Elk mens heeft vijf zintuigen,  deze gebruiken wij om de wereld te ervaren. Toch bestaat er ook nog een zesde zintuig, met dit zintuig ervaren we dingen die er niet daadwerkelijk zijn. Op verschillende manieren kun je waarnemen met je zesde zintuig. Deze manieren zijn allemaal verschillend van elkaar.Maar zijn ook voor elk individu verschillend. Door training en ontwikkeling kunnen deze zintuigen je helpen om jezelf en misschien ook anderen te helpen.

Zintuigen en het Zesde Zintuig

 In ons dagelijkse leven hebben we te maken met onze zintuigen.

Zoals iedereen wel weet zijn dat de volgende vijf zintuigen:

 • Ruiken
 • Horen
 • Zien
 • Voelen
 • Proeven

We ruiken de bloemen die we op de vaas zetten en we horen de muziek die wordt gedraaid op de radio. We zien de vogels in de lucht vliegen en we voelen de regendruppels naar beneden vallen als het begint te regenen. We proeven het vers gebakken brood van de bakker of het heerlijke gebakje dat je eet bij je kopje koffie.

Aan de hand van deze zintuigen nemen wij de aarde waar. Deze zintuigen prikkelen ons waardoor we het leven kunnen ervaren zoals het is. Ook word er veel gesproken over het zesde zintuig.

Wat is nu het zesde zintuig?

Dit houd in dat we ook soms dingen kunnen zien, horen, ruiken, proeven en voelen die er niet daadwerkelijk zijn.

We noemen dat ook wel:

 • Helderziend
 • Helderhoren
 • Helderruiken
 • Heldervoelend
 • Helderproeven
 • Helderweten

 

Bij iedereen is het zesde zintuig wel aanwezig in een van bovengenoemde vormen. Er is alleen een verschil in ontwikkeling en wat degene er zelf mee zou willen doen.

Helderzien

Dit is een van de bekendste zesde zintuigen. Men kan gebeurtenissen zien die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, men ziet geesten of andere verschijningen die anderen niet zien, bijvoorbeeld andere aura's.

Soms werken ze aan de hand van een foto of een kristallen bol of een ander voorwerp. Hoe de helderziende de beelden doorkrijgt is verschillend.

De ene ziet het als film in zijn hoofd, de ander als diaserie of in 'geschreven' letters. Andere krijgen het als gevoel binnen, of door middel van visualisatie.

Het kan zijn dat een helderziende het verleden ziet als zwart-wit beeld, het heden in heldere tinten en de toekomst in vage kleuren. Helderziendheid verschilt per persoon en is ruim op te vatten als begrip.  

Intuïtie speelt bij helderziende waarnemingen een grote rol omdat als een persoon beelden of symbolen ontvangt omtrent een klacht of vraag moet hij of zij de interpretatie van de symbolen en tekens goed kunnen doorzien. Dit vergt training en ontwikkeling.

Helderhoren

Men hoort de boodschappen die andere geesten zeggen, anderen kunnen dat niet horen, of men hoort dingen waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. Ze komen dus niet via de oren binnen. Zo kan een persoon dus diverse geluiden "horen" van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert. Geluiden roepen bij iedereen wat op, bijvoorbeeld herinneringen, gevoelens, e.d. Op deze manier kan de paragnost zijn visie geven op de paranormale waarneming.

Helderruiken

De paragnost krijgt geuren door van iemand, die meestal betrekking hebben op gebeurtenissen die al geweest zijn. Geuren roepen ook emoties op en aan de hand daarvan kan je bepaalde indrukken krijgen. Een geur is voor mensen gebonden aan een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld rozengeur aan een liefdesrelatie, een anjer aan iemand die overleden is, etc. Ook hier krijgt de persoon de geur via de paranormale weg en niet via zijn neus.

Heldervoelen

Iemand die heldervoelend is kan een persoon of situatie zó goed aanvoelen dat hij of zij begrip heeft voor een probleem. Iemand met een heldervoelende gave kan iemands pijn, verdriet en knelpunten aanvoelen en is hierdoor in staat om te voelen wat de beste oplossing is voor iemands probleem. Hierbij krijgt het heldervoelend medium ook hulp van helpers uit
de geesteswereld. Het middel waar via het medium dus boodschappen kan ontvangen is de intuïtie, dat bij een heldervoelend medium nog sterker vertegenwoordigd is dan bij de andere zesde zintuigen het geval is. Het heldervoelend medium krijgt een gevoel binnen ofwel van de helpers of wel van een cliënt en is op dat moment één met dat gevoel.

Iemand die een heldervoelende gave heeft maar daar nog niet mee heeft leren omgaan, zal moeten leren de eigen gevoelens te scheiden van die van anderen.

Dat kan behoorlijk verwarrend zijn als iemand die heldervoelend is, dat nog niet heeft leren scheiden. Je wordt als mens op een dag aan nog al wat gevoelens blootgesteld, zeker als het een heldervoelend mens is. Iemand die zich niet bewust is van zijn heldervoelendheid neemt alle gevoelens over van zijn medemens, alle pijnen die mensen lijden, gemoedstoestanden waarin mensen verkeren, frustraties en dit alles voelt alsof het bij hemzelf hoort.

Als iemand niet heeft geleerd hoe hij zich moet afsluiten voor dit soort gevoelens kan het een hele moeilijke situatie worden. Door alle stemmingswisselingen per dag kun je erg in de war raken, je moet er toch niet aan denken dat je alle gevoelens van alle mensen die in een drukke winkelstraat lopen overneemt.

Iemand die er mee heeft leren omgaan kan zelf kiezen zich open te stellen voor iemand of een situatie en weet dan ook dat als er gevoelens op hem afkomen dat deze niet van hem zijn maar van de ander.

Heldervoelende mensen kunnen op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in een bepaalde straat of een bepaald huis ineens ontzettend verdrietig worden of bang omdat er op die plek bijvoorbeeld in de geschiedenis hele nare dingen zijn gebeurd.

Helderproeven

Ook smaken vertellen ons over onze emoties. Een lekkere smaak kan ons herinneren aan het lekkere eten wat moeders maakte, of een slechte smaak aan hongersnood of iets dergelijks. Je ‘proeft’ dus wat hij of zij doorkrijgt. Helderproevend gaat vaak wel samen met een van de andere zintuigen. Want het 'proeven' van een bepaald eten dat moeders maakte, kan je het gevoel geven van thuis komen. Het proeven geeft je indrukken van gebeurtenissen of belevingen die je helpen om juiste informatie te geven aan de ontvanger of client.

Helderweten

Bepaalde zaken al weten, zonder dat men het van tevoren heeft geweten, dit gebeurt plotseling en spontaan, het lijkt soms op toekomst voorspellen. Helderweten is eigenlijk een totaal indruk krijgen van een gebeurtenis of een persoon. Het is eigenlijk een combinatie van helderziend, helderhorend en heldervoelend. Dit kan op diverse manieren waargenomen worden, door beelden, geluiden, gevoelens en geuren.

Tot slot

Al deze zintuigen, of 1 van deze zintuigen,  zijn bij een medium van groot belang om juiste informatie te verkrijgen. Het vergt ook trainingen en ontwikkeling van deze gaven om de juiste informatie te geven aan de ontvanger of cliënt die bij een medium komt. Door te trainen en je gaven te ontwikkelen zal de informatie die je krijgt door je zesde zintuig steeds beter te interpreteren zijn. Dat is ook heel belangrijk om je ontvanger of client van juiste informatie te voorzien.  

Ontwikkeling en training zal nooit stil staan voor een goed medium.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in