Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht? Met een MKB advocatenkantoor worden uw juridische zaken aangaande het ondernemingsrecht volledig op orde gemaakt en gehouden.

Het ondernemingsrecht kent vele facetten waarmee u als ondernemer rekening moet houden. Het MKB advocatenkantoor kan u dan ook van dienst zijn binnen de volgende facetten van het ondernemerschap in het ondernemingsrecht:

 • vennootschapsrecht;
 • rechtspersonenrecht;
 • faillissementsrecht;
 • arbeids- en ontslagrecht; en
 • verbintenissen of contractrecht.

Als ondernemer dient u een onderneming te starten en te voeren opdat u de maximale kansen uit de markt kunt halen. En dus dient u uw onderneming op een juridisch correcte manier op te starten en daarnaast middels de advocaat voor MKB de juridische basis vormen voor het aannemen van personeel en het aangaan van overeenkomsten.

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht

Het vennootschaps- en rechtspersonenrecht zijn in elkaar verweven binnen het ondernemingsrecht. U kunt namelijk een onderneming voeren waarbij u zelf als bestuurder de natuurlijke rechtspersoon bent, of u kunt een onderneming voeren waarbij de vennootschap zelf voldoende kapitaalkrachtig is om de eigen rechtspersoonlijkheid te dragen. Heeft de vennootschap zelf rechtspersoonlijkheid dan wordt het eigen kapitaal van de bestuurder niet aangewend mocht het komen tot een faillissement. Het is dus in uw eigen belang om te overwegen welke vorm van onderneming u wenst op te starten, uiteraard afhankelijk van uw eigen mogelijkheden. Zo heeft u de keus uit:

 • Eenmanszaak of Vennootschap onder Firma, waarbij de bestuurder(s) de natuurlijke rechtspersoonlijkheid hebben en dus verantwoordelijk zijn voor de prestaties van de onderneming;
 • Een Naamloze of Besloten Vennootschap waarbij eigen of vreemd vermogen wordt aangetrokken om voldoende kapitaal krachtig te zijn zodat de MKB onderneming zijn eigen rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Heeft u de intentie om een MKB onderneming op te starten laat u dan informeren door MKB advocatenkantoor voor ondernemingsrecht.

Faillissementsrecht

Onderdeel van het voeren van een onderneming is het voorkomen van een faillissement. Toch kunt u als onderneming daarmee in aanraking komen. Wordt door een schuldeiser het faillissement aangevraagd dan wordt er een bewindvoering ingeschakeld. Dit betekent dan ook dat de curator de baten, het vermogen, de boedel bevriest en kijkt hoe tot een oplossing met de schuldeisers kan worden gekomen. Dit kan eventueel ook betekenen dat u binnen het ondernemingsrecht een doorstart tracht te maken door de schuldeisers daartoe over te halen. Onderneemt u verstandig en heeft u conform behoorlijk bestuur gehandeld dan blijft uw eigen vermogen als bestuurder beschermd voor een faillissement. Laat u voorlichten omtrent de consequenties van de keuze voor een type vennootschap binnen het ondernemingsrecht, door uw ondernemingsrecht advocaat.

Arbeids- en ontslagrecht

U neemt als ondernemer geregeld werknemers in dienst en daarbij dient u zich te houden aan het arbeids- en ontslagrecht. De voorwaarden daartoe dienen in het arbeidscontract helder vermeld te zijn. Welke elementen dient u sowieso op te nemen in een arbeidscontract:

 • beschrijving van de taken van de werknemer;
 • de vergoedingen die de werknemer daarvoor verkrijgt, inclusief CAO afspraken, vakantiegeld, enzovoorts;
 • op hoeveel vakantiedagen kan de werknemer per jaar rekenen;
 • is het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd en is er sprake van een proef periode;
 • wat zijn de ontbindende voorwaarden mocht het komen tot een ontslag;
 • wat is de opzegtermijn bij het aanzeggen van het ontslag voor werknemer en werkgever.

Komt het tot een ontslag omdat de onderneming slechte cijfers laat zien dan dient u conform het ondernemingsrecht de werkgever daartoe tegemoet te komen.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in