Wat moet ik doen wanneer ik zwanger ben ? Welke papieren dien ik in en bij welke dienst ? Vaak lijkt dit een onoverzichtelijk kluwen. In dit artikel krijgt u een overzicht van alle administratieve stappen die u dient te ondernemen bij zwangerschap.

1. VOOR DE BEVALLING

 

 • Aangifte bij de werkgever (zowel privé als openbare dienst)

Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren d.m.v. een medisch attest met de vermoedelijk bevallingsdatum. Dit kunt u laten opmaken bij uw huisarts of gynaecoloog.

 • Werkverwijdering wegens gezondheidsrisico

Zodra u de beslissing wordt meegedeeld op het werk kunt u dit aangeven. U hebt een attest van arbeidsongeschiktheid nodig en een verklaring van uw werkgever. Deze dient u in bij uw ziekenfonds.

 • Aanvraag onthaalouder

Zo snel mogelijk aanvragen. Vraag na of uw ziekenfonds een dienst onthaalouders heeft, zo kunt u reeds afspraken maken.

 • Aangifte hospitalisatieverzekering

Dit kijkt u best na in de statuten van uw hospitalisatieverzekering. Informeer ook vooraf of er nog aanvullende documenten dienen ingevuld te worden en, indien u recent aansloot, of er een bepaalde wachttijd is.

 • Bij geboorte in gezin van niet – gehuwde partners : erkenning van het kind

Dit kan vanaf de 6e maand zwangerschap. Begeef u naar de burgerlijke stand van uw woonplaats met een medisch attest dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt (gynaecoloog of huisarts) en de identiteitskaarten van beide ouders.

 • Aanvraag kraamgeld

Vanaf de 6e maand zwangerschap, uitbetaling mogelijk vanaf de 7e maand. U dient een aanvraagformulier voor kraamgeld in dat u verkrijgt via de werkgever of het kinderbijslagfonds (meestal van de vader).

 • Aanvraag kraamhulp

2 à 3 maanden voor de bevalling. Via uw ziekenfonds of een dienst voor kraamhulp. Informeer ook bij uw ziekenfonds naar eventuele tussenkomst.

 • Aangifte bevallingsrust bij ziekenfonds

Dit dient ten laatste op datum aanvang van de bevallingrust gepost te worden. Uw stuurt hiervoor een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid ('vertrouwelijk'), ingevuld door uw huisdokter of gynaecoloog, op naar uw ziekenfonds. Dergelijk attest is te verkrijgen bij uw ziekenfonds.

 • Aanvraag onbetaald borstvoedingsverlof

Dit vraagt u voor de bevalling aan bij uw werkgever.

 

2. BIJ OPNAME OF THUISBEVALLING

 

 • Kamerkeuze materniteit

Dit doe je ten laatste de dag van de opname zelf, door het invullen van een opnameformulier aan het onthaal van het ziekenhuis

 • Thuisbevalling : vroedvrouw aanvragen

Mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap. Er is een databank van alle vroedvrouwen in de regio beschikbaar, hiervoor raadpleegt u best uw ziekenfonds (of kijk op hun website).

 

3. NA DE BEVALLING

 

 • Officiële aangifte van de geboorte

Dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte. Ga hiervoor naar de dienst bevolking/burgerlijke stand van uw stad of gemeente met volgende documenten :

– Een medisch attest met vermelding van geboortedatum, – plaats en – uur (vai ziekenhuis of arts/vroedvrouw)

– De identiteitskaart van beide ouders

– Het trouwboekje

– De voorna(a)m(en) van uw kind

 • Aanvraag betaald borstvoedingsverlof (beschermingsmaatregel)

Gebeurt zo snel mogelijk na de geboorte, via een attest dat u afgeleverd wordt door de werkgever. Dit bezorgt u aan uw ziekenfonds.

 • Aanvraag kinderbijslag

Bij het kinderbijslagfonds van de werkgever of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor de Werknemers. Bezorg deze dienst een geboorteattest en een formulier 'aanvraag om kinderbijslag' (te verkrijgen bij deze dienst). Bij de personeelsdienst van uw werkgever krijgt u de nodige info.

 • Aangifte bij ziekenfonds van de geboorte

Bezorg uw ziekenfonds een geboorteattest (dit krijgt u bij de aangifte bij de dienst bevolking). Doe dit binnen de 30 dagen na de geboorte. Informeer ook bij uw ziekenfonds naar eventuele voordelen, geboortepremie e.d.

 • Inschrijving pasgeborene bij uw hospitalisatieverzekering

Informeer zo snel mogelijk bij uw hospitalisatieverzekering. Hoogstwaarschijnlijk dient u hen een geboorteattest te bezorgen.

 • Aanvraag vaderschapsverlof

Bij uw werkgever én ziekenfonds aan te geven, binnen de 4 maanden na de geboorte. Bezorg uw ziekenfons een geboorteattest (kan dus samen met de aangifte gebeuren). Met uw werkgever spreekt u zelf af wanneer u uw dagen wenst op te nemen. De werkgever betaalt hiervan 3 dagen uit, de resterende 7 worden door het ziekenfonds betaald.

 • Aanvraag ouderschapsverlof

Twee maanden voor aanvangsdatum (drie voor openbare diensten) dient dit aangevraagd te worden d.m.v. een aangetekende brief aan de werkgever.

 • Werkhervatting doorgeven aan uw ziekenfonds

Op het einde van uw bevallingsrust bezorgt u uw ziekenfonds het kaartje van werkhervatting dat u ontving bij de aangifte van uw zwangerschap. Dient dient ingevuld te worden door u werkgever.

 

 

 

www.socmut.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in