Wist u dat U bestuurdersaansprakelijkheid draagt omtrent alle schade die willens en wetens door de bestuurders via de onderneming is aangebracht? Ook indien u te goedertrouw onderneemt! Dit geldt ook voor bestuurders van stichtingen en kerken. Zelfs als u geen loon ontvangt voor uw werkzaamheden.

U draagt bestuurdersaansprakelijkheid omtrent alle schade die willens en wetens door de bestuurders via de onderneming is aangebracht. Dit kan zich dan ook afspelen op verschillende vlakken. Denk daarbij aan de volgende aspecten:

  • de onderneming doet aan wanprestatie;
  • onbehoorlijk bestuur heeft tot faillissement geleid;
  • doorbraak en oneigenlijke doorbraak;
  • niet tijdig inlichten van de belastingdienst.

In dergelijke gevallen heeft de bestuurder rechtstreeks de bestuurdersaansprakelijkheid, en dient bij eventuele opgetreden schade door de onderneming of de bestuurder zelf de schade herstelt te worden. Dit kan geschieden door herstel van de schade, danwel het verrekenen daarvan. Ook kan er mogelijk sprake zijn van letselschade.

Onbehoorlijk bestuur

Wanneer schulden niet meer betaalt kunnen worden aan schuldeisers dan kunnen de schuldeisers het faillissement aanvragen voor uw onderneming. U heeft in het verleden een NV of BV opgezet en dus wordt uw eigen vermogen als bestuurder beschermd wegens de rechtspersoonlijkheid van de onderneming zelf. De onderneming is verantwoordelijk voor het eigen handelen. Is er echter sprake van onbehoorlijk bestuur waarbij de bestuurders mogelijk de onderneming hebben gebruikt voor zelf verbetering, dan vervalt die bescherming. De bewindvoerende curator kan dan het eigen vermogen van de bestuurders wegens de bestuurdersaansprakelijkheid betrekken in de vereffening van de schulden en baten balans.

Geen levering

U heeft een contract afgesloten voor het leveren van goederen danwel u dient te betalen voor geleverde goederen. De tegen partij heeft aan zijn verplichtingen voldaan en u dient dan ook aan uw verplichtingen te voldoen. Was voor het afsluiten van het contract bij u reeds duidelijk dat de onderneming niet kan leveren, dan wordt er een onrechtmatige daad gepleegd door wanprestatie en/ of betalingsonwil. Het niet willen betalen van een specifieke rekening wordt u dan ook als bestuurders kwalijk genomen wegens uw bestuurdersaansprakelijkheid. Enerzijds kan dit leiden tot een faillissements aanvraag en anderzijds kan het betekenen dat u uw bescherming van het eigen vermogen verliest.

Belastingdienst

De belastingdienst is een belangrijke schuldeiser mocht het komen tot een faillissement. U dient namelijk belastingen en premies af te dragen over salaris kosten, enzovoorts. Het is echter zo dat u tijdig de belastingdienst in moet lichten omtrent het niet hebben van voldoende baten in kas, anders gaat de belastingdienst ervan uit dat u onbehoorlijk bestuur heeft gevoerd. Met alle consequenties van dien. Geef dan ook tijdig aan dat de baten van de onderneming onvoldoende zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, opdat een regeling kan worden getroffen.

Indirecte bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid is ook van toepassing voor schade ontstaan door handelingen door de onderneming danwel door werknemers. Daartoe kan het volgende onderscheid gemaakt worden:

  • oneigenlijke doorbraak: de vennootschap kan een bepaalde prestatie of levering conform het contract niet nakomen. Het niet nakomen van een levering wordt gezien als onrechtmatige daad en dient gecorrigeerd te worden. De bestuurders hebben daarbij directe aansprakelijkheid;
  • doorbraak: handelingen van personen of werknemers waarbij schade aan derden optreedt is eveneens de verantwoordelijkheid van de bestuurders. Werknemers zijn ook mensen, en dus kunnen er fouten worden gemaakt. Opgetreden schade door schuld van de werknemer valt onder de bestuurdersaansprakelijkheid.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in