Geld maakt niet gelukkig, dat is een aloude levenswijsheid. Maar de chronische afwezigheid van geld is de oorzaak van vele, vaak elementaire problemen. Wie geen of weinig financiële middelen heeft, ondervindt in onze maatschappij niet alleen verlies van prestige, hem dreigen ook een armoedig bestaan en een leven "aan de rand van de samenleving".

""Geld en vermogen basis voor zelfstandig bestaan

Geld en vermogen maken weliswaar niet vrij van alle zorgen, maar vormen wel de basis voor een redelijk zelfstandig bestaan met voldoende persoonlijke keuzevrijheden. Bovendien kan vermogen een eerste aanzet vormen om financiële onafhankelijk te worden.

 

Maar tot een écht zorgeloos leven behoren natuurlijk ook gelukkige relaties, een hechte vriendenkring, erkenning en nog véél meer, wat niet allemaal met geld te koop is. Daarvan ben ik me terdege bewust als ik hier de vrijheid neem om mijn aandacht in eerste instantie op de materiële kant van ons bestaan te focussen…

Het nut van financiële buffers

Zowel zakelijk als privé ontmoeten we elke dag mensen die ontevreden zijn over hun materiële omstandigheden. Zelfs mensen met een crisisbestendige baan lukt het soms niet om voldoende financiële buffers aan te leggen om daaruit plotselinge optredende belastingen en noodsituaties het hoofd te bieden.

Hoewel dat in eerste instantie moeilijk, vervelend of zelfs overbodig mag lijken, staat het definiëren van concrete doelen aan het begin van elke zinvolle vermogensplanning. Waarbij met "concrete doelen" geen clichés worden bedoeld als:"snel rijk in korte tijd" of "zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk inspanning".

Bedoeld zijn gekwantificeerde doelstellingen zoals "100.000 euro in twee jaar". Achterliggende gedachte bij het stellen van concrete doelen is om mensen blijvend te motiveren, om hen als het ware een spreekwoordelijke wortel voor te houden, die een stimulans schept en de innerlijke drang om vol te houden of door te gaan. 

Stel realistische doelen

Eveneens erg belangrijk zijn realistische, dat wil zeggen objectief haalbare doelstellingen. Maar het moeten vooral de eigen doelen zijn, niet die van anderen. Voorwaarde daarvoor is uiteraard om de eigen behoeften en verlangens te leren kennen: heb ik echt die grote auto nodig, dat trendy polshorloge of die representatieve designkeuken?

Of meen ik zulke dingen alleen maar nodig te hebben om met anderen te kunnen wedijveren of om daarmee erkenning bij zogenaamd belangrijke mensen te verkrijgen? Bij het inventariseren van de eigen behoeften wordt vooral eerlijkheid en openheid ten opzichte van jezelf gevraagd!

Verhogen van inkomsten

Wie rijk wil worden (of althans niet arm wil blijven) moet logischerwijs aan twee stelschroeven draaien, die van de "inkomsten" én die van de "uitgaven", en elk uiteraard in de juiste richting. In het kader van dit verhaal beperken we ons tot de inkomstenkant.

Gewoonlijk gaan de meeste mensen ervan uit dat daarmee loon of salaris uit beroepsmatige activiteit is bedoeld. Dat klopt, maar slechts ten dele! Uiteraard vormen de betalingen van de werkgever doorgaans de grootste post op ons bankafschrift, maar nergens staat geschreven dat het daarbij blijven moet.

Het is aan te bevelen om altijd te streven naar een tweede of derde inkomstenbron. Sowieso moet men ten aanzien van geldzaken altijd en overal alert zijn op mogelijkheden die zich in klinkende munt laten omzetten.
 


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in