Doordat de Koptisch orthodoxe kerk in Egypte de laatste tijd veel in het nieuws was,vraagt men zich misschien af waar deze kerk voor staat en wat haar rol is in Egypte.Deze vragen worden in dit artikel zoveel mogelijk beantwoord .

Oorsprong Koptisch Orthodoxe Kerk

het ontstaan en haar rijke geschiedenis.

De Koptisch-Orthodoxe Kerk is ontstaan in het jaar 451 n.c.nadat de oprichter Marcus Diosconus van Alexandrie de kerk in Egypte officieel had laten inschrijven.De Koptische kerk werd daarmee de belangrijkste Christelijke kerk in Egypte en heeft tot de verovering van de Arabieren veel invloed gehad in de welvaart van Egypte.

Het woord Kopt komt oorspronkelijk uit de Griekse taal,die in deze periode in grote mate aanwezig waren in Egypte.Het is een verbastering van het griekse woord Aegyptos in de volksmond uitgesproken als Kopt. De Koptisch gemeenschap was in deze tijd de grootste gemeenschap van Egypte.

Na de inval van de Arabieren werden Kopten gedwongen om  Moslim te worden en is de gemeenschap teruggedrongen tot zo'n 10 tot 15% van de bevolking.In het begin zijn vele Kopten hun geloof in het geheim  trouw gebleven en de gevolgen bij ontdekking aanvaard.Zij werden bij ontdekking namelijk ter plekke gedood om anderen te tonen dat zij zich volledig tot de Islam moesten richten. De welvaart in Egypte daalde sterk en de Arabieren hebben toen op een bepaald moment  het Christendom gedoogd, maar tot op heden doen zij er alles aan om het in Egypte uit te bannen.(hierover leest u later)

Inhoud van het geloof

kenmerken en rollen binnen de kerk

De Koptische kerk heeft zeer uitgesproken liturgische,theologische en spirituele kenmerken, met de Koptische taal als voertaal..Zij zien God, Christus en de Heilige vader als een.detail: het kruisje wordt van links naar rechts geslagen.

Ieder dienst, zoals speciale herdenkingen, doop en huwelijk wordt gekenmerkt door vele rituelen en het zingend aanroepen van GOD.Daarnaast is de kerk rijk aangekleed met een altaar en verschillende iconen.

Daarnaast heeft de Koptische kerk heel veel vastentijdperiodes voor speciale herdenkingen. De belangrijksten zijn Kerst, Pasen en Maria ten Hemelvaart.

De kerk wordt geeid door de Koptisch Paus,daaronder staan de bisschoppen en daaronder de priesters. Deze priesters worden tijdens de dienst bij gestaan door voorgangers die helpen de ceremonies uit te voeren.Binnen de Kerk is de vrouw net zo belangrijk als de man en worden binnen de gemeenschap de kinderen gekoesterd.Na afloop van een dienst is het zeer gebruikelijk om als gemeenschap nog samen te komen om een maaltijd te nuttigen en sociaal met elkaar om te gaan.Bij elke kerkis er ook enn soort kantine om dit te verwezenlijken

Buiten de kerk is de gemeenschap ook zeer hecht met elkaar.

Koptische kerk buiten Egypte

De meeste Kopten zijn hoog opgeleid en omdat zij op zoek waren en zijn naar betere levensomstandigheden en verdere ontwikkeling van zichzelf zijn ze over de hele wereld geemigreerd .In veel landen is er een Koptische gemeenschap te vinden,zo ook in Nederland. Men is altijd welkom om een van deze te bezoeken.

Koptische kerk in Nederland

Sinds 1976 staat de Koptisch Orthodox officieel geregistreerd in Nederland en heeft ondertussen door heel het land heen Kerken.Voor de gemeenschap is de Kerk in Amsterdam-Noord de belangrijkste.Deze heeft een centrale functie en is de woonplaats van De Nederlandse Bisschop:Bisschop Arsenius,deze is in 2013 totbisschop benoemd en heeft daarvoor als priester een hele belangrijke rol gespeeld in de gemeenschap in Nederland.Dankzij hem is er veel tot stand gekomen,waaronder integratie van Nederlanders in de Koptische kerk.Hij heeft er op gestaan dat er in Nederland belangrijke delen van de dienst in het Nederlands wordt gehouden zodat er meer binding is met de kerk.

Daarnaast integreerd de Kerk zeer goed in de Nederlandse samenleving door open te staan voor andere gemeenschappen,waarmee ook regelmatig een gezamelijke dienst wordt gehouden en in contact te staan met nederlandse politici en journalisten.

Rol van Koptische kerk buiten Egypte ten opzichte van Egypte

Om dit uit te leggen kunnen we het beste de recente gebertenis na de Egyptische revolutie gebruiken.

Tijdens de macht van het Moslimbroederschap werden de Kopten het slachtoffer van veel geweld (dit is niet nieuw, maar dit keer haalde het het Nederlandse nieuws wel). De vele vernielingen aan de Koptische kerken en de doden binnen de koptische gemeenschap gaat nu ook de Nederlandse politiek aan het hart en zij wilden graag weten of zij een rol kunnen spelen. En hebben daarbij de hulp van de Nederlandse Koptische kerk ingeschakeld,omdat deze precies weet wat er speelt in Egypte.

Daarnaast hebben leden van de Koptische kerk interviews gegeven  om ook het publiek op de hoogte te brengen van de misstanden in Egypte. Kortom zij probeert om politieke correctheid te verkrijgen in Egypte en wil daarbij graag samenwerken met politici en media.

Daarnaast zet de Kerk zich in om kansarme mensen te helpen om een betere positie te verkrijgen en in Nederland bezoeken leden van de gemeenschap regelmatig asielcentra's om deze mensen bij te staan.

Bisschop Arsenius,website De koptisch-orthodoxe kerk in nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in