In de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) of Levensreddend Handelen wordt in een tijdsbestek van één dag de meest belangrijke onderdelen van de EHBO behandeld, waarbij levens kunnen worden gered. Reanimatie, AED, brandwonden, verstikking en verslikking zijn enkele onderwerpen die aan de orde komen.

Spoedeisende Eerste Hulp en Levensreddend Handelen

EHBO of Eerste Hulp zijn cursussen die bij iedereen bekend zijn. Sinds een klein jaar is de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) sterk in opkomst. Deze cursus is in feite een verkorte cursus EHBO, waarin alleen de meest belangrijke en essentiële onderwerpen aan de orde komen. Het gaat hierbij dus niet om het verzorgen van een schaafwond, maar veel meer om echte noodsituaties, waarbij levensreddend handelen op de eerste plaats staat. De duur van deze cursus is veel korter dan die van een reguliere EHBO-cursus. In plaats van zo'n twaalf tot veertien bijeenkomsten van twee uur, kunnen deelnemers van de cursus SEH dit certificaat behalen in één dag, ofwel acht uur. Cursussen met ongeveer dezelfde inhoud worden ook aangeboden onder de naam 'Levensreddend Handelen'.

Cursus

Bij de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) komen alleen de meest acute situaties aan de orde. Reanimeren, leren omgaan met de Automatische Externe Defibrillator (AED), ernstig bloedverlies, brandwonden en verstikking zijn zeer belangrijk in deze cursus. Het gaat puur om die situaties, waarbij geen seconde verloren mag gaan. Uiteraard komt hierbij ook aan de orde hoe de professionele instanties zoals de ambulance (112 bellen) het beste te benaderen zijn en hoe hen zo snel mogelijk naar de 'plaats des onheils' te begeleiden. En: zeker op straat mag ook de eigen veiligheid niet uit het oog worden verloren! De cursisten wordt geleerd om op te treden bij ongevallen en stoornissen en daarbij de nodige spoedeisende Eerste Hulp te verlenen.

Onderwerpen

 • Regelgeving Spoedeisende Eerste Hulp
 • Reanimatie en bedienen Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Hoe te handelen bij bloedingen of een shock
 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau
 • Behandelen van brand- en huidwonden,
 • Handelen bij ernstig uitwendig bloedverlies
 • Aanbrengen van noodverbanden
 • Behandelen van ontwrichtingen, oogletsel en botbreuken

Aandacht voor andere thema's

 • Vergiftigingen
 • Verstoring van vitale functies
 • Allergische reacties, epilepsie, diabetes
 • Hyperventilatie, verdrinking en onderkoeling
 • Specifieke letsels of beknellingen

Na het goed doorlopen van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende kennis over Spoedeisende Eerste Hulpverlening (SEH) om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Voor de cursus Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) wordt vaak het lesboek Bedrijfshulpverlener, gedeelte Eerste Hulp als leidraad gebruikt. De meeste instellingen en/of bedrijven die deze cursus organiseren, geven na afloop het deelcertificaat BHV – SEH uit. Dit is geen officieel diploma Eerste Hulp, maar met name voor bedrijven en instellingen dient dit certificaat wel als een goed bewijs, namelijk dat er de nodige aandacht is besteed aan de Eerste Hulp.

Als extra informatie kan hierbij nog worden gemeld, dat degenen die dit deelcertificaat SEH hebben behaald, in één dag het complete officiële certificaat Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) kunnen behalen. Dit omvat dan 'slechts' nog het gedeelte brandpreventie en brandbestrijding.

Voor meerdere deelnemers

Cursussen Spoedeisende Eerste Hulp worden veelal gegeven aan groepen deelnemers. Vaak is dit de meest voordelige manier om de basisvaardigheden van de Eerste Hulp aan te leren. Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen, waar met regelmaat gasten of bezoekers worden ontvangen, kan de SEH van zeer groot belang zijn, mocht zich een noodsituatie voordoen. Natuurlijk is SEH ook te volgen voor individuen, om bijvoorbeeld in de huiselijke situatie gedegen Eerste Hulp te kunnen verlenen als dat nodig mocht zijn.

Duur

De cursusduur van Spoedeisende Eerste Hulp is één dag (ca. acht uur). Voor groepen vanaf tien tot maximaal twintig deelnemers zijn er aantrekkelijke aanbiedingen te vinden. TM-Opleidingen organiseert bijvoorbeeld in het hele land deze cursussen, waarbij het kostenplaatje € 87,50 bedraagt per deelnemer. Dit is inclusief lesmateriaal, oefenverbandpakketten, lesboek, gebruik van reanimatiepoppen en AED simulatie, vanaf tien personen en het deelcertificaat BHV-SEH, op naam gesteld van de betreffende deelnemer. Medical Training is een andere aanbieder, die deze cursus onder de naam 'Levensreddend Handelen' aanbiedt. Deze cursus duurt ook acht uur uur en kost € 150,- per deelnemer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in