Bijna Iedereen heeft weleens te maken gehad met een incassobureau. De reden hiervan kan zijn, dat je een rekening vergeten bent te betalen of het geld er niet voor had. Mocht je hiermee te maken krijgen, dan worden je incassokosten in rekening gebracht en vaak ook nog andere kosten, die je eigenlijk niet hoeft te betalen.

Een ander woord voor incassokosten is buitengerechtelijke kosten. Incassobureaus brengen vaak extreem hoge incassokosten in rekening, omdat er geen wettelijk maximum is voor de hoogte van incassokosten. Ook brengen ze vaak andere kosten in rekening zoals rente, registratiekosten, administratiekosten en andere kosten. Hiermee halen incassobureaus jaarlijks miljoenen euro’s binnen, omdat schuldenaars vaak niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

Zodra de betalingstermijn is verstreken, wordt een vordering opeisbaar. Indien er geen betalingstermijn is overeengekomen, dan is een vordering opeisbaar dertig dagen na ontvangst van de factuur.

Het kan ook gebeuren dat je onterecht te maken krijgt met een incassobureau. In dit geval is het raadzaam om het de schuldeiser schriftelijk te melden, zodat je in een later stadium niet de rekening krijgt van de ontstane schade.

Incassokosten die volgens rechters redelijk zijn

Rechters hebben een richtlijn met betrekking tot de hoogte van incassokosten. In Rapport Voorwerk II staan de staffelprijzen die door de rechters worden gehanteerd en waar je je aan dient te houden.

Rapport Voorwerk II

Hoofdsom + rente t/m

Incassokosten (exclusief btw)

Incassokosten (inclusief btw)

250

37

44,03

500

75

89,25

1.250

150

178,50

2.500

300

357

3.750

450

535,50

5.000

600

714

10.000

700

833

20.000

800

952

40.000

1.000

1.190

100.000

1.500

1.785

200.000

2.500

2.975

400.000

3.500

4.165

1.000.000

4.500

5.355

Meer

5.500

6.545

De genoemde bedragen zijn in Euro.

Schuldeisers die geen btw-plicht hebben

Je hoeft als schuldenaar de btw over de incassokosten niet te betalen als de schuldeiser btw-plichtig is. De schuldeiser kan de btw namelijk verrekenen bij de belastingaangifte. Schuldeisers die geen btw-plicht hebben en waar je wel btw aan dient te betalen, zijn:

 • onderwijsinstellingen
 • medische beroepen
 • verhuurders
 • banken
 • overheid
 • verzekeringsmaatschappijen

Kosten die door incassobureaus verzonnen zijn

De incassokosten in de tabel Rapport Voorwerk II omvatten de kosten voor alle handelingen die het incassobureau verricht. Kosten die men wettelijk gezien niet hoeft te betalen zijn de volgende kosten, die verzonnen zijn door incassobureaus:

 • Dossierkosten
 • Inschrijvingskosten (je wordt immers geen lid van een vereniging)
 • Legeskosten (leges zijn kosten voor officiële stukken uit bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie
 • Registratiekosten
 • Administratiekosten
 • Sommatiekosten

Gemeenten zijn niet bevoegd om gegevens uit de basisadministratie aan incassobureaus te verstrekken, maar zij mogen de gegevens wel verstrekken aan deurwaarderskantoren en advocaten.

Laat je door incassobureaus niet intimideren, zij zullen er namelijk alles aan doen om de verzonnen kosten bij je te innen. Ze zullen zelfs dreigen met een gerechtelijke procedure. Houd vooral voet bij stuk en betaal geen cent te veel. Ze mogen namelijk vragen wat ze willen, pas als het tot een rechtspraak komt dan wijst de rechter het bedrag toe volgens Rapport Voorwerk II. Het heeft vaak geen zin om een incassobureau een voorstel te doen, want ze gaan hier bijna nooit mee akkoord. Betaal de schuldeiser het geld, waar ze recht op heeft en betaald het incassobureau de incassokosten volgens Rapport Voorwerk II.

Onredelijke incassokosten

Enkele voorbeelden van incassokosten die door de rechter wordt afgewezen:

 • Als je als zogenaamde schuldenaar vanaf het begin af aan al hebt aangegeven niet te zullen betalen, dan hoort een incassobureau niet meerdere aanmaningen te sturen. De schuldeiser had je namelijk direct kunnen dagvaarden.
 • Indien er al een vordering openstond dan hoort een incassobureau de vorderingen bij elkaar op te tellen in plaats van het openen van een nieuwe incassoprocedure.
 • Wanneer de schuldeiser te veel ontvangen premie terugstort, maar nog premie te innen heeft, dan had de schuldeiser het bedrag moeten verrekenen met wat er nog openstond.

In deze gevallen komen de incassokosten en proceskosten voor rekening van de schuldeiser.

Enkele tips met betrekking tot het betalen aan incassobureaus

 • Mochten ze je adviseren om te reageren via hun website, doe dit dan niet. Reageer alleen per mail of aangetekende brief. Stuur je ze een brief die niet aangetekend is, dan heb je grote kans dat ze de brief zogenaamd niet hebben ontvangen.
 • Spreek niets telefonisch af, want dan staat het niet zwart op wit.
 • Reageer niet via hun website, omdat je dan geen bewijs hebt van verzending en van wat je hebt verzonden.

Zoals vermeld in het Rapport Voorwerk II dien je de rente wel te betalen. Als je wilt weten of de wettelijke rente goed is berekend, dan kun je het narekenen op de site www.wettelijkerente.info. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is.

Berekening incassokosten

Bij het bedrijf ADRG heb je een fiets gekocht voor 200 euro, deze heb je niet op tijd betaald, waardoor ADRG het bedrag heeft verhoogd naar 275 euro alvorens ze het aan het incassobureau Intrum Justitia hebben overgedragen. Intrum Justitia stuurt jou een rekening met een totaalbedrag à 430 euro. Dit bedrag bestaat uit:

275 euro – vordering                                             

75 euro – incassokosten

25 euro – administratiekosten

10 euro – registratiekosten

45 euro – kosten buitendienstmedewerker

Je dient 200 euro aan ADRG te betalen, dit is het bedrag voor de verhogingen. Tevens dien je 37 euro in plaats van 75 euro aan het incassobureau te betalen, dit is het bedrag volgens het Rapport Voorwerk II voordat ADRG de verhogingen had doorgevoerd. Bovendien stuur je de schuldeiser ADRG en Intrum Justitia een aangetekende brief, dat je de vordering betwist en conform Rapport Voorwerk II hebt betaald. Laat je vervolgens niet uit het veld slaan door de dreigementen.

Klacht over een incassobureau

Mocht je een klacht hebben over een incassobureau, dan kun je kijken of deze is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI) en bij de geschillencommissie van het NVI een klacht indienen. De site is www.nvio.nl. Als het incassobureau niet is aangesloten, dan zul je ze voor het gerecht moeten dagen.

Indien de schuld je aan te rekenen is en je de vordering niet aan de schuldeiser hebt betaald en geen incassokosten aan het incassobureau hebt betaald, dan volgt er een gerechtelijke procedure. De kosten die hiervoor in rekening mogen worden gebracht staan gespecificeerd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze vindt u op de site www.st-ab.nl.

www.rechtspraak.nl
www.schuldinfo.nl
www.st-ab.nl
www.judex.nl
www.higherlevel.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in