Met sociale media strategie kunt u positieve invloed hebben op de consument om op die manier de omzet cijfers te vergroten. U wilt namelijk weten wat er speelt bij de consument en hoe de consument reageert op uw producten en diensten.

Middels sociale media kunt u er namelijk achter komen of uw product goed ontvangen wordt, of dat het juist wordt bekritiseerd. Door een sociale media strategie daartoe op te stellen kunt u het product promoten, mogelijk na het verwerken van de op- en aanmerkingen van de consument. Met gewijzigde doelstellingen kunt u op een strategische manier uw product beter promoten. En dat doet u door de kennis die u op doet via sociale media analyse en aangepaste sociale media strategie. Ook u kunt middels juist toegepaste sociale media strategie uw product beter op de markt positioneren.

Leren van sociale media

Heel veel mensen hebben een account via het internet bij sociale media. Daarmee trachten zij in contact te blijven met vrienden, kennissen maar ook kunnen speciale personen worden gevolgd. Voor u als ondernemer is het interessant om te weten wat mensen binnen die sociale media vinden van uw producten of diensten. Positief nieuws is altijd goed en dat levert meer verkoop op. Slecht nieuw daarentegen betekent dat klanten uw product mijden. Middels analyse van de sociale media kunt u leren van de consument door signalen daarover in behandeling te nemen. U wilt uw product sterker maken en dus dient u te leren van mogelijke fouten. Via sociale media strategie kunt u leren van wat de consument vindt.

Engagement

Met engagement wordt verstaan dat u als organisatie gaat communiceren met de consument via sociale media om daaruit data te verkrijgen. Meten is weten en concrete cijfers laten dan ook zien wat de consument van een speciaal product of dienst vinden. Via sociale media strategie worden daartoe de volgende stappen ondernomen:

  • luisteren: wat zegt de consument, daartoe kunt u een communicatie methode opzetten via sociale media;
  • het aangaan van gesprekken: is er contact gemaakt met een consumenten groep dan kunt u daarmee communiceren;
  • meten en verfijnen: concrete cijfers aangaande hoe consumenten denken over een product of dienst maakt dat er helderheid komt in de gedachten van de consument. Wat is goed, wat zijn mindere aspecten. Het geheel van de gegevens maakt dat de onderneming daarop actie kan ondernemen.

Strategie ontwikkeling

De strategie van sociale media aanpak bepaalt in hoeverre u kansen heeft binnen de sociale media om uw markt aandeel te vergroten.

  • prioritiseren van de doelstellingen: welke kant wil uw organisatie op met de productenlijn en diensten aanbod. Veelal betreft dit winst optimalisatie danwel betere overdracht van informatie aan de consument;
  • realiseren van (be)sturing: hoe kunt u de gestelde doelstellingen behalen. Hoe kunt u de consument via sociale media strategie beïnvloeden om meer te kunnen verkopen danwel om andere doelstellingen te bereiken;
  • activiteiten definiëren: op basis van de doelstellingen en de aansturings realisatie kunnen activiteiten worden bedacht om op die manier de prestaties via de sociale media van uw producten lijn te vergroten.

Mogelijkheden ontwikkelen

Op basis van de informatie verkregen uit de engagement en de strategie ontwikkeling daarbij – dit zijn gelijktijdig lopende processen – kunnen daaruit mogelijkheden worden ontwikkeld waarmee via sociale media strategie op een adequate manier de consument worden benaderd en waar mogelijk worden overgehaald om specifieke producten aan te schaffen. Middels concrete toepassing van sociale media strategie kunt u uw omzet cijfers verbeteren. Middels sociale media strategie kunt u uw markt aandeel ook vergroten, en dus past u ook sociale media strategie toe. Bij een cursus social media leert u meer over strategie.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in