Ze bestaan: vrienden of vriendinnen die je al van jongs af aan kent, waarbij je elkaar goed aanvoelt en met wie je nooit ruzie hebt. Maar zeldzaam zijn ze wel. De meeste vriendschappen veranderen op den duur. Die vriendin die al je geheimen kent, met wie je lief en leed hebt gedeeld, maakt geen deel meer uit van je leven. De meeste mensen vervangen hun vriendschappen vrij vaak, soms met opzet, soms niet. Als we het hebben over goede vriendschappen, raak je de helft na ongeveer zeven jaar kwijt en vervang je deze door nieuwe vriendschappen.

Hoe komt het dat vriendschappen, hoe geweldig ze ook zijn, niet eeuwig voortduren? Wat zijn de oorzaken van de beëindigingen van vriendschappen?

Vriendschap

Een vriendschap is een vrijwillige, persoonlijke relatie, die berust op wederzijdse sympathie, vertrouwen en steun. De relatie is niet op een familieband of op seksuele relatie gebaseerd.
Een mens heeft meestal één tot twee beste vrienden en maximaal vijf goede vrienden. Een echte vriend, een beste vriend, geeft je het gevoel dat hij je persoonlijkheid erkend en bevestigd.

Beëindiging
De beëindiging van een vriendschap kan verschillende oorzaken hebben.

Prioriteiten

In een ideale wereld heb je de juiste balans gevonden om al je relaties goed te onderhouden, van je ouders, tot je kinderen, tot je vrienden. Maar in de echte wereld gaat dit niet altijd op. Je familie heeft je bijvoorbeeld nodig of je bent druk en daardoor verwaarloos je (tijdelijk) je vrienden. Een vriendschap heeft op dat moment flexibiliteit nodig om te overleven. Zonder tijd en aandacht te besteden aan de vriendschap, loopt deze ten einde. Er zijn maar weinig vriendschappen waarin je tegen elkaar kunt zeggen: ‘Ik heb op dit moment even geen tijd voor je’ om later weer verder te gaan op het punt waar je bent gebleven. Het gebrek aan bereidheid om tijd voor een ander te nemen is dan ook de belangrijkste reden waarom vriendschappen ophouden te bestaan.
Het zit in de natuur van de mens om zich emotioneel competent te voelen bij een vriendschap. Dit betekent ook dat, als een vriend je even op de tweede plek zet, dit pijn doet. Je gaat wellicht nadenken over die momenten waarop je je vriend of vriendin op de eerste plek zette en voelt wrok tegen hem of haar.

Geen verbintenis
In andere relaties dan vriendschappen, zoals een huwelijk, is er sprake van een verbintenis. Deze verbintenis zeg je niet op zonder dat je alles hebt gedaan om de relatie te redden.
Binnen een vriendschap is er geen sprake van een verbintenis. In een ogenblik kunnen mensen bevriend raken, zonder een ceremoniële verbintenis. De relatie kan beëindigd worden zonder dat er een reden gegeven hoeft te worden.

Verandering van levensstijl

Eén van de belangrijkste redenen dat de beste vriendschappen geen stand houden, is dat onze levens voortdurend veranderen. We gaan studeren, trouwen, krijgen kinderen, verhuizen of krijgen een nieuwe baan en dat resulteert erin dat beide partijen veranderen: jijzelf en je vriend of vriendin.

Zelfs als je vriend of vriendin dezelfde ervaringen opdoet (kinderen krijgen bijvoorbeeld) op hetzelfde moment, kan er een verschil zijn in de manier waarop je tegen zaken aankijkt of hoe je het ervaart. Sommige vriendschappen zijn opgewassen tegen deze veranderingen. Dat zijn vaak de vriendschappen waarbinnen eerder conflicten zijn opgelost of de vriendschappen die eerdere veranderingen goed hebben doorstaan.
‘Losse’ vriendschappen komen vooral in gevaar wanneer er sprake is van verhuizen. Wanneer er een nieuwe partner in het leven komt, komen nauwe vriendschapsbanden juist in gevaar. Eén op de twee vriendschappen lopen spaak als een man een relatie krijgt. Bij vrouwen loopt het terug van dertien naar zes contacten.

Friendship isn’t about whom you have known the longest. It’s about who came, and never left your side..

Sarah Zimmerman: De wetten van de vriendschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in