Om de wettelijke minimale vijftig procent af te lossen op de hypotheek na dertig jaar dient u daartoe voorzieningen te treffen binnen een hypotheek. U kunt gedurende de looptijd aflossen, maar u kunt mogelijk ook beter aflossen nadat de dertig jaar zijn afgelopen. U dient dan aan kapitaal opbouw te doen, waarmee de aflossing gerealiseerd kan worden. Welke methode van aflossing na het verstrijken van de looptijd is het meest betrouwbaar te noemen, in vergelijking met de aflossing gedurende de looptijd. Meest betrouwbaar zijn de lineaire hypotheek, annuïteiten hypotheek en banksparen hypotheek.

Aflossing hypotheek na looptijd

Als hypotheek lener bent u verplicht om minimaal de helft van de hypotheek lening na looptijd af te lossen. Om het wettelijk verplichte deel van de hypotheek lening werkelijk af te betalen dient u daartoe bij het afsluiten van de hypotheek maatregelen te treffen. De belangrijkste vraag voor u is daarbij:

  • wilt u tijdens de looptijd aflossen op de hypotheek lening? of doet u dit achteraf?
  • en welk type hypotheek aflossings methode wilt u daarbij toepassen?

Op zich is het aflossen gedurende de looptijd zeer betrouwbaar, omdat u zeker weet dat u werkelijk aflost. Maar hoe zit het dan met andere hypotheek vormen zoals de: 

Hieronder leest u wat u maximaal kunt lenen, wat u verplicht moet aflossen en welke hypotheekvormen voor aflossing na de looptijd een betrouwbare aflossingsvorm bieden. Let daarbij op dat de rente lasten in principe bij aflossing na de looptijd onveranderd hoog blijven. Wat wijsheid is, zal een rekensom moeten uitwijzen. 

Verplichting aflossen hypotheek

Sinds 2011 dient de hypotheek lener verplicht vijftig procent van de hypotheek schuld of meer na dertig jaar aflossen, waarbij u niet meer dan 6% boven de marktwaarde van de woning kunt lenen. Daartoe kan de hypotheek lener enerzijds tussentijds aflossen:

  • middels de lineaire hypotheek waarbij iedere maand een vast bedrag wordt afgelost en over de openstaande hypotheekschuld rente wordt betaald danwel;
  • via de annuïteiten hypotheek waarbij iedere maand een vast bedrag voor aflossing en rente in rekening wordt gebracht.

Dit biedt enige zekerheid aangaande de aflossing van de hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek. Toch kunt u ook het verplichte deel voor aflossing na de dertig jaar looptijd aflossen. 

Aflossen van de hypotheek achteraf

En andere methode om de hypotheek af te lossen is na de looptijd van de hypotheek lening. De hypotheek kan voor een maximale periode van dertig jaar worden afgesloten. Na de looptijd van de hypotheek lening dient u minimaal de helft van de hypotheek schuld te hebben afbetaald. Daartoe dient u dan maatregelen te nemen aangaande het tot stand komen van die financiering. Er zijn meerdere mogelijkheden om het wettelijke minimum deel af te lossen op de hypotheek na looptijd. Hieronder worden enkele daarvan besproken en aangegeven of het een redelijk betrouwbare vorm van kapitaal opbouw voor aflossing van op de hypotheek lening is.  

Beleggingshypotheek

Een zeer populaire hypotheek vorm is de beleggingshypotheek geweest. De kapitaal opbouw wordt daarbij gerealiseerd door investering van het ingelegde kapitaal in beleggingen en aandelen om daaruit een stevige kapitaal groei te realiseren. Dit werkt op zich goed indien de beurzen stijgen, echter werkt uiteraard slecht indien de beurzen (zoals nu het geval) is jarenlang dalen. Een beleggingshypotheek biedt daarom ook weinig zekerheid aangaande het kunnen realiseren van het wettelijk verplichte minimum aan hypotheek aflossing. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de inleg theoretisch in waarde daalt, zodat u er op de lange termijn zelfs nog extra moet betalen voor de hypotheek lening. 

Verzekeringshypotheek

Een verzekerings hypotheek zorgt ervoor dat de inleg wordt besteed aan een meer betrouwbare vorm van kapitaal opbouw. Gewoonlijk werd daartoe een acht procent groei gerealiseerd echter dat is met de tijd naar beneden bijgesteld naar vier procent zodat de inleg per maand is verhoogd. Dit om zo wel tot het benodigde minimaal verplichte aflossing op de hypotheek lening te komen. Alhoewel de verzekeringshypotheek een meer betrouwbare vorm van kapitaal opbouw is dan de beleggingshypotheek is er nog een zekere mate van onzekerheid in hoeverre het verwachte kapitaal voor de aflossing van de hypotheek lening werkelijk wordt bereikt. 

Banksparen hypotheek

De laatste vorm die we hier bespreken is de hypotheek vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van banksparen. Dit is een vorm van kapitaal opbouw waarbij u gebruik maakt van gunstige fiscale voordelen. Tussen de belastingdienst en banken is een spaarvorm vastgelegd waarbij u bruto inleg voor kapitaal opbouw kunt gebruiken. Maandelijks legt u een deel van uw bruto inkomen in en dus bespaart u direct dat deel op de inleg. Indien u gewoonlijk 42% belasting betaalt, dan bespaart u direct voor iedere euro inleg 42 eurocent. Dat is het gunstige voordeel van banksparen. Daarnaast is rente op rente vrijgesteld van belastingheffing en krijgt u een relatief hoge rente vergoeding voor het langdurige banksparen contract. Wijzigt de rente stand? Dan kan de inleg daarop enigszins worden aangepast, zodat u na looptijd van het banksparen hypotheek precies uitkomt op het gewenste aflos kapitaal bedrag. Van de genoemde aflossings vormen biedt de banksparen hypotheek de meest gunstige en betrouwbare manier om werkelijk het wettelijk minimum af te lossen op de openstaande hypotheek lening.

Keuze hypotheek vorm

Het is overduidelijk dat u een zekere aflossings vorm op de hypotheek wilt hebben. Op basis van het voorgaande heeft u inzicht in de drie meest zekere aflossings vormen. Dat zijn de:

  • lineaire en annuïteiten kunt u zeker aflossen, omdat u feitelijk iedere week ziet dat u een deel aflost op het hoofdbedrag. Het is echter wel zo dat u deze aflossing doet van het huidige netto inkomen;
  • en de banksparen hypotheek. Deze vorm wordt ondersteund door de banken in samenwerking met de belastingdienst. U profiteert van het belastingvoordeel omdat uw inleg niet wordt belast en dus de inleg is gevormd door bruto inleg. Daarnaast kan de inleg in de tussentijd groeien, en dus kan de primaire inleg relatief klein zijn om het gewenste aflossings bedrag op de hypothecaire lening voor elkaar te krijgen.

Welke hypotheek vorm u neemt is uiteraard afhankelijk van uw eigen voorkeuren. Er zijn voor de banksparen hypotheek echter duidelijke overtuigende argumenten om juist voor deze hypotheek vorm uit financieel oogpunt te kiezen. Kies verstandig, en kies met uw portemonnee in het achterhoofd.

Misschien ook nuttig:

Invloed van moeten aflossen

Hoe kun je het beste aflossen? 

http://www.hypotheek-banksparen.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annuïteitenhypotheek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lineaire_hypotheek
http://www.hypotheek-weetjes.nl/soorten-hypotheken/banksparen.php

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in