Evolutie is het tegenovergestelde van revolutie, en er is een proces gaande dat de evolutie der mensheid langzaam maar zeker afbreekt. De ommekeer van de evolutie is gaande. Door hypermoderne communicatiemiddelen en computers wordt de mens niet meer geprikkeld om te redeneren en zich iets af te vragen. Het oerinstinct van de mensheid gaat verloren onder de toenemende druk van technische innovaties. Op een gegeven moment breekt een tijd aan waarin de mensheid volkomen afhankelijk is van computergestuurde activiteiten, in onze huidige samenleving gaat het al hard die kant op. Kortom de revolutie van de evolutie is aangebroken.

De revolutionairen

Het vermogen van de menselijke geest wordt ondermijnd door de jarenlange expansie van technisch vernuft. Deze technische middelen zorgen ervoor dat de mens zich mentaal stukken minder hoeft in te spannen. Simpele maar ook moeilijke vraagstukken die de menselijke geest kan oplossen worden in computers gestopt, puur uit gemakzucht en ledigheid. Computers, gadgets, smartphones en zelfs de ov-chipkaart zijn in dit geval de onomstreden revolutionairen. Door er gebruik van te maken beperk je de geestelijke activiteit tot een minimum, bij veel kwesties wordt het technisch vernuft ingezet om een antwoord of een oplossing te vinden. Het enige waarmee de menselijke geest zich dan bezighoudt, is het indrukken van de juiste knopjes. Zelfs het traditionele buskaartje is vervangen door technisch materieel. In plaats van met een simpele rekensom het geld te tellen om het buskaartje te betalen, druk je nu onverschillig de ov-chipkaart tegen een kastje aan. Het lijkt van een mug een olifant maken, maar als dit soort processen langer blijven aanhouden, weten de toekomstige generaties niet meer te tellen zonder een smartphone.

Gewenning

Het gevaar schuilt in de disciplinaire omgeving, men is gedwongen om zich over te geven aan de technische ontwikkelingen. Anders is het onmogelijk om op één lijn te blijven met de rest van de maatschappij: met een buskaartje kun je vandaag de dag dus echt niet meer reizen, mobiele telefoons zijn veranderd in alleskunnende smartphones en computers focussen zich steeds meer op de gemakzucht. Het jammerlijke gevolg dat ontstaat is gewenning. Wij zijn nu weliswaar in staat om het technisch vernuft te bekritiseren, maar de toekomstige generaties beseffen straks niet meer dat het ooit anders is geweest.

De automatisering

Het gaat er niet meer om dat iemand een vraag kan beantwoorden, het gaat erom dat iemand een machine kan bedienen die de vraag kan beantwoorden. Apparaten die vroeger een basisfunctie hadden, worden nu uitgebreid tot een hedendaagse talisman. En iedereen die een dergelijke 'talisman' bezit is er voor een groot deel van afhankelijk.

Logaritmen

Het technische netwerk is onbegrensd en zoekt zelfs zijn weg in het onderwijs. Waar vroeger logaritmen aan de hand van tabellen en leerwerk werden opgelost, worden ze tegenwoordig met een simpele druk op de rekenmachine vertaald naar een antwoord. De leerlingen leren niet de wiskunde te begrijpen, want dat doet de rekenmachine, ze leren om de rekenmachine te bedienen. Dus in plaats van hard leren en hard werken, wordt er nu aandacht besteed aan hoe een rekenmachine werkt. Het gaat dan helaas niet om de technische kant van de rekenmachine, maar het gaat puur om de knopjes bedienen.

Kenniseconomie

Het is van groot belang dat Europa naar een goed ontwikkelde kenniseconomie streeft, want kennis is macht. Niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld zien ze de noodzaak van het kennis vergaren in. Want met kennis ben je in staat om veel geld te verdienen en om je te ontwikkelen. Hoe verder men in het stadium van de cognitieve ontwikkelingen is, hoe sterker de concurrerende positie ten opzichte van andere landen.

Het addertje

Helaas is de toekomst niet zo rooskleurig zoals die eruit ziet, want er schuilt een vervaarlijk addertje onder het gras. Namelijk, waar is de kenniseconomie op gebaseerd? Op kennis natuurlijk, maar vooral op kennis van het bedienen van apparaten. In de toekomst zal het er minder om gaan wat het kennisniveau betreft van een land. Het zal er juist om gaan welk land het best apparaten kan bedienen, welke computer de meeste oplossingen kan vinden, en wie het beste de mainframes van concurrerende landen kapot kan maken. Dáár zal het in de toekomst om draaien. Natuurlijk zijn er mensen die al het technisch vernuft in elkaar knutselen, maar die mensen vormen een select groepje in de samenleving. De rest van de massa kijkt zwijgend toe hoe de overheid een cyberoorlog voert met een ander land.

Ten langen leste

Op den duur zullen mensen zich bewust moeten worden van het feit dat het zo niet langer door moet gaan. We moeten terug naar het grondbeginsel van de automatisering, computers bedoeld als simpele tekstverwerkers, mobieltjes enkel om te bellen en natuurlijk gewoon weer een buskaartje kopen bij de chauffeur. Anders zullen de mensen er langzaam maar zeker geestelijk op achteruit gaan en uiteindelijk volkomen afhankelijk zijn van de automatisering, voor zover dat nog niet zo is. Kennis is automatisering, automatisering is macht, maar die macht wordt ons fataal.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in