In het algemeen wordt iemand als hoogbegaafd beschouwd, als diegene een IQ boven 130 heeft. Maar niet alleen intelligentie telt mee in de diagnose van hoogbegaafdheid, ook creativiteit, doorzettingsvermogen, en motivatie zijn indicatoren voor hoogbegaafdheid. Kenmerken van een hoogbegaafd persoon zijn ook grote nieuwsgierigheid, leergierigheid, veel energie en het vermogen om meerdere dingen tegelijk te doen. Daarbij hebben ze een enorm goed geheugen, veel verschillende interesses, een snelle taalontwikkeling en/of wiskundig inzicht op jonge leeftijd. Ook kunnen zij soms al op jonge leeftijd over de zin van het leven nadenken,

Definitie van hoogbegaafdheid

Een IQ hebben dat uitzonderlijk hoog is. De grens wordt gelegd op een IQ dat slechts door zo'n 2,5 procent van de bevolking wordt gehaald. Bij metingen met een WISC-R test is dat een IQ vanaf 130. Een WISC-R test (Wechsler Intelligence Scale for Children) bestaat uit een verbaal (talig) gedeelte en performaal (handelen met inzicht) gedeelte.

De meer uitgebreide definitie bevat 3 onderdelen:

 • een hoog IQ hebben (boven 130),
 • creatief zijn,
 • de intentie en de gedrevenheid hebben dat hoge IQ en deze creativiteit ook om te zetten in uitzonderlijke prestaties.

Bij mensen die zo hoog scoren op een IQ test wordt opgemerkt dat bij hen in fysiologische zin (d.w.z. hoe de informatie in de hersenen verwerkt wordt):

 • prikkels vanuit de zintuigen snel binnen komen en snel worden doorgeleid,
 • het denken zich voltrekt in parallelle processen en beelden,
 • grote hoeveelheden kennis efficient verwerkt kan worden

Wat is hoogbegaafdheid

Als je intelligent bent, heb je een goed verstand. Als je hoogbegaafd bent, heb je een goed verstand, maar vaak ook een speciale manier van denken en handelen. Je denkt  en werkt in grotere sprongen, dan andere leerlingen. Je bent creatiever in bedenken van oplossingen en zelfstandiger in handelen. Het is prettig dat de talenten die je in je hebt, er ook uit komen. Bij hoogbegaafdheid gaat het meestal over de zgn. academische intelligentie. Als je hoogbegaafd bent, scoor je doorgaans op alle leergebieden bij de beste 10 procent van je groep.

Begrip voor hoogbegaafdheid

Als je in een gezin woont, waarin je gesteund en bemoedigd wordt, kan je hoogbegaafdheid zich goed ontwikkelen. Een belangrijk aspect bij hoogbegaafdheid is, als je school inspeelt op je bijzondere begaafdheden, d.m.v. passend onderwijs te geven. Dan ontstaat er een ononderbroken ontwikkeling voor deze leerlingen. De reactie van je vrienden, op je speciale gaven, is ook van invloed. Het is belangrijk contacten met "gelijken in ontwikkeling" kan onderhouden.

Als er een positief samenspel is:

 • creativiteit (manier waarop je problemen aanpakt),
 • motivatie (betrekking op doorzettingsvermogen),
 • houding school (inspeelt op je bijzondere begaafdheden),
 • reactie vrienden (op je speciale gave),
 • hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)

Dan heb je grote kans, dat de aanleg die je in je hebt, eruit komt. Voorwaarde voor een goed samenspel, is echter ook je eigen positieve manier van omgaan met anderen (sociale competentie).

Hoogbegaafdheid bestaat uit 5 onafhankelijke talenten:

 • intellectuele capaciteiten,
 • sociale competentie,
 • psychomotorische vaardigheden (kennis verwerven over wat gedaan moet worden, met welk doel, in welke volgorde en met welke middelen),
 • muzikale- en artistieke vaardigheden,
 • creativiteit.

Op het leveren van goede prestaties, zijn eigenschappen als stressbestendigheid, motivatie tot presteren, werk- en leerstrategieen, faalangst en controle eveneens van invloed. Ook je omgeving moet meewerken om je talenten tot volle bloei te laten komen.

Wanneer is hoogbegaafdheid merkbaar

Bij hele jonge kinderen, spreekt men meestal niet van hoogbegaafdheid maar van ontwikkelingsvoorsprong. Er zijn vaak tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand hoogbegaafd is. Als baby ben je dan erg beweeglijk, energiek en nieuwsgierig of vroeg met het maken van oogcontact. In het algemeen doe je als hoogbegaafd jong kind, bepaalde dingen eerder dan anderen. Denk aan lopen (sommigen slaan de kruipfase over) en praten. Het kan zijn, dat je rond je eerste jaar al actief woorden gebruikt en zinnen vormt. Soms komt het spreken later op gang, maar dan meteen in goede zinnen en met een opvallend woordgebruik.

 • als het kind uit school komt en vreselijk druk en dwars is,
 • als het kind zich snel verveeld op school, waardoor de motivatie steeds verder afneemt,
 • als het kind heel snel door de leerstof heengaat. Als ze in dit tempo doorgaat, is ze binnen "enkele" jaren door de leerstof van de basisschool heen,
 • als de kinderen met name in groep 1 thuis al kunnen lezen en de mooiste tekeningen kunnen maken,

Dit wekt vragen op bij ouders en/of school.

Hoe herken je hoogbegaafdheid

 • als je hoogbegaafd bent, leer je op inzicht,
 • als je leertempo ligt hoger dan van andere leerlingen,
 • als je goed met verschillende dingen tegelijk bezig zijn,
 • als je weinig behoefte aan instructie, omdat je de leerstof snel begrijpt,
 • als je oefening en herhaling hoeft niet,
 • als je diep kan nadenken over levensvraagstukken en ervan houdt dingen te onderzoeken,
 • als je voorkeur hebt om zelfstandig te werken,
 • als je goed kan concentreren en je hebt een goed geheugen,
 • als je vaak denkt in "sprongen",
 • als je ideeen creatief en origineel zijn,
 • als je meestal goed in meerdere vakken en als je uit blinkt in sport en muziek.

Naast alle positieve ontwikkelingsmogelijkheden omtrent hoogbegaafdheid, kennen we ook de problematiek van o.a. onderpresteren: waar hoogbegaafde leerlingen op school, thuis, werk en met zichzelf mee te maken krijgen. De problematiek rondom de gedragingen van hoogbegaafde kinderen: als druk gedrag, aggresief zijn, zich afsluiten van zijn/haar omgeving of het niet zoeken van oogcontact, kan het proces van erkenning voor een hoogbegaafde bemoeilijken. Deze kenmerken hebben diverse raakvlakken met onder meer ADHD, dyslexie en autisme.

Mijn kleinkinderen zijn beide hoogbegaafd en in mijn kenniskring zijn diverse hoogbegaafde kinderen, wat dat betreft kan ik hierover goed meepraten. Ik heb Google geraadpleegd om eventueel als aanvulling te gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in