Je komt thuis, steekt de sleutel in het slot, en ziet dan dat er een ruitje is ingeslagen. Eenmaal binnen ligt het hele huis overhoop en je ziet meteen dat er spullen zijn meegenomen. Na een telefoontje naar de politie, bedenk je al snel dat je nu de inboedelverzekering moet inschakelen. Wat is er allemaal gedekt, en hoe gaat de afwikkeling? Dat lees je in dit artikel.

Diefstal, braak, wat valt allemaal onder de inboedelverzekering?

Inbraak in je woning is net als schade door brand bijna standaard onderdeel van Nederlandse inboedelverzekeringen. Ook wanneer een insluiper spullen uit je huis heeft ontvreemd valt dit overigens meestal onder de inboedelverzekering. Er hoeft volgens de polisvoorwaarden in de meeste gevallen geen spoor van braak te zijn, wil de verzekering diefstal dekken. Dit geldt dan weer niet als je een kamer in een huis huurt. In dat geval staat in de polis doorgaans dat er sprake moet zijn van braak, wil de inboedelverzekering bij diefstal uitkeren.

Aangifte gedaan? Inboedelverzekering bellen!

Zodra de aangifte bij de politie is gedaan en er een eventueel onderzoek is uitgevoerd, is het zaak om zo snel mogelijk de inboedelverzekering op de hoogte te stellen van de inbraak. Je krijgt dan een schadeformulier toegestuurd, waarop de gestolen goederen moeten worden ingevuld. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier moeten ook bewijsstukken worden overlegd. Aankoopbewijzen van de gestolen goederen (voor zover aanwezig) en de aangifte bij de politie zijn daarbij standaard. Soms kan het schadeformulier ook online worden ingevuld, maar vaak moeten dan alsnog de bewijsstukken worden nagezonden.

Expert van de inboedelverzekering

Bij je diefstalmelding aan de inboedelverzekering wordt al gevraagd naar de omvang van de diefstal. Ligt de waarde van de geleden schade boven een bepaalde grens, dan stuurt de verzekeraar een expert om die schade op te nemen. Pas als het rapport van de expert bij de verzekeraar binnen is, zal op basis van de inboedelverzekering overgegaan worden op het afwikkelen van de schade. Is er erg veel gestolen uit je huis, dan kun je vooruitlopend op de uitkering een voorschot vragen voor de terugkoop van het belangrijkste huisraad.

Uitkering door de inboedelverzekering

Afwikkeling van de schade begint zodra de verzekeraar alle benodigde stukken in handen heeft. Er wordt dan gecontroleerd of alle opgegeven goederen ook zijn aangegeven aan de politie. Daarna wordt op basis van de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering bepaald of je de nieuwwaarde of de dagwaarde terugkrijgt voor de opgegeven goederen. Zijn er in de voorwaarden maximum-uitkeringen vastgesteld voor bepaalde goederen als bijvoorbeeld sieraden, dan krijg je niet de volledige schade vergoed. 

Als er verder geen onduidelijkheden meer zijn, wordt de totale uitkering bepaald en na aftrekking van een eventueel eigen risico, uitgekeerd. Eventuele extra vragen betekenen niet dat de inboedelverzekering niet uitkeert, maar soms zijn die nodig om de schade-expert een compleet beeld te geven van de gebeurtenis.

Inboedel teruggevonden? Meld het meteen aan de inboedelverzekering

Wordt er een deel van de inboedel teruggevonden door de politie, dan ben je verplicht om dit door te geven aan de inboedelverzekering. Als de verzekeraar heeft uitgekeerd voor de gestolen goederen, zijn zij de eigenaar van de inboedel. Je kunt de goederen weer in je bezit krijgen door het toepasselijke deel van de uitkering terug te betalen. Heb je de goederen inmiddels naar tevredenheid vervangen, dan kun je afzien van het terugontvangen van de goederen.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in