Waarmee dient u als koper bij de hypotheek financiering van de woning aankoop rekening te houden uitgaande van de nieuwe gedragsregels voor de verstrekking van hypotheek financieringen? Wilt u een woning aankopen? Maar weet u niet hoeveel kunt u daarbij kan lenen? U kunt niet meer dan 106% van de marktwaarde van de woning lenen voor de hypotheek en financiering voor de woning aankoop. Daarnaast bent u verplicht om in 30 jaar tijd minimaal 50% van de hypotheek financiering woning aankoop af te lossen. Wat betekent dit concreet voor u en uw situatie? Dat leest u hier!

Financiering aankoop woning

De keuze omtrent hypotheek financiering voor de aankoop van een woning is een belangrijke afweging. Om een woning te kunnen kopen dienen de meeste mensen een hypotheek af te sluiten bij een hypotheek verstrekker. Daarbij heeft u een geruime keus uit financierings mogelijkheden om de aankoop van uw woning te bekrachtigen. Een aantal vragen passeren  dan de revue:

 • hoeveel kunt u op basis van het gezamenlijk inkomen lenen om de hypotheek voor de aankoop van de woning te kunnen financieren;
 • welke hypotheek verstrekker kunt u het beste benaderen en
 • welke rente stand wordt daarbij gehanteerd;
 • hoe wilt u aflossen en
 • binnen welke periode wilt u aflossen.

Belangrijke vragen, elk met grote consequenties. Laat u dan ook adviseren omtrent de hypotheek financiering voor de aankoop van een woning.

Nieuwe regels financiering woning aankoop

Om een woning te kunnen kopen dient per augustus 2011 te worden voldaan aan de nieuwe gedragsregels voor de financiering van hypotheken bij de aankoop van woningen. Die gedragsregels zijn aan de hypotheek verstrekkers opgelegd en dat heeft consequenties voor u als consument. De nieuwe gedragsregels financiering voor de aankoop van woningen behelzen het volgende:

 • de hoogte van de hypotheek financierings lening is gekoppeld aan de marktwaarde van de aan te kopen woning. U kunt niet meer dan 106% van de marktwaarde lenen om uw woning te financieren. Dit is inclusief 2% overdrachts belasting;
 • het aflossingsvrije deel van de hypotheek mag maximaal 50% bedragen. Dit betekent dat u minimaal 50% in 30 jaar moet aflossen;
 • is het gezamenlijk inkomen beperkt dan worden de mogelijkheden voor het afwijken op voorgaande 2 uitgangspunten tot een minimum beperkt.

Zodoende kan de financiering van de hypotheek slechts worden aangewend voor de feitelijke aankoop van de woning zonder dat de consument in diepe (vaak onnodige) schulden terecht komt.

Marktwaarde woning versus verkoop prijs

Binnen de nieuwe gedragsregels voor de hypotheek financiering is er sprake van de marktwaarde van de woning. De marktwaarde is feitelijk hoeveel de woning kan opbrengen bij de huidige stand van de woningmarkt. Wilt u een woning kopen dan wordt daartoe door een erkend taxateur een taxatie rapport voor opgesteld om zo de huidige marktwaarde van de woning vast te stellen. In principe ligt de marktwaarde ongeveer gelijk aan de verkoop prijs, echter het kan ook zijn dat u de woning ver onder of boven de marktwaarde van de woning heeft gekocht. Dat hangt dus af van hoe snel de verkopende partij van de woning af wil, en hoeveel u dus bij de onderhandelingen woning aankoop biedt. Gewoonlijk liggen beide waardes nagenoeg gelijk. De marktwaarde van de woning is van belang voor de verstrekker van de hypotheek financiering aangezien de marktwaarde van de woning het onderpand vormt waarmee de hypotheek financiering werkelijkheid kan worden.

50% Aflossen financiering woning aankoop

Omdat u verplicht moet af te lossen op de hypotheek tot een minimum van 50% van de aangegane financierings waarde, dient u stil te staan bij wat voor type aflossing u wenst. Er zijn verschillende methoden waarmee u in 30 jaar 50% kunt aflossen op de financiering van de woning aankoop:

 • lineaire aflossing: iedere maand betaalt u netjes een vast deel om de hypotheek financiering af te lossen. Over een periode van 30 jaar lost u iedere maand 1/360 deel af over het percentage dat u wilt aflossen. Let wel dat de rente kosten dan geleidelijk aan minder worden evenredig met de hoogte van de hypotheek financierings schuld;
 • annuïteiten aflossing: deze aflossing houdt in dat u over het af te lossen deel een vast bedrag per maand aan onkosten kwijt bent. Daarin is een deel voor rentekosten en een deel voor aflossingskosten. Met de tijd neemt het aflossingsdeel relatief toe en dus neemt het rente deel af;
 • verzekerings polis: iedere maand betaalt u de verzekerings maatschappij een standaard premie waarmee kapitaal opbouw wordt gerealiseerd om zo de financiering van de woning aankoop na 30 jaar in één keer af te lossen;
 • de banksparen aflossing: u kunt iedere maand een deel van uw bruto inkomen inleggen om zo te profiteren van fiscaal gunstige regels. Na looptijd heeft u voldoende kapitaal opgebouwd om de financiering af te lossen.

Vergelijk hypotheek financierings aanbieders

U doet er altijd verstandig aan om bij de keus voor de financiering aankoop woning hypotheek aanbieders te vergelijken. Ga daarbij uit van de volgende uitgangspunten:

 • rentestanden verschillen per hypotheek financierings aanbieders;
 • sluit een hypotheek financiering voor de lange termijn af;
 • wees ervan verzekerd dat de hypotheek financiering binnen de Nederlandse Hypotheek Garantie valt;
 • hoe wilt u de hypotheek financiering voor minimaal 50% binnen 30 jaar aflossen.

Laat u voorlichten door een hypotheek financierings specialist voor de woning aankoop.

Lees verder:

Tips om kosten te besparen bij woningaankoop

Banksparenhypotheek versus annuïteitenhypotheek binnen het Lenteakkoord

Gevolgen hervorming hypotheekrenteaftrek

Het degressieve hypotheekrenteaftrekstelsel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in