Verzekeringen zijn vaak ingewikkelde vormen van dienstverlening, vastgelegd in gedetailleerde regels (de polisvoorwaarden). Daardoor zijn er allerlei aspecten waarop het  tussen de verzekeraar en de verzekerde mis kan gaan: de premiebetaling, de interpretatie van de voorwaarden, de nakoming tot uitkering, enzovoort. Hier een aantal tips voor als het echt op een geschil tussen u en uw verzekeraar uitdraait.

Ga eerst praten

Doet uw verzekeraar niet wat u van hem verlangt, ga dan eerst met hem praten. Betrek eventueel uw tussenpersoon erbij: hij kan vaak een goede bijdrage leveren aan het zoeken naar een oplossing. Soms kan het probleem na een gesprek alsnog snel worden opgelost of blijkt het probleem op een misverstand te berusten.

Uw recht halen

Blijft de verzekeraar niet bereid om een oplossing voor uw probleem te zoeken terwijl u in uw recht denkt te staan, dan kunt u naar de (gewone) rechter stappen. De gang naar de rechter is vaak een langdurige en kostbare aangelegenheid. Een alternatief biedt de geschillenoplossing via het Klachteninstituut Verzekeringen in Den Haag, waaronder zowel de Ombudsman Verzekeringen als de Raad van Toezicht Verzekeringen vallen.

Na ontvangst van een klacht bepaalt het Klachteninstituut Verzekeringen of er tuchtrechtelijke aspecten aan het geschil zetten. Zo ja, dan wordt de zaak behandeld door de Raad van Toezicht. In alle andere gevallen behandelt de Ombudsman Verzekeringen de zaak.

  • Raad van Toezicht – De Raad van Toezicht behandelt alleen geschillen waarbij de betrokken verzekeraar door zijn handelen of nalaten mogelijk de goede naam van de verzekeringsbranche in diskrediet heeft gebracht. Er is dan sprake van een zogeheten tuchtrechtelijk geschil.
  • Ombudsman Verzekeringen – De Ombudsman Verzekeringen probeert klachten via bemiddeling op te lossen. Lukt dat niet, dan staat het de aanklager altijd vrij om zijn zaak alsnog aan de gewone rechter voor te leggen.

Let op – een klacht tegelijk aan het Klachteninstituut Verzekeringen en aan de gewone rechter voorleggen is niet mogelijk. Wanneer een geschil is voorgelegd aan de gewone rechter, dan neemt het Klachteninstituut hetzelfde geschil niet in behandeling.

Waarschuwing: Wacht niet te lang met naar het Klachteninstituut gaan. U moet uw klacht binnen een jaar indienen.

U kan natuurlijk altijd van verzekering veranderen, deze site helpt u daarbij.

 

Ook schrijven en geld verdienen? Doe met ons mee en meld je hier aan!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in