Als je als privé-persoon in de schulden raakt en je bijna ten onder gaat; gas, licht en water dreigen te worden afgesloten, je huisraad uit huis dreigt te worden gehaald of je zelfs op het punt staat uit huis gezet te worden, dan is er nog 1 vangnet: De W.S.N.P. (Wet Sanering Natuurlijke Personen). – Via je gemeente, afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kun je aangeven dat je geen uitweg meer ziet, en in veel gevallen zal de gemeente dan willen helpen. Maar lees het onderstaande goed voordat je deze stap zet.

W.S.N.P. – De aanvraag

Verzamelen gegevens

Het eerste wat je moet doen als je een aanvraag schuldhulpverlening wilt gaan doen is alle gegevens bij elkaar zoeken over de betalingsachterstanden die je hebt. Het is belangrijk dat je hierbij niets (moedwillig) verzwijgt en dat je de gegevens zo compleet mogelijk meeneemt naar de dienst W.M.O. van je gemeente. Meestal kun je hiervoor niet zomaar naar binnen lopen, je moet wel even een afspraak maken.

Tijdens het gesprek met de ambtenaar van de W.M.O. is het belangrijk dat je open en eerlijk bent over het ontstaan van je schulden en dat je goed vertelt wat je hebt geprobeerd om de achterstanden te voorkomen of niet groter te laten worden. De eerste persoon die een beslissing neemt of jij wél of niet geholpen gaat worden is deze ambtenaar, zorg dus dat je vriendelijk blijft zodat deze persoon een goede indruk van je krijgt.

Het normale traject

Wat er na de aanvraag gebeurt is per gemeente, en eigenlijk zelfs per geval, verschillend; de een krijgt een inkomensbeheerder toegewezen, de ander niet; sommige gemeenten sturen alle papieren door naar een G.K.B. (Gemeentelijke Krediet Bank), andere gemeenten gaan zelf voor je aan de gang. Hoe dan ook; door je aanvraag en het feit dat er bekeken moet worden of je hulp verdient zullen al je schuldeisers worden aangeschreven en zij zijn dan verplicht hun vorderingen tijdelijk op te schorten. Na bestudering van de gegevens en diverse gesprekken tussen de behandelende instantie en de schuldeisers wordt uiteindelijk besloten tot een minnelijke regeling, of de W.S.N.P.

Een minnelijke regeling houdt meestal in dat de aanvrager van schuldhulp een lening krijgt van de instantie die hem helpt terwijl de schuldeisers alvast schadeloos gesteld worden door diezelfde instantie. De schuldenaar houdt dus zijn schuld maar de druk is van de ketel en de lening moet in 3 jaar worden afbetaald, zonder nieuwe schulden te maken, natuurlijk.

De W.S.N.P. betekent in feite dat je persoonlijk failliet verklaard wordt maar je mag wel in je huis blijven wonen en tot op zekere hoogte je eigendommen behouden, zelfs een auto is hierbij geen uitzondering mits je deze nodig hebt voor woon- werkverkeer. Ook de W.S.N.P. is een regeling waar je normaal 3 jaar aan vast zit en in die tijd worden je schulden bevroren; de schuldeisers krijgen pas na afloop uitbetaald. 

Om aan te denken

Normale procedure

In de tijd die verstrijkt tussen de behandeling van de aanvraag en de beslissing W.S.N.P. worden er al een paar belangrijke stappen genomen om te zorgen dat je problemen zo snel mogelijk voorbji zijn. Ben je alleenstaand, of op de datum van aanvraag getrouwd in gemeenschap van goederen dan word je als 1 enkele rechtspersoon gezien en is de beslissing uiteindelijk vrij eenvoudig en deze geldt voor alle personen die bij de aanvraag betrokken zijn; begindatum en einddatum zijn voor iedereen gelijk.

Afwijking WSNP

Als je samenwoont kan de situatie heel anders worden, zelfs al ga je samen naar de gemeente voor de aanvraag en ook al sta je tijdens dezelfde zitting bij de R.C.(Rechter-Commissaris)! Op de datum van aanvraag word je dan nog als 2 rechtspersonen gezien en dat blijft zo tot na de afwikkeling van de regeling. Zo kan het dus gebeuren dat de R.C. besluit dat het voor 1 van beide partners duidelijk is dat deze geholpen moet worden, maar de andere moet nog informatie leveren; bijvoorbeeld of er wel voldoende gesolliciteerd is of dat er echt geen andere betalingsachterstanden zijn.

Hierdoor kan het zomaar zijn dat 1 van beide partners al per 1 april wordt geholpen maar dat de ander een half jaar later nogmaals naar de R.C. moet om te bewijzen dat hij/zij het ook verdient om geholpen te worden.

In de aanloop naar de zitting bij de R.C. nog even snel gaan trouwen om wel in gemeenschap van goederen, en dus als 1 rechtspersoon ter zitting te verschijnen helpt niet! De R.C. neemt de situatie op de datum van aanvraag in de uitspraak mee.

Gevolg WSNP

Gesteld dat uiteindelijk beide personen worden toegelaten kom je in een vreemde situatie terecht, zeker bij een gezinsindeling waarbij er 1 kostwinner is. In dit geval zal namelijk vaak de kostwinner, achteraf bekeken het meeste last hebben van de W.S.N.P.-regeling omdat het meestal de kostwinner is die als eerste geholpen wordt.

De kostwinner komt in dit geval namelijk een half jaar eerder aan zijn "Schone Lei" dan zijn partner maar draait wel op voor de afwikkeling van het laatste half jaar van de schulden van zijn partner. In een goede relatie natuurlijk geen probleem, maar wél iets om over na te denken voor je de stap naar schuldhulpverlening zet!


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in