Een handleiding over hoe je een ziekte aangifte doet bij je ziekenfonds als arbeider, bediende of interimaris, met een beknopte uitleg over de belangrijkste aandachtspunten.

Wanneer spreken we over arbeidsongeschiktheid ?

Wanneer je thuis dient te blijven omwille van medische redenen. Dit kan omwille van ziekte, een medische ingreep of een (arbeids)ongeval zijn.

Naargelang de duur wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten van arbeidsongeschiktheid :

  • Primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste ziektejaar)
  • Invaliditeit (na het eerste ziektejaar)

Wanneer doe ik aangifte ?

Doe zo snel mogelijk aangifte van arbeidsongeschiktheid. Zonder deze aangifte weet uw ziekenfonds niet dat u arbeidsongeschikt bent. Bovendien kun je door een laattijdige aangifte ook een stuk van je uitkeringen verliezen.

Wie moet ik verwittigen ?

Je dient je werkgever en je ziekenfonds op de hoogte te stellen van je arbeidsongeschiktheid.

Hoe verwittig ik :

Mijn werkgever :

Zo snel mogelijk (eventueel per mail, telefoon, fax ..). Daarenboven dien je je afwezigheid steeds te staven door middel van een medisch attest van de behandelend geneesheer. Indien je niet in het bezit bent van een dergelijk attest ben je onwettig afwezig en dient de werkgever je geen gewaarborgd loon uit te betalen voor de afwezigheidsdagen. Bovendien kan het ziekenfonds deze dagen ook niet vergoeden.

Mijn ziekenfonds :

Je ziekenfonds verwittig je met een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (een zgn. ‘vertrouwelijk’).

Dit attest laat je invullen door de behandelende arts en stuur je met de post op naar je ziekenfonds. Een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vind je meestal op de website van je ziekenfonds, of je kunt het vragen in je plaatselijk kantoor. Ook het adres van de adviserend geneesheer vind je hier.

BELANGRIJK : stuur je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid steeds op met de post. De poststempel telt nl. als bewijs van de datum waarop je het verstuurd hebt. Dit kan belangrijk zijn i.v.m. eventuele discussies over laattijdige aangifte.

Wanneer is een aangifte laattijdig ?

Dit hangt af van de periode waarin je gewaarborgd loon hebt. De periodes van gewaarborgd loon zijn als volgt :

  • Arbeider : 14 (kalender)dagen
  • Bediende : 30 (kalender)dagen
  • Interim : meestal geen gewaarborgd loon

In de praktijk geldt dus dat je als bediende zeker zorgt dat je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 14 dagen gepost wordt, voor een bediende binnen de 30 dagen, en als interimaris binnen de 48 uur. Bij twijfel is het aan te raden je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 48 uur te posten.

BELANGRIJK !

  • Als je je nog in je proefperiode bevindt, of minder dan een maand in dienst bent, verstuur dan je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 48 uur.
  • Idem bij een ziekenhuisopname : binnen de 48 uur na je ontslag uit het ziekenhuis
  • Als je reeds ziek was (zelfs al gaat het over een korte periode, bv. 1 dag) en word je binnen de 14 dagen opnieuw ziek, dan dien je eveneens binnen de 48 uur je tweede getuigschrift in te dienen (zgn. ‘herval’). Als je voor je 1eziekte nog geen getuigschrift indiende, doe dit dan ook zo snel mogelijk.

Ik werk in de openbare sector

Als je vast benoemd bent dien je niks te doen. De werkgever betaalt je verder uit. Ben je contractueel aangesteld, dan gelden dezelfde termijnen voor arbeiders en bedienden.

Wat als ik toch te laat ben ?

Dan verlies je 10% van je uitkering, rekenend vanaf de dag waarop je uitbetaling zou moeten ontvangen, tot de dag waarop je ziekenfonds je getuigschrift ontvangt. Je volledige uitkering wordt pas uitbetaald vanaf eerste werkdag, volgend op ontvangst van je getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid. Als je bijvoorbeeld ziek wordt op 5 maart en gewaarborgd loon geniet t.e.m. 19 maart, maar pas op 22 maart aangifte doet (poststempel 22 maart), dan ontvang je voor de periode van 20 maart t.e.m. 21 maart 10 % minder uitkeringen.

Verstuur je het getuigschrift te laat? Dan verlies je 10 % van de uitkering waarop je recht hebt, en dat vanaf de dag waarop je recht gestart is tot de dag van ontvangst van je getuigschrift. Je krijgt pas je volledige uitkering vanaf de eerstvolgende werkdag. Verstuur het getuigschrift steeds met de post. De postdatum op je getuigschrift geldt immers als bewijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in