De bezuinigingen, die vooral het speciaal onderwijs zullen treffen, houden de gemoederen bezig. Mocht het wetsvoorstel door de leden van de Eerste- en de Tweede Kamer worden goedgekeurd, dan krijgt het speciaal onderwijs 300 miljoen euro minder aan subsidiegelden. De jonge hulpbehoevenden uit onze samenleving kunnen hier de dupe van worden.

Indien de plannen met betrekking tot passend onderwijs worden doorgevoerd dan zal het huidige budget van passend onderwijs worden verlaagd van 3,7 miljard naar 3,4 miljard euro. Het huidige budget van regulier onderwijs zal niet worden verlaagd maar ook niet worden verhoogd, terwijl het reguliere onderwijs wel veel meer verantwoordelijkheden zal krijgen.

Zodra het wetsvoorstel wordt goedgekeurd dan zal het ten uitvoer worden gebracht vanaf augustus 2012. Het speciaal onderwijs zal blijven bestaan maar biedt alleen plaats voor 70.000 leerlingen. Duizenden leerlingen die op het speciaal onderwijs zitten moeten om deze reden naar het reguliere onderwijs.

De eventuele consequenties van de wet ‘Passend Onderwijs’

De bezuinigingen zullen ook de kinderen met een rugzakje op het reguliere onderwijs treffen. De begeleiding van een hulpbehoevend kind met een rugzakje op het reguliere onderwijs, komt te vervallen. Ook zullen de speciale scholen geen subsidiegelden meer krijgen voor kinderen uit culturele minderheidsgroepen. Bovendien gaat het leerlingenvervoer ten behoeve van het vervoeren van kinderen op het speciaal voortgezet onderwijs, grotendeels vervallen.

Veel kinderen, ouders, leerkrachten en leerlingbegeleiders vrezen voor de consequenties. Door de bezuinigingen zullen een hoop leraren en leerlingbegeleiders verdwijnen. Het aantal leerlingen in een klas zal groter worden. Kinderen die naar het reguliere onderwijs moeten, die zullen veel meer gestigmatiseerd worden. Kinderen op het reguliere onderwijs, die zullen door de komst van leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of andere problemen, minder aandacht krijgen. Leerkrachten zullen door een groter aantal kinderen en minder leerlingbegeleiders in een klas, meer belast worden. Uitval van leerkrachten zal daarom meer voorkomen. Naast het feit dat veel kinderen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs zullen gaan, zullen er ook een aantal naar een kinderdagverblijf gaan. Het recht op onderwijs zal hen worden afgenomen.

Kinderen die op het speciaal voortgezet onderwijs zitten, waarvan het leerlingenvervoer wordt afgeschaft, kunnen makkelijk ten prooi vallen op het Centraal Station. Deze kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen eerder gelokt worden door drugsdealers, loverboys en pedofielen.

De Consultatie, dé bedenkers van het nieuwe stelsel van ‘Passend Onderwijs’

De Consultatie is de organisatie die over het nieuwe stelsel van passend onderwijs gaat. Hun uitgangspunt van passend onderwijs is juist dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school gaan en daar extra ondersteund worden. Alleen kinderen die het echt nodig hebben gaan naar het speciaal onderwijs. Volgens de consultatie zijn er de afgelopen jaren, onnodig veel kinderen naar het speciaal onderwijs gestuurd, wat tot hogere kosten leidt. Om deze stijgende trend te voorkomen zal er in augustus 2011 een wetsvoorstel worden overlegd bij de Eerste- en de Tweede Kamer.

Het bedrag à 3,4 miljard euro zal zo min mogelijk worden verstrekt aan organisaties die bemiddelen bij begeleiding van kinderen. Deze organisaties zijn in veel gevallen niet transparant, het is daarom niet bekend of het geld op correcte wijze wordt besteed. De nieuwe plannen zijn om de scholen uit dezelfde regio te laten samenwerken en hen gezamenlijk te laten bepalen, hoe het geld zal worden besteed.

De consultatie nodigt mensen uit die in het onderwijs werkzaam zijn om een reactie achter te laten op de site www.internetconsultatie.nl. Dit ter verbetering of aanvulling op het wetsvoorstel, dat in augustus dit jaar besproken zal worden in de kamers. Als u als ouder op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot dit wetsvoorstel, dan kunt u uiteraard ook reageren op de site.

www.rijksoverheid.nl
www.internetconsultatie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in