Leren en studeren kun je op veel manieren. Op verschillende hoge scholen en universiteiten wordt het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) toegepast. 

Wat is PGO?

Probleemgestuurd Onderwijs is het onderwijssysteem waarin de verantwoordelijkheid voor het (eigen) leerproces van de student centraal staat. De nadruk ligt op ‘leren te leren’. Studenten moeten zelfstandig wetenschappelijke informatie selecteren en verwerken, om vervolgens tot interactie en samenwerking met andere studenten te komen.

Bij het PGO gaat het om persoonlijke benadering. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun wetenschappelijke vorming en analyseren in kleine onderwijsgroepen (van zo’n tien personen) vraagstukken die ook in het onderzoek centraal staan. Ze voeren discussies, wisselen kennis uit en bepalen gezamenlijk leerdoelen. Zo worden de studenten gemotiveerd om zelf op onderzoek uit te gaan.

Door actief met de problemen aan de slag te gaan, doorgronden studenten de theorie beter. Ook leren zij op die manier hun inzichten toe te passen op uiteenlopende vraagstukken. Dankzij het PGO doet men essentiële vaardigheden op, zoals het presenteren van standpunten, debatteren, teksten schrijven en samenwerken. Bovendien kunnen studenten hun horizon verbreden door de culturele diversiteit in de groepen.

Onderwijsgroepen

De studenten werken in de onderwijsgroepen samen aan de oplossing van een concreet probleem of van een concrete vraagstelling. Het onderwijs wordt dus gestuurd door een probleem of vraagstelling, minder door vakgebieden of disciplines. De onderwijsgroepen komen in het algemeen twee keer per week samen en evalueren en brainstormen gedurende twee uur. Daarna gaan ze weer uiteen met geformuleerde leerdoelen. In de tussenliggende periode gaan de studenten idealiter zelf op zoek naar bronnen (boeken, maar ook andere leermiddelen als DVD’s of informatie op het internet, maar eventueel ook experts) om de leerdoelen verder uit te werken en het probleem op te lossen. Uitwisseling en bespreking van hetgeen studenten bestudeerd hebben, vindt uiterlijk tijdens de eerstvolgende onderwijsbijeenkomst plaats, maar soms ook al eerder middels online kanalen binnen de elektronische leeromgeving.

Docenten in het PGO

In de onderwijsgroepen participeren niet alleen studenten, maar ook docenten. Zij sturen het groepsproces en ze stellen kritische en inhoudelijke vragen. Ook delen ze hun kennis met de studenten, die uiteindelijk maximaal kunnen profiteren van de deskundigheid van docenten. Mooi is ook dat de afstand tussen student en docent klein is en het contact informeel is.

Uiteindelijk blijken studenten die aan een hoge school of universiteit hebben gestudeerd waar het PGO gebruikt wordt, mondige, zelfstandige en deskundige professionals te worden. Ze blinken uit in het analyseren van ingewikkelde vraagstukken, het verwerven en structureren van informatie en in het werken in (internationale) teams.

www.maastrichtuniversity.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in