Als je zwanger bent, heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het recht op zwangerschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. In dit artikel lees je alles over hoe het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld is in Nederland.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

In Nederland heb je als zwangere vrouw recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er wordt altijd uitgegaan van de vermoedelijke bevallingsdatum die is vastgesteld door een verloskundige of arts. Het zwangerschapsverlof is de periode die duurt tot en met de dag van de bevalling. Dit verlof moet minimaal vier en maximaal zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum worden opgenomen.

Het bevallingsverlof is de periode vanaf de dag na de bevalling en heeft een lengte van minimaal tien weken. Wanneer je als zwangere vrouw later bevalt als de vermoedelijke bevallingsdatum worden die dagen opgeteld bij het bevallingsverlof en wordt het verlof automatisch langer. Als het kind bijvoorbeeld een week te laat geboren wordt, heb je in totaal 17 weken verlof.

Indien het kind eerder geboren wordt dan de vermoedelijke bevallingsdatum is het zwangerschapsverlof dus korter gaat het bevallingsverlof direct in. Het bevallingsverlof blijft echter altijd minimaal tien weken. De dagen dat het kind eerder is geboren, worden opgeteld bij het bevallingsverlof. 

Rekenvoorbeeld

Als je als zwangere vrouw uitgerekend bent op 14 juni, gaat het verlof op zijn vroegst in op 4 mei (zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum) en uiterlijk op 18 mei (vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). Afhankelijk van de geboortedatum, wordt de einddatum van het verlof vastgesteld. Om je zwangerschapsverlof zelf te berekenen kun je gebruik maken van deze online rekenhulp: http://zwangerschapsverlof.szw.nl/

Ziektewet

Indien je als zwangere vrouw ten gevolge van je zwangerschap of bevalling ziek wordt, heb je recht op een ziektewetuitkering. In de meeste gevallen zal de werkgever dit voor je regelen bij het UWV (Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen). Hier geldt het recht op volledige loondoorbetaling ter hoogte van je normale loon. Als je geen werkgever hebt, kun je deze ziektewetuitkering zelf bij het UWV aanvragen. 

Ontslag

Als je zwanger bent en een werkgever hebt, mag je niet ontslagen worden. Dit geldt in ieder geval tot zes weken na het bevallingsverlof. Ook mag je zwangerschap geen reden zijn om je af te wijzen in een sollicitatiegesprek, mag je niet ontslagen worden in je proeftijd en je zwangerschap mag geen reden zijn om je contract niet te verlengen. 

Kraamverlof

Als echtgenoot of partner van de zwangere vrouw heb je recht op twee dagen kraamverlof. Hierbij mag je zelf bepalen wanneer je dit verlof opneemt. Hierbij geldt dat als het kind thuis wordt geboren, je het kraamverlof binnen vier weken dient op te nemen. Wanneer het kind in het ziekenhuis wordt geboren, dient het kraamverlof binnen vier weken na thuiskomst opgenomen te worden. Tijdens dit kraamverlof heb je recht op volledige loondoorbetaling. Wel kan je werkgever twee extra vakantiedagen inhouden. Dit moet dan wel vooraf zijn vastgelegd in de CAO of een regeling van de ondernemingsraad. 

http://zwangerschapsverlof.szw.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwangerschapsverlof
www.rijksoverheid.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in