Een van de vele eigenschappen die je erft van je ouders is je karakter. Tenminste, een deel ervan. Ben je dus verantwoordelijk voor je karakter? Of wordt dit door iets anders bepaald? Kortom, wie of wat bepaalt je karakter, en kan je er zelf iets aan veranderen?

Gedrag en karakter

Zowel je genen als je omgeving hebben invloed op je karakter, je zou dus kunnen zeggen dat je gedeeltelijk zelf verantwoordelijk bent voor je karakter en je dit dus zelf bepaalt, maar is dat wel zo,? en kinderen met gedragsproblemen, is dat hun gedrag of hun karakter? en wat is het verschil tussen die 2?

Je karakter

Wat precies je karakter bepaalt is bij niemand echt duidelijk, ook niet in de medische en psychologische wereld, maar je genen zullen hier wel degelijk een rol in hebben. Je ziet dit vaak terug bij kinderen. Kinderen hebben vaak bepaalde trekjes van hun ouders, ook als de ouders zelf nooit bij de opvoeding betrokken zijn geweest. Toch bepaalt je omgeving voor een groot deel wie je bent en hoe je je gedraagt. Denk aan kinderen die zich hetzelfde gaan gedragen als anderen of aan tweelingen die  onafhankelijk van elkaar willen zijn, waardoor de ene helft zich anders gaat gedragen, dat is puur psychologisch bepaald.

Je opvoeding en je eigen ervaringen bepalen mee. Ook veel andere factoren zoals de plek waar je bent opgegroeid,de school waar je op hebt gezeten, de mensen en vrienden met wie je omgaat, je dagelijkse bezigheden, je hobby’s,de kennis die je opdoet via allerlei manieren.  Ik denk ook zeker dat genetische en aangeboren factoren een rol spelen. Wie weet word je geboren, en heb je een soort standaard begin/basiskarakter als baby, en aan de hand van alles wat je in je leven meemaakt wordt dit karakter verder aangevuld en alles op zijn plek gezet en gevormd tot 1 bepaald karakter dat kenmerkend is voor jouw persoonlijkheid. Waarom ik dit denk? Als jij geboren wordt als een gedreven optimist, zou je nooit in je leven een pessimist worden, ook niet door de factoren in je omgeving, hoogstens beïnvloeden deze factoren of mensen je denkbeeld over het optimisme en laten ze je een andere kant zien en word je wat realistischer en ga je realistischer denken en bijvoorbeeld verschillende kanten van een probleem inzien in plaats van alleen de optimistische. Dit is echter alleen maar goed, want zo is het leven nou eenmaal. Je wordt in dat geval meer bewust van andere denkbeelden, van andere factoren, maar je eigen denkbeeld wordt niet veranderd, hoogstens aangevuld.

Als je van nature een ongelofelijke stresskip bent, zul je nooit een yogaleraar/lerares worden, je leert hoogstens om met je stress en je bezigheden om te gaan en die in betere banen te leiden waardoor je minder snel stressgevoelig wordt. En wat denk je van reïncarnatie? Geloof je daarin? Voor mensen die daar wel in geloven, kan het zijn dat er in je vorige leven bepaalde dingen gebeurd zijn die je hebt meegenomen naar het leven van nu, wie weet bepaalt dat nu wel jouw karakter.

Kinderen en gedragsproblemen

Hoe verklaar je trainingen van coaches? Kinderen met ernstige gedragsproblemen, bij hen wordt ook geprobeerd om het gedrag te veranderen, maar verandert daarbij ook het karakter van het kind? Ikzelf denk van niet. Gedrag is wat anders dan karakter.Karakter is slechts een deel van je gedrag dat voortvloeit uit hoe je karakter gevormd is. Gedrag is iets dat ontstaat door je ervaringen met de wereld om je heen. He maar dat was karakter toch ook? Ja, dat klopt. Maar karakter is daar een deel van. Zonder een bepaald karakter kan ook niet een bepaald gedrag ontstaan, maar je hebt ze altijd beide. Karakter is over het algemeen datgeen wat je emotionele gedrag kenmerkt, gedrag is je intellect en je gedrag in relationele zin  Sommige mensen doen iets waarvan andere mensen zeggen “dat had ik nooit van hem/haar verwacht”: dat is gedrag, het feit dat de personen om hem heen zeggen dat ze dat niet van hem gewend zijn, komt doordat iemand nog nooit een bepaald gedrag heeft vertoond omdat dat niet in zijn/haar karakter zit.

Waarom hebben kinderen problemen met hun gedrag? Zit dat in hun karakter? Nee. Dat wordt bepaald door de invloed van de buitenwereld, de factoren waarmee het kind in aanraking komt, en hoe een kind wordt opgevoed. Dus je kan jezelf afvragen, is dat wel even zo 123 op te lossen met een training van een coach?

Dus is een kind met gedragsproblemen te veranderen door karaktercoaches?Aan de ene kant zeg ik ja, omdat je karakter wordt beïnvloed door verschillende personen en instanties en de kinderen een ander beeld krijgen van de gebeurtenissen om hen heen en daar hun gedrag op aanpassen. Anderzijds zeg ik nee, omdat gedrag afhankelijk is van wat er op dat moment gebeurt en de kinderen handelen naar de gebeurtenissen die op dat moment aan de orde zijn.

Bewust en onbewust gedrag

Motivatie leidt tot gedrag.Dit zien we in trainingen van karaktercoaches.Gedrag kunnen we onderscheiden in bewust of gepland gedrag en onbewust of automatisch gedrag. Waarschijnlijk is slechts 5% van ons gedrag werkelijk bewust gekozen. Overigens wel vijf belangrijke procenten. Het draait hierbij om grote levenskeuzes en keuzes voor de langere termijn. Volwassenen en kinderen die beslissen om niet door te leren, is een keuze van bewust gedrag.

Het resterende gedrag is meestal onbewust en automatisch. Het is gedrag dat wordt gestuurd door prikkels die in het hier en nu spelen. Automatische of routineuze gewoonten besparen tijd en energie. Erg handig, maar ideaal gezien houden we onze geest open zodat we nieuwe manieren kunnen leren, waarmee we met onze omgeving omgaan.Gedrag is reactie op iets, respons, op prikkels en andere stimuleren factoren. Wanneer we automatisch reageren op de respons dan groeien we door routine, dat is onbewust gedrag. Het enige gedrag dat te veranderen is, is dus het onbewuste gedrag, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Het onbewuste gedrag is te veranderen, het bewuste gedrag niet omdat dat gekozen wordt op het moment dat er een bepaalde situatie, waarin gehandeld moet worden,  zich voordoet.

Conclusie

Karakter wordt dus bepaald door veel verschillende dingen om iemand heen, maar er is zeker sprake van een basiskarakter. Kan het worden veranderd? Nee, een karakter kan niet worden veranderd, wel worden aangevuld door gebeurtenissen die invloed hebben op gedrag, en dus op je karakter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in