Met een dagvaarding wordt een persoon of bedrijf voor het gerecht moet verschijnen om verantwoording af te leggen. Het geldt daarmee als eerste proces vorm.,

Indien het gaat om een:

 • civiele procedure: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat indien burgers of bedrijven onderling of met de overheid een geschil hebben, dan kan dit conform het civiele recht aan een onpartijdige rechter worden voorgelegd;
 • indien er sprake is van een strafproces.
 • In een dagvaarding wordt vermeld waarom een persoon of bedrijf zich moet verantwoorden aan het gerecht. In de dagvaarding staat aangegeven:
 • waar gaat de zaak over en;
 • wat zijn de gronden voor het moeten verschijnen voor het gerecht.

Waar dient u zoal rekening mee te houden indien u voor het gerecht komt. Een en ander is afhankelijk van of het een geschil is danwel of u wordt aangeklaagd binnen het strafrecht. Wordt u gedaagd voor het gerecht schakel dan de advocaat voor strafrecht in.

Inhoud van een dagvaarding

In een dagvaarding wordt gedetailleerd omschreven:

 • wat wordt door een persoon of instelling geëist;
 • wat is de onderbouwing van die eis;
 • welke bewijzen heeft men ter ondersteuning van die eis;
 • en de reden waarom de gedaagde partij wordt uitgenodigd om voor het gerecht te verschijnen;
 • indien reeds enig verweer is gevoerd dan dient dit eveneens in de dagvaarding opgenomen te worden.

Daarnaast dient de volledige naam en adres van de in Nederland wonende gedaagde te worden vermeld. Let wel dat de dagvaarding daarbij compleet moet zijn, een onjuist gespelde naam is al een procedure fout en is de dagvaarding reeds nietig.

Wat is betekenen

Het leveren van een dagvaarding wordt gedaan door de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder betekent de gedaagde, door daarbij de dagvaarding persoonlijk door de gerechtsdeurwaarder op het juiste adres is afgeleverd. Wordt echter de Nederlandse Staat gedagvaard dan dient de dagvaarding gericht te worden aan de procureur-generaal van de Hoge Raad conform het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering artikel 48. De essentie van het betekenen is daaraan gelegen bij een dagvaarding de gedaagde nog geldende termijnen heeft zoals:

 • er dient tenminste zeven dagen te zitten tussen de dag van betekenen en de werkelijke verschijnings datum voor het gerecht. Dit is slechts van toepassing voor in Nederland gevestigde personen, bedrijven en instellingen. Binnen het strafrecht wordt daartoe eveneens een Akte van Betekening opgesteld.

Vertegenwoordiging bij dagvaarding

Afhankelijk van het type rechtszaak kan worden besloten om:

 • zelf het recht in eigen handen te nemen, doordat de gedaagde in persoon verantwoording aflegt voor het gerecht;
 • niet te verschijnen voor het gerecht, waarbij het gerecht slechts naar de argumenten van de dagende partij luistert;
 • danwel wordt de gedaagde via machtiging door een advocaat voor het gerecht vertegenwoordigd.

Het is altijd aan te bevelen om wel te verschijnen voor het gerecht, aangezien u anders geen weerwoord kunt houden. Het weerwoord kan betekenen dat u mogelijk geen straf boven het hoofd hangt, danwel dat u verzachtende omstandigheden kunt aangeven. Uiteraard heeft u daarbij de mogelijkheid om samen met de advocaat voor het gerecht te verschijnen, danwel dat u de advocaat voor strafrecht uw zaken laat afhandelen. Laat u voorlichten door de advocaat van strafrecht om te besluiten wat daarbij beter is.

Civiel- en strafrecht

Indien het gaat om een zaak waarbij een burgers, bedrijven onderling of met de overheid een geschil hebben dan kan via een civiele procedure de zaak voor het gerecht aanhangig gemaakt worden. De partij die dan de meest overtuigende argumenten heeft, heeft meestal het voordeel van de twijfel. De onpartijdige rechter zal daarbij tot een oordeel komen of de eis naar alle redelijkheid en billijkheid in verhouding is tot de reden van de eis. Is er echter sprake van een misdrijf dan valt de zaak onder het strafrecht, waarbij de rechter een straf kan opleggen aan de verdachte. Alleen de officier van Justitie kan besluiten om een verdachte voor de rechter te dagen.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in