Huurlingen, Mercenaries, Söldner, Laitro werden ze in de oudheid genoemd. Deze mensen, die zich als soldaat in een vreemd leger hadden aangemeld en uitsluitend voor geld en soms andere privileges, met dit leger ten strijde trokken. Het waren in het algemeen uitgestotenen, bannelingen, avonturiers en mensen, die geen sociale bescherming hadden of konden verwachten en daarom alleen nog op zichzelf konden terugvallen. Soms waren het ook leden van onderworpen stammen of andere groepen, die op deze manier hun eer of een betere status wilden terug verdienen.

Geschiedenis:

Al in het oude Egypte werden huurlingen door Farao`s en Koningen ingezet. Bekend zijn de Nubische boogschutters en de stoottroepen uit Libie en Shardana, die Farao Ramses II hielpen bij zijn veroveringen. Bekend is dat de Hellenistische Koning Nicomedes, de Kelten uit erkenning voor hun diensten een stuk land schonk dat later bekend werd als Galaten (Gallitie). Ook in het oude Perzie, Assyrie, Griekenland en Rome werden huurlingen-legers voor de oorlogen gebruikt. In het oude Romeinse rijk waren het voornamelijk Grieken, Italianen, Germanen en Kelten die zich als huurling of huurlingen-leger lieten aanwerven.

Beloning, voordelen en loyaliteit:

Daar men aannemen kan, dat vooral de individualisten onder de huurlingen geen hechte sociale bindingen meer hadden, waren de meeste van hen tevreden met het feit, dat ze niet voor hun eigen onderhoud hoefden te zorgen, dat ze regelmatig wat loon hadden en deel uitmaakten van een bepaalde gemeenschap waar toch een zeker respect, kameraadschap en discipline heerste. Een deel van de oorlogsbuit werd dan ook gezien als een extra premie.

Bij de huurlingen-legers lag de kwestie wat moeilijker. Meestal stonden deze mensen onder het bevel van een of meerdere aanvoerder(s). Deze bepaalde(n) dan ook voor wie, waarvoor en voor welke prijs of privilege er gevochten werd. Dat hier soms een politiek spel werd gespeeld, behoeft geen betoog.

Zolang de opdrachtgevers zich aan de afspraken hielden waren deze mensen loyaal. Wanneer de opdrachtgever in geldnood kwam en het loon uitbleef, was de kans op muiterij en plunderingen groot.

Huurlingen in Europa:

Vanaf 1250 tot eind 1600 speelden de huurlingen-legers een belangrijke rol in Europa. Huur-soldaten werden toen door bijna elke heersende klasse bij oorlogen en onderlinge twisten ingezet. In Italie werden in de 15e eeuw huursoldaten verhuurd door ondernemers, de z.g Condottieres die hun diensten aan de meest biedende aanboden. Later waren het de Zwitsers die overal in Europa dienst deden. Vanaf de 18e eeuw ontwikkelden zich in Europa de nationale beroepslegers, die eigenlijk stand hielden tot aan het eind van de koude oorlog – 1989. (Val van de Berlijnse muur)

De opkomst van de moderne huurlingen:

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, werd bekend dat tijdens staatsgrepen en onafhankelijksheid-oorlogen in Afrika, huurlingen  waren ingezet door verschillende partijen.Dit waren in vele gevallen Belgen, Engelsen en Fransen, ex-millitairen uit de daar gestationeerde legers.

Na het beeindigen van de koude oorlog werden de uitgaven voor de nationale legers sterk gereduceerd. Men dacht nu in vrede te kunnen leven. Vele militairen werden ontslagen, wapen-arsenalen opgeheven, vernietigd of verkocht. Alleen al in de USA kwamen bijna 1 miljoen militairen op straat te staan. Mensen, die goed geschoold, getraind en gedisciplineerd waren. Specialisten op hun gebied en getraind in het voeren van oorlogen. Het was duidelijk dat de maatschappij hier niet op was voorbereid en vele mensen werden werkloos. Ook in Europa was dit aan de orde. Men schat dat in deze tijd meer dan 4 miljoen militairen hun baan verloren.

Daar deze mensen goed bekend waren met het beveiligen van transporten en objecten, het bewaken en beschermen van mensen, het onderhouden van militaire installaties, lag het voor de hand dat ze in deze sectoren naar werk zochten, wat menigeen van hen op het idee bracht een eigen veiligheidsdienst op te zetten en voor eigen rekening te werken.

De moderne huurling:

Daar de naam huurling, mercenary door de gebeurtenissen in Afrika een slechte image had gekregen noemden zij zich nu, Object-beschermer, Veiligheidsadviseur, Logistiek-specialisten, Private military companies, Private security-companies. Hun opdrachtgevers, Multi-nationals, Grote Internationale bedrijven, Olie-maatschappijen, Banken, Regeringen en Locale war-lords in Afrika, Azie, Zuid-Amerika en het Midden-oosten.

De moderne huurling is een goed getrainde specialist met een gedegen militaire opleiding.  Ex-mariniers, leden van speciale eenheden, zoals de navy-seals, SAS en hoog opgeleide officieren vormen  meestal de ruggegraat van deze ondernemingen, die nationaal en internationaal hun werkterrein hebben. De moderne huurling moet stress-bestendig zijn, oorlogs-ervaring hebben en bereid zijn langere tijd in een ander land te verblijven. De moderne huurling mag niet verwachten met roem en eer naar huis terug te keren en moet onder alle omstandigheden, discreet en onopvallend kunnen handelen. Deze mensen moeten ook beseffen, dat noch de verdragen van Den Haag (1899 en 1907), noch de Conventie van Geneve, hen bescherming bieden, wanneer zij in handen van de vijand vallen.

Structuren:

Nadat de oorlogen in Vietnam en Cambodia in 1976 voorbij waren, brak er in verschillende landen een economische recessie uit. De oorlogs-industrie werd afgebouwd. In Afrika en het Midden-Oosten zorgden opstanden tegen regeringen, godsdienst-twisten en locale stammen-oorlogen ervoor dat de vraag naar specialisten op het gebied van bescherming en krijgsvoering groter werd. Locale War-lords en Adviseurs van verschillende partijen begonnen deze mensen in Europa en de USA aan te werven met behulp van Personal Recruiting en Personal Consultants, die onder leiding stonden van hoog opgeleide officieren, die bij het normale leger hun baan hadden verloren en internationale contacten hadden met opdrachtgvers en financiers.

Daar in vele landen het in dienst treden bij een vreemde mogendheid strafbaar is en tot vervelende consequenties voor de betrokkenen kan leiden, werden voor deze activiteiten bepaalde constructies bedacht. Technische en logistische Adviseurs, Internationale beveiligingsfirma`s, Onderhoudsfirma`s voor technische en militaire installaties werden als dekmantel voor dit soort activiteiten gebruikt. Om het geheel nog ondoorzichtelijker te maken werden ook normale aciviteiten uitgevoerd.

Voordelen voor de opdrachtgevers:

Voor regeringen, locale overheden en grote Internationale bedrijven biedt dit systeem van out-sourcing vele mogelijkheden. Verschillende taken kon men nu aan derden uitbesteden zonder dat men eigen vast personeel in dienst heeft of moet houden. Deze ondernemingen zijn gespecialiseerd op bepaalde taken en kunnen deze effectief en goedkoper uitvoeren. In geval van problemen kan de opdrachtgever het betrokken bedrijf de schuld geven en zelf buiten schot blijven.

Door het terug grijpen op de diensten van deze ondernemingen hoeven regeringen en overheden zelf geen groot leger of personeelsbestand aan te houden. Een grote besparing en men is ervan verzekerd, dat binnen zeer korte tijd een effectieve en ervaren groep mensen beschikbaar is voor een bepaalde klus. Voor de buitenwereld bijna niet meer te volgen.

De bedrijven:

In de loop van de tijd hebben we vele bedrijven zien komen en gaan. De meesten konden het niet volhouden door gebrek aan internationale, politieke contacten, financieringen en goed management. De weinigen die het hebben volgehouden zijn door de vraag naar dit soort dienstverlening enorm gegroeid en vormen nu een macht in onze maatschappij met grote omzetten en een groot personeelsbestand, b.v

     G4S          –          aantal werknemers     –     ca.   625 000               Blackwater          –          aantal werknemers     ca. 100 000      

     Asgaard   –          aantal werknemers     –     ca.     10 000               Serco                   –           aantal werknemers     ca. 120 000

Men schat dat deze bedrijven, die onder de naam van Private Security Companies (PSC) en Private Military Companies (PMC) opereren in totaal een omzet hebben van meer dan 250 miljarden US $ – 190 miljarden Euro.

Vergeleken met het aantal werknemers van grote bedrijven in de civiele sector zoals Volkswagen, BMW, Walmart etc.

     Volkswagen        aantal werknemers     –     ca.   550 000                Foxconn              –          aantal werknemers       ca. 1,2 miljoen      Mc. Donalds        aantal wernemers       –     ca.1800 000                 Walmarkt            –          aantal werknemers      ca.  2.-  miljoen

Men fluistert:  dat  politie en justitie in de UK en Australie niet meer kunnen functioneren zonder de organisatie-adviseurs en het personeel van G4S en Serco. Blackwater, inmiddels tweemaal van naam veranderd (Xe en Academi)  nog steeds actief is in Afghanistan, Syrie, Ukraine en andere brandhaarden op deze wereld – dat grote bedrijven uit de chemische en petro-chemische industrie deze PMC`s en PSC´s helpen financieren. 

Wikipedia. Die Welt, Hamburger Abendblatt, Arte, Discovery Channel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in