Canada is één van de meest multiculturele landen van de wereld. De tolerante opstelling van de Canadezen heeft deze smeltkroes van culturen tot stand gebracht. Tegelijkertijd vormt Canada een voorbeeld voor andere westerse landen met een multiculturele samenstelling. De bevolking van het land heeft, ondanks de grote diversiteit van culturen, een groot samenhorigheidsgevoel. Canada heeft zo’n 30 miljoen inwoners. De meeste zijn van Franse of Engelse afkomst, maar door al die jaren heen hebben zich ook 60 minderheden gevestigd. 

 

Inheemse Canadezen

Momenteel bestaat deze groep uit 1 miljoen inwoners. Ongeveer 60 procent van deze groep inwoners woont nog steeds in reservaten. De resterende 40 procent woont elders in het land.
In totaal zijn er 2370 reservaten, waarvan er nog negenhonderd bewoond zijn. In het noorden van Canada wonen relatief weinig blanken, de inheemse bevolking heeft daar dan ook een kleine meerderheid.

Britse en Ierse Canadezen

De meerderheid van de Canadese bevolking is van Brits- Ierse afkomst. De Britten veroverden de Franse kolonie tijdens de Zevenjarige oorlog van 1756 tot 1763. Al vanaf de zestiende eeuw zijn er Schotse, Britse, Ierse en Welshe immigranten gearriveerd. Redenen voor vertrek liepen uiteen, maar grote groepen vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk van nu, omdat er politieke instabiliteit heerste.

Franse Canadezen

Een andere grote groep zijn de Franse Canadezen. Ze vormen zo’n 25 procent van de totale Canadese bevolking. Deze groep is met name vertegenwoordigd in de provincie Quebec en de stad Montreal. De Franse immigranten arriveerden in 1535 in Canada en aan het eind van de 17e eeuw was de kolonie Nieuw-Frankrijk ontstaan. Toen de oorlog verloren werd, bleven de meeste Franse kolonisten in Canada wonen. Onder Brits bevel mocht de Franse gemeenschap religieuze en burgerlijke instituten behouden.

Duitse Canadezen

In de negentiende  eeuw ontstond er een enorme toestroom van Duitse immigranten. Deze toestroom zette zich voort na zowel de eerste, als de tweede wereldoorlog in de twintigste eeuw. Er zijn momenteel nog veel Duitse gemeenschappen te vinden, maar de meerderheid van Duitse immigranten is uiteindelijk opgegaan in de Engelstalig sprekenden.

Italiaanse Canadezen

In totaal wonen er ongeveer 600.000 Italiaanse immigranten in Canada. Opvallend is het feit dat nagenoeg alle Italianen in de Engelstalige groep zijn opgegaan. Burgeroorlogen in Italië lagen ten grondslag aan de immigratiegolf die aan het eind van de negentiende eeuw plaatsvond.

Chinese Canadezen

Aan het eind van de negentiende eeuw was er nog een groep die naar Canada vertrok, de Chinese arbeiders. Ze trokken naar de goudmijnen in Brits-Columbia en later, toen dat geen succes bleek, kwam het merendeel terecht bij de aanleg van de spoorlijn van West naar Oost. Hierdoor ontstonden steeds grotere steden in het Oosten van het land. Deze Oostelijk gelegen steden hebben nu veel Chinese inwoners van afkomst. Veel hedendaagse Aziatische immigranten vestigen zich dan ook in het Oosten van Canada.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in