Vele landgenoten kampen met duizeligheid en ernstige evenwichtsstoornissen. Deze aandoening is zéker niet levensbedreigend, maar wie er geregeld mee wordt geconfronteerd, moet wel levenskwaliteit inleveren. Wat zijn de oorzaken deze aandoening en hoe kan er aan het verholpen worden? Kun je er zélf iets aan doen om evenwichtsstoornissen te voorkomen? De ziekte van Ménière kan deze evenwichtsstoornissen veroorzaken, even zo een ontsteking van de kanaaltjes van je binnenoor en door Benigne Paroxysmal Positional Vertigo, dat meestal voorkomt op middelbare leeftijd.

Kwaliteit evenwichtsstelsel

Evenwichtsstoornissenn en duizeligheid hangen erg nauw samen met de kwaliteit van je evenwichtsstelsel. Het centrum daarvan bevindt zich in je hersenen, en wordt gevoed door drie informatiestromen. Je evenwichtscentrum wordt van de noodzakelijke informatie voorzien door je ogen, spieren en door het evenwichtsorgaantje in je binnenoor.

Sterke prikkels

Via je ogen, krijgen je hersenen een idee over hoe je lichaam zich situeert ten opzichte van zijn omgeving. Het betreft een zeer sterke prikkel. De spanning die in je spieren ontstaat, geeft informatie over beweging en houding van je lichaam. Je evenwichtsorgaan bevindt zich in je binnenoor en registreert ten slotte alle bewegingen van je hoofd. Dit orgaantje bevindt zich in het rotsbeentje en vormt samen het binnenoor en het slakkenhuis, dat de veranderingen in stand en snelheid van je hoofd registreert.

Correcte informatieverwerking

Om alles vlot te laten functioneren, moet de verwerking van al deze informatie uiteraard correct verlopen. Een correcte verwerking van al die informatie zorgt er immers voor dat je, zowel tijdens het stappen als het lopen, je evenwicht steeds zal behouden en dus niet zal vallen. Dit wordt mede gerealiseerd door je oogreflex, die ontstaat wanneer je evenwichtsorganen een beweging registreren. Je hersenen reageren, in normale omstandigheden, razensnel en geven op hun beurt het bevel aan de spieren van je ogen. Dat maakt dat je ogen, onmiddellijk én met de juiste snelheid bewegen, uiteraard in tegengestelde richting.

Ziekte van Ménière

Eén van de belangrijkste oorzaken van duizeligheid en evenwichtsstoornissen, is ongetwijfeld de ziekte van Ménière. De symptomen van deze aandoening zijn duizelingen, oorsuizingen en gehoorverlies. De Ménière- patiënt heeft niet noodzakelijk last van alle drie deze sypmtomen. Hij voelt zich wél misselijk en moet braken. Hij voelt zich doodziek. Deze ernstige evenwichtsstoornis kan gemakkelijk uren duren. Het gehoor van slachtoffers van de Ziekte van Ménière, gaat na iedere aanval sterk achteruit. Aanvankelijk blijft deze slechthorigheid beperkt tot de lage tonen, maar het gehoor blijft verslechteren. Tijdens en kort na iedere aanval nemen ook de oorsuizingen sterk toe, om daarna af te zwakken. Volledig verdwijnen doen ze echter nooit. Deze aandoening kan uiteindelijk zelfs overslaan naar het andere oor.

Rustig en regelmatig leven

De oorzaak van deze ziekte, ligt in je binnenoor. Dat binnenoor bestaat uit verschillende "kamers", gevuld met vloeistoffen. Deze ruimtes zijn van mekaar gescheiden door een membraam. Door het ontstaan van een lekkage in dit membraam, komen deze vloeistoffen met elkaar in contact. Dat veroorzaakt als het ware een kortsluiting in je oor, waardoor verkeerde informatie naar je evenwichtscentrum wordt gestuurd. Duizeligheid en evenwichtsstoornissen zijn het gevolg. Daarbij worden ook haarcellen in het slakkenhuis van je oor beschadigd. Dat veroorzaakt op zijn beurt slechthorigheid en oorsuizingen. Medicijnen kunnen verlichting brengen, maar verhelpen kunnen ze deze aandoening niet. Een rustig én regelmatig leven wordt aanbevolen. Stress is immers de voornaamste oorzaak van de Ziekte van Ménière.

Antibioticakuur brengt oplossing

Bij deze aandoening grijpt men al vlug naar een Gentamicine-therapie, een antibioticum dat één of meerdere malen en met tussenpozen van enkele weken, in het binnenoor wordt gespoten. De trilhaartjes in je evenwichtsorgaantje worden daardoor vernietigd, en de duizeligheid en evenwichtsstoornissen behoren meestal tot het verleden.

Kortstondige duizeligheid bij middelbare leeftijd

Het Benigne Paroxysmal Positional Vertigo komt hoofdzakelijk vanaf middelbare leeftijd voor. Het gaat hierbij om een erg kortstondige duizeligheid, meestal zelfs minder dan één minuut. Deze doet zich meestal voor bij het maken van bruuske bewegingen, wanneer je het hoofd voorover buigt of naar omhoog kijkt. Ook hier ligt de oorzaak in je middenoor. Hier nestelden zich oorsteentjes of gruis in de kanalen van je binnenoor, met evenwichtsstoornissen als gevolg.

Ontsteking kanaaltjes binnenoor

Als gevolg van een ontsteking van de kanalen in je binnenoor, kunnen de verschillende functie's verstoord geraken. Deze kanaaltjes controleren je evenwicht. Eens ontstoken, kan dit eveneens resulteren in evenwichtstsoornissen. Dergelijke ontsteking wordt veroorzaakt door een virus, afkomstig uit onze neus- of keelholte. Er ontstaat een hevige draaiduizeligeid, waarbij alles razendsnel lijkt rond te draaien. Zo een ontsteking kan uiteindelijk volledige doofheid van het getroffen oor tot gevolg hebben. Zo'n ontsteking van je binnenoor komt gelukkig niet zo heel veel voor. Slachtoffers moeten verplicht in bed blijven, tot hun evenwichtsverlies verdwenen is. Na enkele dagen worden de symptomen milder, maar kunnen toch nog een drietal weken aan houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in