De Vlaamse zorgverzekering en zorgkas : wat is dat nu precies ? En moet ik dit verplicht betalen ? Wat is het nut hiervan ? En wanneer kan ik hiervan genieten ? Een antwoord op al deze vragen vindt u in dit artikel.

Wat is de Vlaamse zorgkas ?

In Vlaanderen dient iedereen ouder dan 25 jaar (verplicht) bij te dragen aan de Vlaamse zorgverzekering. Dit gebeurt via de Vlaamse zorgkas. Deze zorgverzekering zorgt voor een (maandelijkse) tegemoetkoming in bepaalde niet – medische zorgen.

Iedereen ouder dan 25 jaar is automatisch bij deze zorgkas aangesloten en betaalt de jaarlijkse bijdrage. Elke Vlaming, ook degenen die niet in Vlaanderen wonen maar onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, dienen zich verplicht aan te sluiten. Enkel Brusselaars kunnen vrijwillig aansluiten. Inwoners van Wallonië kunnen niet aansluiten.

In 2014 bedroeg de bijdrage 25 euro, in 2015 zal dit, door het nieuwe regeerakkoord, opgetrokken worden naar 50 euro per persoon. Mensen met een recht op verhoogde tegemoetkoming op 1 januari 2013 betaalden 10 euro. Dit zal in 2015 opgetrokken worden naar 25 euro.

Hoe betaal ik ?

De zorgkas kan via verschillende instanties betaald worden, zoals je bank, mutualiteit, rechtstreeks aan de Vlaamse zorgkas zelf… Er zijn verschillende erkende zorgkassen die je helpen met de inschrijving en betaling van je bijdrage en de eventuele aanvraag om tegemoetkoming ook verwerken. De uitvoering van de zorgverzekering zelf is eveneens de verantwoordelijkheid van de zorgkassen.

Een lijst van de zorgkassen vind je via onderstaande link :

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Vlaamse-zorgverzekering/Hoe-sluit-ik-me-aan/Lijst-van-zorgkassen/

Wat gebeurt er als ik niet betaal ?

Recent werden er zware straffen vastgesteld voor het niet, onvolledig of laattijdig betalen van de bijdrage.

Per jaar dat men de bijdrage niet, onvolledig of niet tijdig betaalt wordt het recht op tegemoetkoming 4 maanden uitgesteld. Bovendien is er een geldboete van 250 euro (of 100 euro voor wie het voorkeurtarief geniet) voorzien voor wie de bijdrage drie maal niet, onvolledig of laattijdig betaalt.

Wanneer heb ik recht op tegemoetkoming  ?

Eerst en vooral dien je lid te zijn van een zorgkas. Je dient bovendien ook te voldoen aan de voorwaarden van zorgbehoevendheid (langdurig zwaar zorgebehoevend zijn).

Dit kun je bewijzen aan de hand van bepaalde (dokters)attesten of via een vaststelling door erkende diensten zoals de dienst voor Gezinszorg of de Dienst Maatschappelijk Werk (via uw ziekenfonds).

Je dient ook lid te zijn vaneen lidstaat van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) en vijf jaar onderworpen zijn aan het sociaal zekerheidsstelsel van een lidstaat.  

Welke soort tegemoetkomingen zijn er ?

  • Tegemoetkoming voor mantelzorg en professionele thuiszorg

Een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Deze som is vrij te beheren, d.w.z. dat je het geld naar eigen goeddunken kunt besteden.

  • Tegemoetkoming voor residentiële zorg

Wie in een rustoord, rust – en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft kan aanspraak maken op 130 euro per maand.

Stopzetting

De zorgkas zet de tussenkomst stop indien je niet langer voldoet aan de voorwaarden. In principe dien je de zorgkas zelf op de hoogte te brengen van iedere verandering van je toestand die invloed heeft/kan hebben op een eventuele tegemoetkoming.

Hoe doe ik een aanvraag ?

Best neem je contact op met een erkende dienst zoals de DMW (Dienst Maatschappelijk Werk) van je ziekenfonds of via de DMW van het rustoord of ziekenhuis waar je verblijft.

De zorgbehoefte zelf dient aangetoond te worden met de nodige attesten. De uiteindelijke beslissing hangt af  van de ingediende attesten, de resultaten van het onderzoek en een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Je krijgt steeds een (schriftelijke) bevestiging van de zorgkas met vermelding van het toegekende bedrag, de periode van recht op uitbetaling en de betalingswijze.

De nodige documenten kan je vinden op de site van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid :

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in