Herkent u arbeidsconflicten binnen uw organisatie? Voorkomen is bij arbeidsconflicten beter dan genezen. Daarom is het binnen uw organisatie verstandig om aan een actief verzuim en arbeidsconflicten beleid te doen.

bent u bekend met wet WULBZ? Verzuim en arbeidsconflicten kunnen leiden tot hoge kosten voor de werkgever aangezien de wet WULBZ aangeeft dat de werknemer loon doorbetaald moet krijgen tijdens ziekte. Verzuim en arbeidsconflicten kunnen zonder goede begeleiding escaleren in een ziekte, waarbij de werkgever tot op twee jaar moet doorbetalen. Het loont dus voor de werkgever om middels een actief beleid verzuim en arbeidsconflicten te voorkomen. Om arbeidsconflicten resulterend in langdurige ziekte te voorkomen doet de werkgever er goed aan om naar werknemer(s) te luisteren.

Verzuim registratie beperkt kosten

Tijdens een werkend bestaan heeft een werknemer standaard verzuim. Dit kan komen door kortdurende ziekte maar kan ook frequent terug keren van verzuim bij een specifieke werknemer door ontevredenheid. Iedereen kan weleens ziek zijn, en dat is ook niet erg. Uitzieken en met een paar dagen is de werknemer weer aan het werk. Om echter verzuim door ontevredenheid – met potentiële kans tot verergering naar een arbeidsconflict – te voorkomen, dient door de werkgever een registratie beleid van verzuim worden geïmplementeerd. Zo kan duidelijk worden welke werknemers door omstandigheden thuis of op het werk periodiek teveel verzuimt. Zijn die getallen bekend dan kan de werkgever daarmee concreet om tafel gaan zitten met de verzuimende werknemer om te kijken naar mogelijke oplossingen. Een luisterend oor is vaak al genoeg, maar ook kan vanuit de werkgever assistentie worden verleend om tot een oplossing te komen.

Een arbeidsconflict escaleert

Er is iets voorgevallen tussen de werknemer(s) en/ of de werkgever, echter dit is niet adequaat opgelost. De werknemer heeft daardoor een mogelijke gewetensvraag waarmee de werkgever niet op een goede manier is omgegaan. Alhoewel de werknemer nog wel naar het werk komt, neemt de productiviteit af en de ontevredenheid neemt toe. Dit leidt tot een conflict waardoor op een dag de psychische druk voor de werknemer te groot wordt – wegens het niet luisterende oor van de werkgever – waardoor de werknemer wegens het arbeidsconflict ziek thuis zit. Dan treedt de Wet Uitbreiding Loondoor Betalingsplicht bij Ziekte in werking en worden de belangen van de werknemer voor twee jaar beschermd. Zolang het niet tot een oplossing komt dient de werkgever zorg te dragen voor de werknemer.

Voorkom arbeidsconflicten middels bemiddeling

Is het tot een conflict gekomen dan is het van belang dat de werknemer en werkgever naar elkaar luisteren, elkaars standpunten begrijpen en respecteren, en daarbij tot een oplossing komen. Is er echter sprake van een management met een slecht luisterend oor – en dat komt jammer genoeg nog vaak voor – dan wordt niet concreet naar oplossingen gewerkt. Het arbeidsconflict escaleert en de werknemer komt ziek thuis te zitten. Dan heeft de werkgever niet het recht om de werknemer te ontslaan omdat de werknemer ziek is. De werknemer kan uiteraard wel ontslag nemen.Het is dan ook altijd beter om effectief verzuim en arbeidsconflicten voordat deze escaleren op te lossen. Daartoe kunt u bij grote ondernemingen een mediator in dienst nemen, en voor kleine ondernemingen kunt u een mediator tijdig voor een korte termijn inhuren.

Mediation bij arbeidsconflicten

Oplossingen aanbieden waarbij de werknemer en werkgever gezamenlijk weer door één deur kunnen is van groot belang om arbeidsconflicten terug te dringen. Werknemers zijn mensen en hebben dus het recht op een eigen mening. De werkgever dient daar dan ook naar te luisteren. Heeft de werkgever die capaciteiten niet dan wordt het tijd om een mediator in te schakelen voordat het uit de hand loopt.

Zodoende bespaart u met een actief verzuim en arbeidsconflicten beleid als werkgever op de kosten.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in