Het komt helaas maar al te vaak voor dat een van de ouders na een echtscheiding niet wil betalen voor zijn of haar kinderen, die bij de andere ouder verblijven. Hoe lost men dat op?

Onderhoudsplicht blijft na scheiding bestaan

Wie gaat scheiden moet beseffen dat er voor hem of haar als ouder altijd een onderhoudsplicht blijft bestaan voor zijn kinderen. In de regel neemt de moeder het grootste deel van de verzorging voor haar rekening.

Als de moeder inderdaad de zorg voor de kinderen heeft en haar ex meer inkomen geniet dan zijzelf, dan kan zij aanspraak maken op kinderalimentatie. Die onderhoudsplicht bestaat voor erkende en biologische kinderen, zelfs als die niet erkend werden, evenals voor stief- en adoptiekinderen.

Tot wanneer is men onderhoudsplichtig?

De onderhoudsplicht van de ouders blijft bestaan tot de kinderen 21 zijn of tot het moment dat deze in de kosten van eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het is overigens niet uitgesloten dat men als ouder ook na het 21e jaar verplicht blijft om het kind financieel te ondersteunen. Zo moet men een studerend kind bijvoorbeeld financieel zodanig steunen dat dit zijn/haar studie binnen een redelijke termijn kan voltooïen. Kinderen die na hun 18e jaar niet meer thuis woonachtig zijn, ontvangen de kinderalimentatie doorgaans zelf.

De omgangsregeling

Als ouders heeft men na een scheiding niet enkel een omgangsrecht, maar ook een omgangsplicht. Men is en blijft ouder van de kinderen en voor hun ontwikkeling is het van wezenlijk belang dat het contact met de beide ouders blijft bestaan.

Waarom exen geen alimentatie willen betalen

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) ontvangt jaarlijks duizenden meldingen over exen die hun alimentatieverplichting niet nakomen. In verreweg de meeste gevallen is de manier waarop het alimentatiebedrag wordt berekend aanleiding voor die weigerachtige opstelling. Meer dan de helft weet niet wat de gevolgen voor de alimentatie zijn als de omstandigheden wijzigen. Men kan daarbij denken aan ontslag of het stichten van een nieuw gezin. Het gros van de wanbetalers krijgt ruzie met de ex als gevolg van de herberekening.

Als de ex-partner blijft weigeren

Hoewel dat niet de standaard is, kunnen ex-partners in gezamenlijk overleg afspreken hoe hoog de kinderalimentatie zal zijn. Men doet er goed aan om die afspraken in zo´n geval schriftelijk vast te leggen. Nóg beter is het om de gemaakte afspraken door de rechter te laten bekrachtigen. Moet de betaling achteraf worden afgedwongen als de ex niet betaalt, dan kan men maar beter niet met lege handen staan. Werden de afspraken echter door de rechter in een beschikking vervat, dan is er zogezegd sprake van een executoriale titel die via een deurwaarder of het LBIO meteen ten uitvoer kan worden gelegd.
 
Werd de kinderalimentatie door de rechter vastgesteld en wil de ex niet betalen, dan is het betrekkelijk simpel om betaling af te dwingen. De deurwaarder kan in dat geval meteen aan de slag op grond van de beschikking die door de rechter werd afgegeven.
 
Werd de alimentatie in onderling overleg geregeld en blijft een ex ondanks alle verzoeken van de verzorgende ouder weigeren om kinderalimentatie te betalen, dan zit er niets anders op dan via een advocaat alsnog bij de rechter betaling af te dwingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in