Eerst even in het kort, wat is mantelzorg? Mantelzorg wordt toegepast wanneer een oudere of hulpbehoevende (bijv. slechtziende, slechthorende, diabetes patiënt, licht dementerende) geen hulp aangeboden krijgt vanuit de overheid maar als de kinderen, vrienden of buren van deze persoon de hulp bieden en helpen met alles wat er moet gebeuren. Doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt, moeten steeds meer (zorg)taken dichtbij of zelfs in huis opgevangen worden. Deze taken worden voornamelijk door mantelzorgers opgevangen.Voor deze mantelzorgers is dat vaak moeilijk te combineren met hun normale werkzaamheden. Mantelzorg kan namelijk veel tijd in beslag nemen

Hoe groot is het probleem?

Hoe groot het probleem eigenlijk is,wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal onderzochte feiten:75% van de hulpbehoevende senioren woont thuis en is grotendeels afhankelijk van mantelzorg, er zijn 50.000 ouderen, 6.500 gehandicapten en 4.000 psychiatrische patiënten die de komende 5 jaar in de knel dreigen te komen.Dat komt omdat ze vanaf 2015 niet meer in een instelling mogen wonen, omdat ze niet ziek genoeg zijn. Betaalbare woonvormen ontbreken vaak voor deze mensen, en uiteindelijk komt deze verantwoordelijkheid op mantelzorgers neer.

Gevolgen mantelzorg

Als eerste, wat zijn de gevolgen voor de hulpbehoevende? De hulpbehoevenden worden vaak geheel afhankelijk van hun mantelzorgers en voelen zich vaak een last ten opzichte van de mantelzorgers. Er zijn ook 2 positieve gevolgen, namelijk: de hulpbehoevende kan gewoon thuis blijven wonen in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving en behoudt zijn/haar privacy, en de hulpbehoevende kent de mantelzorger en dat is vaak prettiger dan dat een vreemde voor je zorgt.

Wat zijn de gevolgen voor de mantelzorger? Er zijn heel veel mantelzorgers in Nederland. Veel van deze mantelzorgers moeten hun baan straks gaan combineren met veel mantelzorg en hebben daardoor ook geen energie meer om het maximale uit hun werk te halen. Ook  moet de mantelzorger veel extra regelen voor de hulpbehoevende, denk hierbij aan hulpmiddelen, medicijnen en doktersbezoeken. Wat voor de mantelzorger vaak ook niet prettig is, is dat de houding tussen de mantelzorger en hulpbehoevende verandert, mede doordat de hulpbehoevende afhankelijk wordt van de mantelzorger. Tot slot kan de zorg voor de hulpbehoevende zowel lichamelijk als geestelijk erg zwaar zijn voor de mantelzorger.

Oorzaken mantelzorg

De belangrijkste oorzaak voor het feit dat mantelzorg noodzakelijk wordt, is de vergrijzing. Wat houdt de vergrijzing in? De vergrijzing betekent dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt. De vergrijzing is laatste jaren enorm toegenomen, met name de 65 plussers. De grootste groep uit de samenleving die mantelzorg nodig heeft, zijn de ouderen: ruim 50.000 ouderen zijn op dit moment al afhankelijk van mantelzorg, en door de sterke toenemende groei van de ouderen zal dit aantal in de komende jaren nog sterk gaan toenemen.

Een volgende oorzaak van wat het probleem in de toekomst wordt, is de ontgroening. Ontgroening houdt in dat het aantal jongeren in de maatschappij daalt. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, maar voor de toekomst is het zeker belangrijk hier over na te denken. Doordat er nu minder kinderen geboren worden en steeds meer ouderen komen betekent dit dat er in de toekomst te weinig mantelzorgers zijn. Mensen krijgen in tegenstelling tot 50 jaar terug minder kinderen, en dus zijn er ook minder mensen die mantelzorg kunnen bieden.

In het verleden is de Nederlandse overheid ruimhartig omgegaan met het toekennen van zorg en ook voor het vergoeden daarvan. Echter op dit moment is de langdurige zorg in Nederland onbetaalbaar aan het worden. Waar de zorgkosten voor langdurige zieken 10 jaar geleden nog twintig miljard euro bedroeg, is dat inmiddels opgelopen tot dertig miljard euro.

Op dit moment wordt er dan ook alleen hulp aangeboden vanuit de overheid als er verder echt geen andere optie is. In andere situaties zijn de hulpbehoevende vaak afhankelijk van mantelzorg of moeten ze naar dure privéklinieken die voor de meeste mensen niet te betalen zijn.

Krantenartikelen van afgelopen 2 jaar (2012 – 2014)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in