijfer-inflatie aanwezig. De invulling van de Nederlandse vorm is meer gebaseerd op een organisatorische verandering met betrekking tot het onderwijs. Midden jaren negentig veranderde het landelijk beleid van vervolgstudies namelijk van kennisgericht onderwijs naar competentiegericht onderwijs. Dit beleid werd gebaseerd op de volgende kernbegrippen: zelfstandigheid, inlevingsvermogen en het vermogen om te kunnen samenwerken. Allemaal leuk en aardig, dit competentiegerichte onderwijs, echter ging dit ten koste van de diepgaande kennisoverdracht. Leraren en werkgevers geven allen aan een daling te zien in het getoetste niveau en (oud) studenten zeggen niet uitgedaagd te worden door de opleiding die zij genoten.

Toegenomen participatie aan het vervolgonderwijs

Een andere variabele die de devaluatie van diploma's onderbouwt is de toegenomen participatiegraad aan het onderwijs. Het is natuurlijk een erg aannemelijke hypothese dat bij een toegenomen aantal personen met een bepaald diploma, het onderscheidend karakter van dit diploma afneemt. Nu is het zo dat wij in Nederland in een kenniseconomie leven, waarbij de vraag naar hoogopgeleiden groot is. Alleen wanneer deze groei met dermate grote percentages toeneemt, dan werkt dit omgekeerd evenredig. Hoe vaak zie je advertenties staan als: 'Gezocht: kassamedewerker, m/v, 16-20 jaar oud, minimaal havo of hbo denkniveau'. Wat kan ik hiervan zeggen? Dit is toch eenvoudigweg te gek voor woorden?! Iedereen kan toch een pakje langs een infrarood lampje halen, en vervolgens het bedrag dat terugbetaald dient te worden teruggeven aan een klant (bij computerkassa's wordt gewoon aangegeven hoeveel je terug moet betalen). Als ik dergelijke verhalen lees, begin ik nagenoeg te twijfelen over mijn eigen opleiding en stap ik bijna over op de branche van de toekomst: de bouw! 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in