Er is op dit moment veel commotie in de pers met betrekking tot het nieuwe plan van VVD en PvDA betreffende het nieuwe zorgstelsel vanaf 2014. Het zou te nivellerend zijn en het zou de prikkel bij met name de lagere inkomens wegnemen om toch vooral beperkt en met beleid gebruik van de zorg te maken.  Er zijn echter mogelijkheden om daar sturing in aan te brengen, waardoor een aantal van de knelpunten in positieve zin wordt weggenomen.

Volgens het nieuwe plan van de VVD en PvDA, gaat het zorgstelsel er vanaf 2014 heel anders uitzien en zijn er nieuwe regels bedacht om de kosten eerlijker te verdelen. In feite is het hele plan een nivelleringsoperatie, die volledig uit de koker van de PvDA lijkt te komen. De VVD lijkt zich met de plannen flink in de vingers te hebben gesneden en verliest zeer snel draagvlak van de achterban. Ondanks dat het plan nog niet in detail is uitgewerkt en de exacte uitkomst van de inkomensplaatjes nog niet zijn aan te geven, lijken de contouren van het plan te wijzen op een zeer forse lasten verzwaring, voor met name de groep van tweemaal modaal tot een (gezamenlijk) inkomen van ongeveer 70.000 euro. Boven dit bedrag lijkt de verzwaring weg te vloeien. Niet alleen de forse lasten verzwaring voor met name de midden inkomens is een groot punt van kritiek doch ook het feit dat vooral bij de lagere inkomens de prikkel verdwijnt op toch vooral terughoudend gebruik te maken van de dure zorg.

Met name dit laatste punt kan op een budgetneutrale wijze worden opgelost, waarbij de overheid er goed uitspringt, de prikkel blijft bestaan en vooral de lagere inkomens voor een leuke eindejaarsuitkering kunnen "sparen".

Laat de lagere inkomens hetzelfde betalen aan premie als wat men nu doet( de te betalen premie min de nu ontvangen zorgtoeslag) Laten we stellen dat men nu 110 euro per maand betaald en 60 euro zorgtoeslag ontvangt( en dus netto 50 euro per maand aan zorg kwijt is). In het nieuwe systeem is men echter maar 20 euro per maand kwijt.  Men zou de lagere inkomens toch de 50 euro kunnen laten betalen, waarbij 30 euro op een geblokkeerde rekening terecht komt. Maakt men veel gebruik van de zorg dan betaalt men eerst het eigen risico van 180 euro en gaat daarna het saldo van de geblokkeerde rekening opsouperen. Gebruikt men geen tot weinig zorg, dan staat er op de geblokkeerde rekening aan het eind van het jaar 360 euro, die dan in januari van het volgende jaar kan worden uitbetaald. Het systeem is budget neutraal, de lage inkomens gaan bewust met de zorg om (men beloont zichzelf), er komt een bedrag vrij wat terugvloeit in de economie en de rente van de geblokkeerde rekeningen vervalt aan de staat. Het lijkt erop dat dit positief uitvalt voor iedereen. Dit systeem zou men ook kunnen invoeren bij de hogere inkomens, waarbij het geparkeerde bedrag natuurlijk niet het volledige bedrag zou moeten zijn, als wat men meer moet betalen als in het huidige systeem. Grosso modo zou het voorgestelde systeem budgetneutraal kunnen worden ingevoerd en ontstaat er een uitstekende prikkel, omdat men er zelf voor wordt beloond.

Bijstelling van het plan op deze wijze lijkt dan ook een uitgelezen kans voor de VVD om de achterban weer achter zich te krijgen. De kosten van de zorg zullen worden teruggedrongen en de economie krijg een positieve impuls als de gelden vrijkomen. Tevens kunnen de gelden door de burgers gebruikt worden om eventuele schulden (gedeeltelijk) weg te werken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in