Op 16 november zijn de doorrekeningen van het gewijzigde regeerakkoord door het NIBUD bekend gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat over de gehele linie het gros van de burgers er tussen 2% op voorruit en 4% op achteruit gaat. Er zijn echter in negatieve zin uitschieters bij bijvoorbeeld de gepensioneerden die er tot ongeveer 9 % op achteruit gaan. Maar het kan nog erger. Vooral de vroeg gepensioneerde alleen-of tweeverdiener, wordt keihard geraakt met een achteruitgang van tussen de 13% en 16,5 %. Binnen die beperkte groep vallen ook de ex-militairen die hiermee een trap in de rug krijgen na hun jarenlange inzet.

Eindelijk is de kogel door de kerk. Na veel gedonder over de zorgpremie, die na overweldigende kritiek uit de samenleving via de zijdeur werd afgevoerd ligt er nu een aangepast regeerakkoord. Nu definitief de cijfers bekend zijn, is er door het NIBUD een definitieve doorrekening gemaakt. Op 16 november 2012 zijn de cijfers daarover bekend gemaakt. De uitkomsten zullen in vergelijking met de afgevoerde zorgpremie over de grote linie meevallen. Maar niet voor iedereen. Er is een groep burgers die keihard geraakt worden

Wie wordt het hardste financieel geraakt?

Volgens de bekend gemaakte cijfers gaat het overgrote deel van de burgers er tussen de 2% op vooruit en 4% op achteruit. Daarnaast worden de gepensioneerden nog harder geraakt tot een inkomensachteruitgang van ongeveer 10%. Maar het kan nog erger. De groep vroeg gepensioneerde alleenverdiener gaat er tussen de 13% en 16% op achteruit. Bij deze financiele klappen kan men echt(er) niet meer stellen dat de pijn eerlijk verdeeld wordt.

Militair extra in portemonnee geraakt

Vooral de vroeg gepensioneerde militair wordt extra geraakt. Weliswaar gaat hij er in vergelijking met andere vroeg gepensioneerden in de samenleving niet harder op achteruit, maar dat is  niet alles.

Verschil tussen pensioen vroeg-gepensioneerde militair en burger

Een vroeg gepensioneerde burger kiest zelf voor een vroeg pensioen. Deze keus heeft de militair niet. Als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt MOET hij de dienst verlaten. Van een eigen keus is daarom geen sprake. Ook speelt mee dat de militair tijdens zijn aktieve loopbaan vaak langere periodes op missie is geweest, waarbij de rest van de familie noodgedwongen in Nederland achterbleef. Omdat de partner van de militair dan op de kinderen paste, kon zij vaak geen reguliere baan aannemen of vast houden. Dit in tegenstelling tot een burger werknemer, die niet op missie wordt gestuurd. Die kan de opvoeding van de kinderen samen met zijn partner oppakken, waardoor de partner van deze niet militair makkelijker een reguliere baan kan aannemen en vasthouden. Maar ook dat is nog niet alles. Want bovendien heeft de militair tijdens zijn aktieve loopbaan te maken met een functie roulatie systeem, wat inhoudt dat men om de 3 tot maximaal 5 jaar van functie moet wisselen. Dit heeft vaak een verplichte verhuizing tot gevolg. Ook dit is niet in het voordeel van de partner van een militair, die ook door deze redenen geen vaste baan kan aannemen of vast houden.

Alleenverdienende militair geen bewuste keus

Door al de hierboven genoemde zaken die een uitvloeisel zijn van het militaire beroep, is het voor de militair vaak geen bewuste keus om alleenverdiener te zijn. Ook de partner van de militair kiest er niet bewust voor om geen betaalde arbeid te verrichten. Toen de kinderen klein waren, bleef ze thuis voor de opvoeding en toen ze de deur uit waren, was te leeftijd te hoog om nog in een interessante baan in te stromen. Bovendien vormden de missies en verplaatsingen van de militaire partner hierbij vaak een niet te nemen hobbel.

Dat juist deze loyale groep werknemers in de maatschappij het hardst geraakt wordt is uiterst wrang. Het is dan ook noodzakelijk dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en aanpassingen doet om deze keiharde gevolgen van het nieuwe regeerakkoord op een acceptabel niveau te brengen.

De ex militair verdient beter dan waar hij nu mee wordt geconfronteerd.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in