Sinds 1 december 2010 bestaat er in Vlaanderen een nieuwe bouwwetgeving. Wat houdt dit concreet in voor het aanbouwen van een garage aan een bestaande woning?

Volgens de nieuwe wetgeving moet u voor het aanbouwen van bijgebouwen aan een bestaande woning een meldingsdossier of een bouwaanvraag indienen bij uw gemeente.

Een meldingsdossier is vergelijkbaar met een bouwaanvraag maar er komt minder administratie bij kijken. Bij een meldingsdossier kunt u twintig dagen na het indienen met de plaatsing beginnen. U kunt dit dossier zelf opmaken of bijvoorbeeld een tekenbureau of een andere deskundige inschakelen. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. 

Voorwaarden voor melding

Algemeen geldt er een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Gaat u over dit maximun heen dan moet u een bouwvergunning aanvragen met medewerking van een architect. U moet ook rekening houden met het volgende:

  • De garage mag maximaal 4 meter hoog zijn.
  • In de zijtuin moet men 3 meter van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin moet men 2 meter van de perceelsgrens blijven.
  • De garage mag de functie en het aantal woongelegenheden van de woning niet veranderen. 

Naast deze algemene voorwaarden moet u mogelijk rekening houden met specifieke voorwaarden wanneer de garage moet komen:

  • In een verkaveling met een andere regelgeving.
  • In een gemeentelijk of gewestelijk gebied met een andere regelgeving.
  • In ruimtelijk kwetsbaar gebied.
  • In een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan.
  • In de 5 meter brede strook langs waterlopen.

De ligging van uw perceel kan dus in sommige gevallen van belang zijn.

Bij twijfel kunt u het best op voorhand informatie inwinnen bij uw gemeentebestuur.

Indien u moet werken via een bouwaanvraag dan komt er dus meer administratie bij kijken en dan moet u minstens rekenen op een wachttijd van 75 dagen (mogelijk 105 dagen).

Let wel, voor werken die impact hebben op de stabiliteit is de medewerking van een architect altijd verplicht, zowel bij een melding als een bouwaanvraag.

Ruimtelijke Ordening Vlaanderen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in