Enkele individuele vaardigheden maken niet de succesvolle ondernemer, het is juist de combinatie van vaardigheden en ervaringen die de ondernemer ver van de kameleon doet af staan. 

De oudste broer (we noemen hem Koos) was al ruim 12 jaar actief als ondernemer en was naar het leek redelijk succesvol. De onderneming echter ontleende haar bestaan vooral aan de omzetgroei en de populariteit van Koos zelf. De groei van de kosten was namelijk evenredig hoog zo niet gelijk aan de omzet, waardoor er in de loop van de tijd een behoorlijke schuldpositie was opgebouwd. Er was een dusdanige financiële situatie ontstaan dat het bedrijf door een beginnend boekhouder al snel zou worden beoordeeld als technisch failliet. Dit leidde er ook toe dat Koos op een dag contact zocht met zijn broer (Steef) met aan hem de vraag de situatie eens vrijblijvend onder de loep te nemen.

Steef was een gedreven vent die binnen de familie en vriendenkring mede bewonderd werd om zijn scherpte, doorzettingsvermogen en het succes bij het bedrijf waar hij werkte. Steef, wat hoger opgeleid dan Koos en goed onderlegd in zaken als kostenbeheersing, boekhouding, organisatie en logistiek, kwam al snel tot de conclusie dat er, mede vanwege de structurele en verhoudingsgewijs hoge omzet, potentie in de zaak zat. Hij kwam echter ook tot de conclusie dat de grootste oorzaak van de ontstane problemen de wijze was waarop Koos fungeerde als middelpunt en leidinggevende aan de operatie. Koos was een mensenmens, werd door velen erg aardig gevonden, hetgeen hoge kortingen en gesubsidieerde artikelen opleverde. Koos kon ook niet zo goed rekenen, als de dagelijkse ozet die van de gemiddelde uit de branche overtrof dan gingen de zaken goed, redeneerde hij. Dat de kosten die gemiddelden nog meer overtroffen had hij niet in de gaten. Steef confronteerde zijn broer met zijn bevindingen en stelde voor om in de onderneming te stappen zodat ze samen gestructureerd aan de problemen konden werken.

Steef ging voortvarend aan de slag; Hij bracht de boekhouding op orde, maakt nieuwe en betere afspraken met leveranciers, motiveerde het personeel, ging snijden in de kosten en herstructureerde de schulden. In de loop van dit proces werd hij echter steeds meer geconfronteerd met het  onvermogen van zijn broer om met deze veranderingen om te gaan, hetgeen al snel leidde tot conflicten. Die conflicten liepen uiteindelijk zo hoog op dat de twee broers elkaar de tent uit vochten tot het moment dat hun beider advocaten aangaven dat het moment om op een meer geciviliseerde manier uit elkaar te gaan was aangebroken. Koos, geknakt door het eerst 12 jaar tegen de wind in varen gevolgd door een juridische strijd met diegene die hij als El Salvador had binnengehaald, droeg de onderneming voor 1 Euro over aan zijn broer. 

Er zijn inmiddels al weer wat jaren verstreken en de beide broers zijn weer, zij het met enige terughoudendheid, on speaking terms. Steef heeft de onderneming van de ondergang kunnen redden maar werd geconfonteerd met een terugloop in de branche, economische crisis en een bank die niet langer een dergelijke risicovolle operatie wenste te financieren. Hij werkt nu nog in zijn eentje en leidt met de onderneming waar hij zo hard voor heeft moeten knokken een marginaal bestaan. En Koos, Koos is opnieuw begonnen als ondernemer en heeft een redelijk succesvol coaching/adviesbedrijf waarbij hij vooral ondernemers begeleidt bij het maken van hun keuzes.      


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in