Een hypotheekakte legt de overeenkomst vast tussen de hypotheek gever en de hypotheek verstrekker. Aangezien tussen beide partijen een (hoge) hypotheek lening wordt verstrekt, dient deze transactie (en met name) de voorwaarden van de hypotheek lening concreet in een hypotheekakte te worden vastgelegd.

Daartoe dienen beide partijen de hypotheekakte te ondertekenen waarbij veelal een van de medewerkers van het notaris kantoor de hypotheek verstrekker bij volmacht vertegenwoordigt. Zodra de hypotheekakte door de betrokkenen is ondertekend, verzorgt de notaris dat het recht van hypotheek voor deze woning aan de naam van de koper gekoppeld wordt, door inschrijving in de openbare registers, zoals bij het Kadaster. 

Het kadaster is het centrale register waar staat vermeld wie welke panden in bezit heeft. Ook staat daar vermeld wie eigenaar is van een bepaald stuk grond. Zorg ervoor dat jouw woning en de grond waarop de woning op staat, goed vermeld staan bij het Kadaster.

Werking van een hypotheek

Zodra u een woning op het oog heeft om te kopen kan u daartoe een lening aan gaan. Dit is de hypotheeklening die u afsluit bij een hypotheek verstrekker. De hypotheek verstrekker kan daarbij zijn:

  • de bank;
  • een pensioenfonds of;
  • een verzekeringsmaatschappij.

De woning geldt daarbij als onderpand voor de hypotheek lening. De woning vormt dus de belangrijkste basis waarmee de financiering bij de hypotheek verstrekker wordt verkregen. Dit betekent eveneens dat als de hypotheek lener de maandelijkse lasten niet meer kan voldoen, dat de hypotheek verstrekker als borghouder van de woning de woning kan verkopen. Dit wordt ook wel het recht op parate executie bij hypotheken genoemd. Daarom is het ook belangrijk dat vooraf de financiele ruimte van de hypotheek nemer wordt geanalyseerd, waarbij baan garantie eveneens een belangrijk item is. Koop daarom nooit een te duur huis. Is alles akkoord bevonden dan kan de notaris de hypotheek akte opstellen. 

Inhoud hypotheekakte

De hypotheekakte maakt een beschrijving van het over te dragen eigendom alsmede de financiering daarbij. Zo wordt in de hypotheekakte een aantal paragrafen opgenomen zoals:

  • welk pand – met omschrijving daarvan – wordt gebruikt als onderpand voor de verstrekking van de hypotheeklening;
  • binnen de hypotheekakte wordt de hypotheek hoofdsom opgenomen, welke hypothecaire leningsvorm daarbij toegepast is, en dus de wijze waarop de hypotheek zal worden afgelost;
  • de hoogte van de te vergoeden maandelijkse hypotheek rente;
  • regels voor eventuele tussentijdse ontbinding van de hypotheekakte;
  • bovendien wordt aangegeven dat de woning niet dermate mag worden verbouwd dat de marktwaarde van de woning door de verbouwing afneemt. 

Huurbeding

Het hebben van huurders in een woning kan betekenen dat de woning niet verkocht kan worden, of dat de kans op schade aan het pand groot is. Daartoe kan de hypotheek verstrekker een beding binnen de hypotheekakte laten opnemen waarmee het de eigenaar van de woning verbiedt om delen van het pand te verhuren. Dit heeft te maken met het feit dat een pand moeilijk kan worden verkocht danwel dat de woning minder opbrengt wanneer het tot een parate executie mocht komen. De koper dient bij de overweging om een deel van het pand te verhuren daartoe bij de hypotheek verstrekker toestemming vragen. 
 

Naast dat een hypotheekakte voor de financiele afwikkeling van zaken wordt opgesteld, wordt eveneens een leveringsakte opgesteld. Dit is de zogeheten transportakte welke als bewijs wordt aangedragen dat de woning van eigenaar is veranderd. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in