Er wordt wereldwijd meer en meer energie verbruikt. De vraag naar energie veroorzaakt een stijgende lijn in de wereldwijde CO2 productie. Over de gevolgen van de toenemende hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zijn de meningen verdeeld. Sommigen zeggen dat de zeespiegel zal stijgen, anderen voorspellen andere klimaatsveranderingen. Men is het echter wel eens dat de energievoorziening zal moeten veranderen naar een meer duurzame vorm.

Definitie duurzame energie

De definitie van duurzame energie luidt: een energiebron die voor onbeperkte tijd beschikbaar is en niet belastend is voor het milieu. Een duurzame energiebron wordt ook wel een hernieuwbare energiebron genoemd. Dit houdt in dat de energiebron nooit op zal raken of uitgeput wordt. De meest bekende voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn zonne-energie en windenergie.

Zonne-energie

Zonne-energie kan op twee manieren worden gewonnen. Ten eerste kan de energie uit zonnestralen worden opgevangen met behulp van zonnepanelen. De zonnecellen op de panelen zetten het zonlicht om in elektriciteit. Ten tweede kan de energie uit zonlicht worden opgevangen in een zonnecollector. Hierbij wordt de warmte uit het zonlicht opgevangen om water mee op te warmen. Beide vormen van zonne-energie zijn relatief duur wat betreft de aanschaf van de apparatuur. Mede daarom wordt zonne-energie nog niet grootschalig toegepast.

Windenergie

Windenergie daarentegen wordt meer en meer toegepast. Met behulp van windturbines wordt de kinetische energie van de wind omgezet in elektriciteit door middel van een grote dynamo. Waar de eerste windturbines een  vermogen leverden van minder dan 1 MW, kunnen de moderne windturbines tot 7,5 MW aan vermogen leveren. Hiermee kun je 3750 waterkokers van 2000 Watt continu aanzetten! Een Het gemiddelde geleverde vermogen is natuurlijk afhankelijk van de windsnelheid op de locatie waar de windmolen wordt geplaatst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste windmolens langs de kust worden geplaatst. 

Groene stroom

Veel nutsbedrijven leveren tegenwoordig (gedeeltelijk of volledig) groene stroom. Dit is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. De groene stroom hoeft niet per definitie in Nederland te worden opgewekt. Een deel van de beschikbare groene stroom wordt ook ingekocht vanuit het buitenland. De beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk, TenneT, heeft het netwerk opengesteld voor alle partijen en heeft aansluitingen met andere landen zoals Duitsland. Hiermee kan eenvoudig energie worden geïmporteerd en geëxporteerd. Bij het transport van energie kan geen onderscheid worden gemaakt tussen normale stroom en groene stroom. Daarom wordt bij de opwekking van groene stroom gebruik gemaakt van certificaten. Hiermee wordt het totale aanbod van groene stroom gemeten.

In Nederland wordt de meeste groene stroom opgewekt met behulp van windenergie en biomassa. De laatstgenoemde kan echter niet volledig groen genoemd worden. Bij de toepassing van biomassa wordt plantaardig restmateriaal (zoals hout) verbrand of wordt met behulp van vergisting van bijvoorbeeld mest methaan gas gewonnen. De aanvoer van deze materialen is in principe wel onuitputtelijk, maar de verbranding van de plantaardige resten en het methaangas levert alsnog CO2 op. Dit is niet het geval bij windenergie, waarbij de energiewinning vrij van uitstoot van CO2 is.

Duurzaam over de hele linie

Er zijn diverse duurzame energiebronnen bekend, waar bij de energiewinning geen schadelijke stoffen vrij komen. Echter wordt vaak vergeten dat er een aanzienlijke milieubelasting is bij de productie van de benodigde middelen om de energie op te wekken. Denk hierbij aan alle grondstoffen en de energie die nodig zijn om een windmolen te produceren te vervoeren en te plaatsen. Daarnaast zijn bepaalde grondstoffen niet onbeperkt beschikbaar. Denk hierbij aan bepaalde metalen en mineralen die worden gebruikt bij de vervaardiging van zonnecellen en accu's. Men zal in de toekomst dus ook kritisch moeten kijken naar de energiebehoefte en de benodigde materialen voor de productie van middelen voor duurzame energiewinning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in