Door in de wet vast te leggen dat zwaarder wordt gestraft, als het slachtoffer een duidelijk zwakkere partij is dan de dader(s), kan de rechter beter rekening houden met de gevoelens in de maatschappij bij het bepalen van een straf.

Het gebeurt bijna dagelijks. Misdrijven gepleegd door hufters en criminelen. De gewone burger ergert zich er dagelijks over. Maar die ergernis wordt nog vergroot als de dader(s) na veel moeite worden opgepakt en door de rechter met een taakstrafje de deur uit worden gestuurd. Vaak staat de straf niet in verhouding tot het leed wat is aangedaan.

Straf verzwarende omstandigheden:

Vaak  is er een bejaarde bij betrokken, een kleine zelfstandige, een kind of een (jonge) vrouw. En vaak zijn de daders hufters of criminelen in de bloei van hun leven. Het is juist dit gegeven dat harder moet worden aangepakt door in de wet vast te leggen dat, als het slachtoffer duidelijk de zwakkere partij is dan de dader, er automatisch een strafvermeerdering plaats vindt. Het is namelijk erg belangrijk dat de zwakkeren in de maatschappij beter beschermd worden en dat er een duidelijk signaal uitgaat naar potentiele daders. Men kan dan bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

gezonde sterke dader versus invalide slachtoffer.

gezonde sterke mannelijke dader versus vrouwen

gezonde sterke dader versus kind

gezonde sterke daders versus 1 persoon

gezonde sterke dader versus bejaarde

Ambtsmisdrijven:

De wet kent al een dergeliijk artikel in het strafrecht. Artikel 44 van het wetboek van strafrecht stelt dat als een misdrijf gepleegd wordt vanuit de ambtelijke hoedanigheid de straf met 1/3 verhoogd kan worden. Het zou daarom niet vreemd zijn om een nieuw artikel in het wetboek van strafrecht op te nemen met een zelfde strekking, zodat de zwakkere partij( het slachtoffer) beter beschermd wordt tegen de dader(s).

Draagvlak samenleving:

Als burgers zien dat de rechter bij de strafbepaling de straf met bijvoorbeeld 1/3 verhoogd omdat het slachtoffer duidelijk de zwakkere partij was, zal het draagvlak onder burgers, met betrekking tot de opgelegde straffen toenemen. Ook voor daders is het een duidelijk signaal om van de zwakkeren in de samenleving af te blijven. Desondanks blijven er criminelen en hufters bestaan en zal er altijd ellende op straat voorkomen. Maar als een hufter de zwakkere links laat liggen en iemand aan pakt die zich wat beter kan verdedigen, zal de dader misschien vaker het lid op de neus krijgen. Misschien dat in zo'n situatie de dader het slachtoffer wordt van zijn eigen hufterig of crimineel gedrag. En verdwijnt misschien wel met de staart tussen de benen om nooit meer op het idee te komen, zich te verlagen tot asociaal gedrag.

Het woord is aan de politiek:

het is aan de politiek om initiatieven te nemen en eens goed na te denken over nieuwe wetgeving. De tijd is er rijp voor om de wetgeving, waar nodig, aan te scherpen. De laatste jaren is er gelukkig meer aandacht gekomen voor het slachtoffer van een misdrijf. Hij is degene die er niet om gevraagd heeft en passief de ellende ondergaat. Het is de hufter of crimineel die bewust een probleem veroorzaakt en er dan ook de concequenties van moet dragen. Dat dat in de toekomst wel eens wat zwaarder uit kan vallen dan men gewend was, is het risico van het eigen gedrag. Niemand verplicht immers een hufter of crimineel om een ander wat aan te doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in