Pesten is een groot probleem voor kinderen, vooral voor kinderen die zelf worden gepest. Toch beginnen de meeste kinderen er thuis niet over, ze zijn bang en ze schamen zich. Als ouder moet je daarom je kind goed in de gaten houden als hij niet lekker in zijn vel zit. Vertrouw ook op de signalen die je kind je geeft. In dit artikel ga ik in op wat pesten nu eigenlijk is.

Een definitie van pesten op school luidt:" Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van een of meer klasgenoten, die niet meer in staat zijn zichzelf te verdedigen." Hiermee is ook het verschil tussen plagen en pesten duidelijk gemaakt.

Plagen is niet bedreigend

Plagen speelt zich af tussen vriendjes en vriendinnetjes. Het duurt niet al te lang en heeft ook geen kwade bedoelingen. Kinderen kunnen het verdragen en de meeste kinderen vinden het ook wel leuk; de ene keer doet die niet zo aardig en de andere keer is het de ander. Het is een spel, niet altijd even leuk, maar niet bedreigend. Door elkaar uit te dagen, leren kinderen met conflicten om te gaan.

Pesten is bedreigend

Pesten gebeurt niet zomaar in een keer, het gebeurt elke dag opnieuw, soms een jaar of langer. Bij pesten wordt er een slachtoffer uitgezocht. Pesten gebeurt bewust om iemand te kwetsen, te kleineren of om hem aan het huilen te krijgen. De kinderen die pesten zijn meestal dezelfde en de slachtoffers ook. 

Cijfers

Negentig procent van de leerkracht wordt op school geconfronteerd met pesten. de helft van de mensen constateert een stijging. 
BIj het pesten zijn bepaalde kinderen steeds het slachtoffer. Hoe ze zich ook gedragen, wat ze ook doen, de pesters vinden altijd wel weer een aanleiding om te pesten. Veel medeleerlingen doen mee, vaak uit angst om zelf gepest te worden. De pester heeft publiek nodig, en dat zijn de meelopers. Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leerkrachten.

Passieve en provocerende slachtoffers

De passieve slachtoffers zijn meestal angstige, onzekere kinderen die onhandig zijn in spel en sport. Zij hebben een afker van geweld en hebben een nagatief zelfbeeld. 

Provocerende slachtoffers zijn angstig, agressief en driftig. Ze slaan of zeggen iets terug, maar niet altijd doeltreffend. Sommige kinderen zijn hyperactief, wat door de klas als provocerend kan worden ervaren.

Met pesten moet je niet spotten!

Volgens de kindertelefoon wordt het leven van veel kinderen verziekt door pesten. Ze zijn onzeker in sociale relaties, stil en teruggetrokken. Kinderen die gepest worden, kunnen er letterlijk ziek van worden. Het uiteindelijke gevolg is dat gepeste kinderen doodongelukkig, hulpeloos, lusteloos, machteloos, verdrietig, eenzaam of bang worden. Ze durven niet meer naar school of sport, ze twijfelen aan zichzelf en zijn voor hun hele leven beschadigd.  Daarnaast zijn er kinderen die last krijgen van depressies, of zo getraumatiseerd zijn dat ze zelfmoord plegen.

Verschillende vormen van pesten

Er zijn verschillende vormen van pesten:

  • verbale pesterijen
  • fysieke pesterijen
  • doodzwijgen
  • buitensluiten
  • stelen of vernielen van bezittingen
  • beschadigen van spullen
  • afpersing

Bij verbale pesterijen proberen pesters door vernedering, krenken en beledigen ervoor te zorgen dat de gepeste zich minderwaardig en te min voelt. Ook kunnen pesters proberen de slachtoffers bang te maken door ze te bedreigen met woorden of fysiek geweld. Daarnaast schelden de pesters, sarren ze, ze schrijven gemene briefjes en maken de gepeste belachelijk.

Bij fysieke pesterijen delen de pesters zodra ze langs de gepest lopen zomaar een stomp uit of ze geven onverwacht een harde duw in de hoop dat het slachtoffer valt. Ook knijpen, krabben, bijten, achtervolgen en onder dwang vasthouden valt hieronder.

Pesters kunnen hun slachtoffer daarnaast ook doodzwijgen. Niet reageren op wat het kind zegt en niet tegen hem of haar praten. Doodzwijgen is een wrede manier van pesten. Het slachtoffer kan zich hiredoor waardeloos gaan voelen. Als iemand je uitscheldt, kun je terugschelden, maar als niemand iets tegen je zegt of reageert, dan lijkt het net of je niet bestaat.

Het afpakken of vernielen van bezittingen is een zeer voorkomend pestgedrag. Afpersing is komt minder vaak voor, maar is ook een serieus probleem net als alle andere vormen van pesten.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in