Komt u in de ziektewet dan heeft u recht op een WIA uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheid van tussen 35% tot 80% kunt u een WGA uitkering krijgen. Hoeveel u krijgt bij een WGA uitkering is echter afhankelijk van hoeveel u werkelijk nog zelf verdient. In eerste instantie vult het UWV uw loon aan met 70% van het laatstverdiende loon over het arbeidsongeschikte deel. Na de loongerelateerde uitkering wordt de aanvulling echter beperkt, afhankelijk van hoeveel de deels arbeidsongeschikte persoon nog werkzaam is. Meer werken wordt beloond, minder werken bestraft. Hoe hoog uw uitkering is, is dan ook afhankelijk van uw inzet. 

Bereken de hoogte van uw WIA uitkering

Stel U belandt  in de ziektewet. Op hoeveel uitkering kunt u nu rekenen? De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is ingevoerd om juist uitkeringsgerechtigden te stimuleren om te werken. Binnen de WIA zijn er een tweetal primaire uitkeringen gebaseerd op de arbeidsongeschiktheid:

 • de WGA oftewel een uitkering conform de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. U valt daar binnen indien u door de UWV arts 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent bevonden;
 • de IVA oftewel een uitkering conform de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. In dat geval bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt en langdurig ongeschikt bevonden om te werken. 

Hoeveel krijgt u nu feitelijk bij een uitkering? Dit is grotendeels afhankelijk van uw eigen inspanning om naast de uitkering werkelijk naar uw capaciteit te gaan werken. 

Ziekte van een werknemer

Bent u werkzaam bij een onderneming? Dan is uw werkgever verplicht om de eerste twee jaar van uw ziek zijn door te betalen. Dit wordt namelijk voorgeschreven door de ‘Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte’. Daarmee wordt de zieke werknemer beschermd en wordt de kans gegeven om binnen de gestelde termijn te herstellen. Is de zieke werknemer hersteld dan kan de zieke werknemer zijn oude positie weer innemen binnen het bedrijf en de taken hervatten. Let wel: een zieke werknemer kan binnen de eerste twee jaar niet wegens de ziekte ontslagen worden. Pas na die twee jaar kan met de werkgever bij het UWV een WIA uitkering worden aangevraagd. 

De WGA uitkering

U heeft bij het UWV een uitkering aangevraagd. Valt u binnen de eerste categorie waarbij u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent bevonden? Dan krijgt u een uitkering, maar moet u ook aan het werk. Deels arbeidsongeschikt betekent namelijk eveneens deels arbeidsgeschikt. Binnen deze categorie bestaan er een drietal uitkeringstypen:

 • de loongerelateerde uitkering krijgt u indien u heeft gewerkt echter bent ziek geworden. Over het arbeidsongeschikte deel vergoedt het UWV u 70% van het laatst verdiende loon. U dient wel over de laatste 36 weken minimaal 26 weken in dienst geweest zijn;
 • is de loongerelateerde uitkering verlopen dan kunt u de loonaanvullende uitkering krijgen. Verdient u meer dan 50% van het arbeidsgeschikte deel? Dan wordt u door het UWV aanvullend beloond;
 • verdient u echter minder dan 50% van het arbeidsgeschikte deel dan krijgt u de vervolguitkering waarbij u over het arbeidsongeschikte deel aanvullend slechts 70% van het minimumloon krijgt. 

Meer werken betekent dan ook meer inkomen, en deze uitkeringen stimuleren daarbij de deels arbeidsgeschikte. 

Loongerelateerde uitkering berekenen

U heeft recht op de loongerelateerde uitkering dan krijgt u de eerste twee maand 75% van het laatstverdiende loon. Daarna wordt dit gereduceerd tot 70% bij een maximum van 49.297 euro.  

 • Stel u bent 55% arbeidsongeschikt en uw inkomen bedraagt normaal 75.000 euro per jaar. Hoeveel krijgt u dan nog? 45% van het inkomen kunt u zelfstandig verdienen oftewel 33.750 euro. U krijgt van de uitkering nog (49.297 – 33.750) * 70% = 10.883 euro. U heeft dus een inkomen van 44.633 euro;
 • Verdient u minder dan het maximaal gestelde dan geldt het volgende bij een inkomen van 33.000 euro per jaar: u verdient zelf 33.000 * 45% = 14.850 euro en dus legt de uitkering 33.000 * 55% * 70% = 12.705 euro bij. Uw inkomen bedraagt 27.555 euro.

Loonaanvullende uitkering berekenen

Is de loongerelateerde uitkering verlopen – dit is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren – dan komt u in de loonaanvullende uitkering. Dit betekent wel dat u meer dan 50% van uw capaciteiten moet verdienen. In het voorgaande voorbeeld heeft u het volgende inkomen:

 • u bent 55% arbeidsongeschikt en dus dient u nog 50% van 45% van uw loon te verdienen oftewel 75.000 * 45% * 50% = 16.875 euro. Verdient u 20.000 euro dan voldoet u daaraan en vult de uitkering dit aan met 10.883 euro zodat u nog een inkomen heeft van 30.883 euro;
 • bij een inkomen van 33.000 inkomen moet u dus zelfstandig meer dan 33.000 * 45% * 50% = 7.425 euro verdienen. Stel u verdient nog 11.000 euro dan wordt dit aangevuld met 12.705 euro waarmee uw inkomen op 23.705 euro komt.

U ziet dat de uitkering hetzelfde bedrag aanvult bij de loongerelateerde en de loonaanvullende uitkering. Dit ligt anders wanneer u minder dan 50% van het arbeidsgeschikte deel verdient. 

Vervolguitkering berekenen 

U bent deels arbeidsongeschikt echter U gaat bij de pakken neerzitten. U werkt weinig en bent niet gemotiveerd. Dit wordt niet beloond aangezien u dan slechts recht heeft op een vervolguitkering. Verdient u minder dan 50% van het arbeidsgeschikte deel, dan wordt de aanvulling op het inkomen bepaald op basis van het minimum inkomen. Per 2012 bedraagt het minimum loon 17.359 euro per jaar. Verdient u minder dan 50% van uw capaciteiten dan krijgt u aanvullend 70% van het minimum inkomen over het arbeidsongeschikte deel. In voorgaande voorbeelden wordt uw inkomen aangevuld met 17.359 * 55% * 70% = 6.683 euro.  

 IVA uitkering berekenen

Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaard dan bent u duurzaam ziek. De kans dat u herstelt wordt daarbij eveneens klein geacht. U heeft recht op de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U ontvangt 75% van het laatstverdiende loon met een maximum van 49.297 euro. Oftewel bij een laatstverdiende loon:

 • van 75.000 euro ontvangt u 49.297 * 75% = 36.972 euro;
 • van 33.000 euro ontvangt u 33.000 * 75% = 24.750 euro. 

Let wel dat de hoogte van uw uitkering afhankelijk is van uw laatstverdiende loon alsmede het percentage van uw arbeidsongeschiktheid.

Lees verder:

Op hoeveel WIA uitkering kunt u rekenen?

Maximumdagloon en loongrens als beperking op de uitkering

Uitkeringen bij ambtenaren ontslag

Waar krijg je mee te maken bij een uitkeringsaanvraag?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_werk_en_inkomen_naar_arbeidsvermogen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in