Het gebeurt zo vaak. Een artikel in de krant van een veelpleger die voor de rechter moet verschijnen. Een notoire inbreker of een crimineel die zich structureel bezig houdt met proletarisch winkelen. En vaak is de uitkomst hetzelfde. Ze komen er vanaf met een lichte (voorwaardelijke) gevangenisstraf of een taakstraf.

Overtreding versus misdrijven

Het zijn juist dit soort zaken die menige burger de stoom uit de oren doet komen. Zeker als deze burger net voor de tweede keer dat jaar een bekeuring in de bus gekregen heeft voor een overschrijding van de maximale snelheid met een klein aantal kilometers. Maar niets begripvolle rechter, die de strafmaat een beetje aanpast. Nee, betaald zal er worden en wel binnen een bepaalde termijn. Want anders komt er een verhoging op, die uiteindelijk soms hoger uitkomt dan de oorspronkelijke boete. En als de burger dan nog niet wil betalen, dan komt er een gerechtsdeurwaarder aan huis en neemt eventueel persoonlijke goederen in beslag ter dekking van de openstaande schuld aan justitie. Ook kan het zijn dat deze ongehoorzame burger als dwangmaatregel enkele dagen wordt ingesloten. Dit heeft echter geen enkel effect op de openstaande boetes, want die blijven staan.

Misdrijven

Zoals aangegeven met betrekking tot de notoire inbreker of dief, wordt deze na een aantal keer door de politie te zijn opgepakt, opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.

Hij is dan bijvoorbeeld al diverse keren door de politie opgepakt in verband met een aantal inbraken. De daarvoor opgemaakte processen-verbaal worden door de rechtbank samengevoegd en in één keer behandeld. Laten we stellen dat de dief vijf keer is aangehouden voor woning inbraken. Dan heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal of gekwalificeerde diefstal (dit is diefstal onder verzwarende omstandigheden zoals; tijdens nachtelijke uren, met een valse sleutel, in vereniging, door middel van braak) De strafmaat voor deze misdrijven loopt van minimaal vier jaar (gewone diefstal) tot maximaal negen jaar gevangenisstraf (bij gekwalificeerde diefstal)

Als deze crimineel dan tot een lage gevangenisstraf of een taakstraf wordt veroordeeld, komt dat niet erg rechtvaardig over voor de eerlijke burger die een paar verkeersovertredingen maakt.

Overtredingen

Bij bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen staat elke boete op zich. Heeft men bijvoorbeeld vijf bekeuringen gehad voor een lichte verkeersovertreding, dan is er geen rechter die deze zaken bij elkaar voegt en daar een voor de burger acceptabele boete voor oplegt. 5 x € 50,- =  € 250,-  en geen  rond bedrag van bijvoorbeeld € 100,-. Daar waar de rechter misdrijven bij elkaar op een hoop veegt en een boete oplegt die in geen verhouding staat tot de (weliswaar) maximale straf, moet de verkeersovertreder tot de laatste cent betalen.

Is dat juridisch juist?

Het zal wel kloppen, maar het voelt niet erg rechtvaardig. Bovendien zegt artikel 1 van de grondwet (het gelijkheidsbeginsel) daarover het volgende; Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het is dus maar de vraag op het samenvoegen van een aantal misdrijven met een lage(re) straf tot gevolg, terwijl dit niet gebeurd bij een aantal (verkeers-) overtredingen, niet strijdig is met artikel 1 van de grondwet. Want waarom leidt de samenvoeging van een aantal misdrijven tot één lage straf, terwijl de overtredingen afzonderlijk worden afgehandeld en tot de laatste eurocent betaald moeten worden?

Of het juridisch kan is de vraag, maar dat het voor de eerlijke burger zeer onrechtvaardig voelt, staat als een paal boven water.

Het is wachten op de eerste jurist die zich hierin vastbijt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in