Bij een ontslag van een directeur dient veelal eveneens een ontslag vergoeding over gemaakt te worden. Het kan namelijk reeds in het contract opgenomen zijn dat indien de directeur wordt ontslagen dan heeft de directeur daar recht op.

 Zondermeer is dit het geval indien:

  • er twijfel bestaat aan de reden van het ontslag;
  • de juiste procedure daartoe is gevolgd. 

Om ook uw belangen te beschermen neemt u altijd de advocaat voor arbeidsrecht als directeur in de arm. Zodoende kunt u het statutaire ontslag of arbeidsrechtelijke ontslag ongedaan maken danwel kunt u een niet geringe ontslag vergoeding eisen. 

Ontslag vergoeding bij onredelijk ontslag

Is er sprake van een ontslag echter kunt u het als directeur aannemelijk maken dat het een kennelijk onredelijk ontslag betreft, dan heeft u zondermeer recht op een aanzienlijke ontslag vergoeding. Een directeur kan niet zomaar om twijfelachtige redenen ontslagen worden. Het moet altijd helder zijn dat de ontslag reden ook de echte ontslag reden is, zonder dat er achter liggende redenen een rol hebben gespeeld. Kunt u naar alle redelijkheid met de assistentie van een advocaat arbeidsrecht aantonen dat er wel achter liggende redenen een rol hebben gespeeld en dus de reden van ontslag onjuist is geweest, dan kunt u een ontslag vergoeding tegemoet zien. 

Weg gestuurde directeur

Het kan zijn dat een directeur zich dermate gedragen heeft, dat de aandeelhouders vergadering niets anders kan doen dan de directeur direct naar huis te sturen. Dit betekent dat de directeur per ommegaande is ontslagen wegen ontslag op staande voet. De dringende reden voor het ontslag daarbij dient dan uiteraard wel dringend genoeg te zijn. Het is dan ook dat naar alle redelijkheid en billijkheid de ontslagreden in verhouding moet staan tot het ontslag op staande voet. Is dat niet zo dan kan de directeur daar in verweer tegen gaan door naar de rechter te stappen. Wordt het kennelijk onterechte ontslag worden toegekend, dan zal daaruit een niet geringe ontslag vergoeding moeten volgen. 

Statutaire regels ontslag directeur

Voor het ontslaan van de directeur dient de aandeelhouders vergadering in ieder opzicht te voldoen aan de statutaire regels. Het is dan ook altijd wenselijk om het besluit traject van de aandeelhouders vergadering tegen het licht te houden om zo gebreken in de besluitvorming aan te kunnen tonen. Zodoende kunt u bij een onjuiste procedure in de besluitvorming van het ontslag uw recht halen. Is er aantoonbaar een onjuiste procedure gevolgd om te komen tot het ontslag besluit dan kan het zijn dat het ontslag vernietigbaar is. Dit kan dan leiden tot:

  • herstel van de directeur in de oude functie;
  • een niet geringe ontslag vergoeding indien het ontslag wordt doorgezet. 

Laat u dan ook als directeur bij een ontslag bijstaan door een juridisch specialist of advocaat ontslagrecht omdat u zodoende uw belangen optimaal behartigd. 

In strijd met arbeidsrecht

Ook het ontslag van een directeur – waarbij de directeur is aangenomen op basis van een arbeidscontract – dient aan het arbeids- en ontslagrecht te worden voldaan. Binnen het arbeidsrecht dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • is de ontslag reden ernstig genoeg om de directeur te ontslaan;
  • wordt aan de wettelijke opzeg termijn voldaan;
  • is er voldoende compensatie voor inkomens derving van de directeur;
  • zijn alle stappen binnen de ontslag procedure correct genomen;
  • enzovoorts. 

 Bovendien dient aan de verschillende voorwaarden van het arbeidsrecht te worden voldaan. 


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in