Total Productive Maintenance (TPM ) is een methode voor preventief onderhoud vanuit Lean Manufacturing. De methode is gericht op het in beeld brengen en voorkomen van gebreken aan een productiemachine. Vervolgens kan een goede onderhoudsdocumentatie worden opgesteld voor de machine met als doel om de stilstandtijd te minimaliseren en de machine optimaal te benutten. Dit artikel beschijft de praktische toepassing van TPM als onderhoudsmethode. 

Total Productive Maintenance 

Total Productive Maintenance (TPM) is een bedrijfsproces verbeteringsmethode, die is ontwikkeld vanuit de invalshoek onderhoudsmanagement. Bij TPM draait alles om het verbeteren van de productiviteit, primair door middel van het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid. Bijna elk productieproces wordt uitgevoerd met behulp van machines. Het is dan ook logisch om het machinepark centraal te stellen, wanneer men de productiviteit wil verhogen. Het uitgangspunt van TPM is dat de directe betrokkenen van een machine zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud en een deugdelijke werking. Volgens de TPM filosofie functioneert een machine het slechtst bij de aanschaf. TPM heeft als doel om systematisch alle verborgen gebreken bloot te leggen en te documenteren, zodat continu verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.  

De invoering van TPM begint met het bepalen van verborgen verliezen. Deze verliezen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld storingen of het ombouwen/afstellen van de machine. Wanneer een machine niet op volle snelheid draait of ondeugdelijke producten aflevert, wordt dit ook als verliespost beschouwd. Bij een verliesvrij proces heeft een machine een Overall Equipment Effectiveness (OEE) van 100%. In dit geval draait de machine altijd op volle snelheid en levert zij geen ondeugdelijke producten. In de praktijk is een OEE van 100% niet haalbaar, bijvoorbeeld vanwege het feit dat een machine onderhouden moet worden. TPM richt zich met name op het efficient uitvoeren van preventief onderhoud met als doel om de stilstandtijd voor het benodigde onderhoud te minimaliseren. Het doel van het preventief onderhoud zelf is om een stabiele en goed functionerende machine te hebben en houden. 

Praktische invulling van TPM

Bij de invoering van TPM wordt de nadruk gelegd op visualisering van het benodigde onderhoud. Alle smeerpunten, schoonmaakwerkzaamheden en inspectiepunten worden in documenten vastgelegd met een foto. In de bijgaande tekst staan de onderhoudspunten met werkwijze en methode/middelen omschreven. De machinedocumentatie en onderhoudshandleiding van de machine kunnen worden geraadpleegd om een volledig onderhoudsplan te krijgen.

De praktische invulling van TPM kan bestaat uit een aantal onderdelen. Alle onderhoudsdocumenten zijn verzameld in een map. Deze map is aanwezig bij de betreffende machine en is voorzien van een checklist. Op de checklist kunnen de uitgevoerde werkzaamheden worden afgevinkt. De frequentie van de onderhoudspunten kan worden bepaald door bijvoorbeeld kleurcode`s van de TPM sheets. Verder kan er een schematische tekening van de machine worden toegevoegd met daarop de locatie`s van onderhoudspunten per TPM sheet. Als extra hulpmiddel kan een kast of kar worden ingericht met daarin alle benodigde smeermiddelen. Met de kar kan men de onderhoudsronde doen door de productielijn, of langs de machine, en zijn alle benodigdheden voor handen.

 

TPM wint populariteit

Steeds meer productiebedrijven kiezen voor TPM als methode voor de inrichting van een degelijk preventief onderhoudsplan. De belangrijkste reden hiervoor is dat TPM zeer overzichtelijk en visueel ingericht is. Een goede onderhoudsdocumentatie met behulp van TPM helpt de machine operator bij het in goede conditie houden van de machine. Het gevoel van eigenaarschap bij de machine operator speelt een belangrijke rol om onderhoud met behulp van TPM succesvol te maken. Ook is het belangrijk om de conditie van de machine te meten, zodat men de behaalde verbeteringen duidelijk in beeld krijgt. Denk hierbij aan het aantal storingen en de stilstandtijd over een bepaalde periode. 


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in