Nederland moet bezuinigen om aan de Europese doelstellingen te kunnen voldoen maar moet daarnaast ervoor zorgen dat de woningmarkt niet verder op slot blijft staan. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is dus uit ten boze, echter het huidige hypotheekrenteaftrekstelsel kost duidelijk teveel. Een impasse, wat nu? Om burgers toch de voordelen te geven van de hypotheekrenteaftrek echter waarbij iedereen wel meebetaalt kan. Antwoord: "hervorm de hypotheekrenteaftrek door het degressieve hypotheekrenteaftrekselsel in te voeren". Iedereen betaalt daarin mee. Woningeigenaren met een hoge hypotheeklening trekken relatief minder af, terwijl de woningeigenaren met een lage hypotheeklening relatief meer aftrekken. 

Het degressieve hypotheekrenteaftrekstelsel


Het gaat niet goed in Nederland en de rest van Europa. We kunnen ons huishoudboekje niet op orde houden, en er zijn ook nog politieke impasses. Juist nu is het moment van daadkrachtig optreden en dat kan politiek gezien ook beloond worden. De hypotheekrenteaftrek is tot dusver het heilige huisje van Den Haag geweest, maar hoe je het ook wendt of keert er moet iets aan gedaan worden. Wordt de hypotheekrenteaftrek compleet afgeschaft dan kan dit de woningmarkt nog verder schaden. Wat is dan de oplossing? In dit artikel wordt de degressieve hypotheekrenteaftrek gesuggereerd omdat daarmee de hypotheekrenteaftrek voor iedereen beschikbaar blijft, echter in mindere mate. Juist de burger met een kleine hypotheek moet gestimuleerd blijven, terwijl meer de hoge hypotheken minder kunnen aftrekken. 

Reden hervorming hypotheekrenteaftrek

Niets doen zal op de lange termijn slechts betekenen dat het met Nederland nog minder gaat. Juist de onzekerheid aangaande de hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat de woningmarkt nu lange tijd op slot staat en zal blijven staan. Huizen worden niet verkocht, leningen worden niet verstrekt, woningprijzen dalen. Dit zal van kwaad naar erger gaan. Daarnaast dient er een oplossing te worden gezocht om de Europese doelstellingen te behalen. Het compleet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek biedt geen soelaas omdat daarmee de betaalbaarheid slechts verslechterd. Een impasse dus! Hoe kan dan toch de de hypotheekrenteaftrek hervormd worden zonder dat daarbij de woningmarkt verder op slot komt te staan? 

Sociaal aspect van hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is in het verleden ingevoerd om zo de woningmarkt te stimuleren, waarnaast burgers kapitaal in de vorm van woningen versneld in eigen handen kunnen krijgen. Dit is een groot succes gebleken aangezien iedereen over alle lagen van de samenleving uitgebreid hiervan gebruik heeft gemaakt. Echter de kosten van de hypotheekrenteaftrek voor de Nederlandse Staat rijzen de pan uit. Het is belangrijk dat burgers continu kapitaal kunnen verwerven, omdat daarmee de woningmarkt in beweging blijft. Het compleet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek werkt dus niet. Hoe kan dit anders? Het blijft noodzaak dat de burger blijft investeren in en kopen op de woningmarkt. Het moet dus aantrekkelijk blijven om een woning te kopen, zondermeer voor het overgrote minder bedeelde deel van de bevolking. Dit is dan ook een argument om juist een degressief hypotheekrenteaftrekstelsel in te voeren. Burgers met een lage hypotheeklening en dus lage rentekosten kunnen relatief meer aftrekken, waarnaast burgers met een hoge hypotheeklening relatief minder kunnen aftrekken. Hier volgt een uiteenzetting. 

Staffeling binnen de hypotheekrenteaftrek

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek kan afhankelijk worden gemaakt van de hoogte van de hypotheeklening. Pas een degressieve hypotheekrenteaftrek toe zodat iedereen hypotheekrenteaftrek heeft, echter de last voor de overheid wordt verlaagd. Hierna volgt een voorstel voor de invoering van het degressieve hypotheekrenteaftrekstelsel: 

  • tot 75.000 euro kunnen we stellen dat de woningbezitter gevrijwaard wordt en dus de hypotheekrente 100% kan blijven aftrekken van het bruto loon;
  • tussen 75.000 en 150.000 euro kan 75% van de betaalde hypotheekrente worden afgetrokken;
  • tussen 150.000 en 300.000 euro kan 60% worden afgetrokken;
  • tussen 300.000 en 500.000 euro kan slechts 50% worden afgetrokken;
  • tussen 500.000 en 800.000 euro is dit 25%;
  • boven de 800.000 euro kan er niet meer worden afgetrokken van het bruto inkomen. 

Hoeveel kunt u aftrekken

Het is dan snel de vraag hoeveel u werkelijk kunt aftrekken bij de voorgestelde hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Stel u koopt een woning waarbij u een hypotheeklening moet afsluiten van 425.000 euro tegen een hypotheekrente van 4% per jaar. U wilt over dertig jaar uw lening met de annuïteitenmethode aflossen dan:

  • heeft u per jaar 425.000 * 0,04 / ( 1 – 1,04 ^ -30) = 24.578 euro aan hypotheek kosten. Dit is aflossing en rente tezamen;
  • het eerste jaar heeft u dan 425.000 * 0,04 = 17.000 euro aan rente kosten en dus 7.578 euro aan aflossing. Let wel die verhouding verandert ieder jaar omdat het aandeel aflossing toeneemt en rentekosten nemen af. 

In het huidige hypotheekrenteaftrekstelsel kunt u die 17.000 euro van uw bruto inkomen aftrekken. Hoeveel kunt u bij voorliggende degressieve hypotheekrenteaftrekstelsel aftrekken?:

  • [75.000*100% + (150.000–75.000)*75% + (300.000–150.000)*60% + (425.000–300.000)*50%] / 425.000 = 283.750/425.000 = 66,76% van de hypotheeklening;
  • oftewel 66,76% * 17.000 = 11.349 euro kan nog worden afgetrokken in dit voorbeeld. 

Deze woningeigenaar kan dus 5.651 euro niet meer aftrekken en dat betekent dan ook extra belastinginkomsten voor de overheid. Heeft deze persoon een inkomen in belastingschijf drie dan levert dit de overheid 5.651*42% = 2.374 euro per jaar extra op. Dit lijkt weinig maar de opgetelde waarde van alle hypotheekrenteaftrek binnen Nederland kan daarbij de Nederlandse Overheid veel besparen. 

Versneld aflossen van de hypotheekschuld

Het toepassen van een staffeling binnen de hypotheekrenteaftrek lijkt een eerlijke manier om de extra lasten bij de bevolking te verdelen. Kapitaalopbouw bij de minder bedeelden wordt nog steeds gestimuleerd terwijl de overheid per jaar wel stevig bespaart. Ook de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is daarmee van de baan en dus goed voor de woningmarkt. Woningen blijven daarmee betaalbaar, zeker voor de minder verdienenden. Iedereen betaalt mee, maar op een eerlijke manier. Daarnaast geldt dat de Nederlandse Overheid echt iets kan doen aan de huidige financiële crisis en dat daarbij Europese doelstellingen beter behaald kunnen worden. 

Dit artikel is slechts een voorstel omtrent de hervorming van het hypotheekrenteaftrek, het is echter aan de Regering om werkelijk een degressief hypotheekrenteaftrekstelsel concreet in te voeren. 

Lees verder:

Banksparenhypotheek versus annuïteitenhypotheek binnen het Lenteakkoord

Het Lente Akkoord: een ramp voor de Nederlandse burger

De woningmarkt, een negatieve spiraal

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheekrenteaftrek
http://zakelijk-financieel.todio.nl/prive-zaken/hervorming-hypotheekrenteaftrek-wat-zijn-de-gevolgen-5492.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in