Een van de belangrijkste kerkvaders die heeft bijgedragen aan het succes van het christendom was Augustinus. In dit artikel wordt iets over zijn leven en zijn werk verteld. Zo wordt er gesproken over zijn jeugd. Tijdens die periodde heeft hij zich zeer misdragen

http://www.historyathome.nl

Augustinus en zijn strijd tegen zonde en lust

In 354 werd Aurelius Augustinus in Thagaste (Noord – Algerije) geboren. Deze Aurelius Augustinus zou de grootste theoloog van zijn tijd worden. Tot in onze tijd heeft hij zijn gezag behouden. Voor het zover was echter, was hij een jongen die zijn moeder veel verdriet bezorgde. Zijn moeder, die overtuigd christen was, vertelde hem veel over Jezus en het christendom. Augustinus hoorde haar wel en scheen ook goed te luisteren, maar op de een of andere manier leek het wel of hij zoveel mogelijk in verzet kwam tegen dit christendom. Eerst was hij een ondeugende jongen die niet deed wat zijn leraren hem zeiden. Ook stal hij eens peren bij zijn buurman. Later werd het ernstiger. Als puber kwam hij in aanraking met slechte vrienden en joeg hij alles na wat verboden was. Hij vond vermaak in de zonde en lust. Hij werd goddeloos en onverschillig. Na zijn studie werd hij leraar in de welsprekendheid. Na verloop van tijd verhuisde hij, tegen de wil van zijn ongeruste moeder, naar Rome. Deze vreesde dat hij zijn goddeloze leven in heviger mate zou voortzetten. Het ging hem daar in Rome niet goed. Hij werd ziek en was geheel alleen. Na enige tijd werd hem de mogelijkheid geboden om een post in Milaan te aanvaarden. Hij besloot dat te doen.

Een keerpunt in zijn leven

In die dagen was Ambrosius bisschop. Hij ging luisteren naar diens preken, omdat deze een beroemd man was. Hij vond hem goed preken en na verloop van tijd ging Augustinus ook op de inhoud van de boodschap letten. Zijn moeder, die inmiddels vanuit Afrika ook naar Milaan was gekomen, wist hem uiteindelijk toch tot het christendom over te halen. Enige tijd leefde hij in vrede met zichzelf. Daarna werd hij echter achterhaald door het noodlot. Zijn moeder, die zijn steun en toeverlaat was, overleed. Hij besloot naar Afrika terug te keren en ging op zijn landgoed in Carthago wonen. Bij zijn jeugdliefde had hij een zoon verwekt. Zijn zoon stierf echter en hij bleef uiteindelijk alleen achter. In 394 koos men Augustinus tot bisschop van Hippo. Vanaf toen ving zijn belangrijkste levenswerk aan. Hij ging de strijd tegen de dwalingen van zijn tijd beginnen.

Succesvol christendom

Het is noodzakelijk iets over die dwalingen te vertellen. Hierdoor worden de diverse religieuze controversen van die tijd begrijpelijk gemaakt. Het is misschien een ver van ons hedendaagse leven afstaande problematiek maar ik heb toch gemeend dit te moeten uitleggen. Al was het alleen maar om aan te tonen dat het succesvol zijn van het christendom lang geen uitgemaakte zaak was. Zeker in het begin van de geschiedenis van deze godsdienst had het alle kanten uit kunnen gaan hoewel sommigen (in de afloop tot dusver) er uiteraard de hand van god in zien. Ho dit ook zij het optreden van Augustinus is zeer belangrijk geweest voor het ontstaan van de kerkleerom Na deze uitweiding gaan wij dan weer verder met het levensverhaal van Augustinus.Dit betreft vooral zijn leven als bisschop van Hippo. Het is hier dat hij uitgroeit tot de bepalende factor van de vroege kerk. (Dit gebeurt echter in het volgende artikel)


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in